Rüyada Bel/Sırt Görmek Tabiri

Rüyada sırt görmek, sohbet, ecdat, anne, baba, evlat, dost, mal, güç ve kudret, yardım, melek ve müşfik bir kardeş ile yorumlanır.

Bazen rüyada sırt görmek, kişiye yardımcı olan veya kendinden yar­dım umulan kimseye, güvenilen mal ve dünyalığa, ertelenmiş ya da unu­tulmuş işe işaret eder.

Rüyada sırt görmek, evin dışına, kişinin yaşadığı şehre veya sahrada, şehir dışında olan yola işaret eder.

Rüyada görülen sırt, yatak, yorgan ve elbise gibi şeylerin dış yüzüne de işaret eder. Rüyada sırtta meydana gelen şey,

onun temsil ettiği şeyde meydana ge­lecek durumlara işaret eder.

Bazı yorumculara göre sırt (arka), yaşlılığa ve öğle namazına işaret eder.

Rüyada belinin bükülmüş ol­duğunu gören kimse, iyilerden olur, manevi yaşantısı güzelleşir.

Sırtında bir eğrilik, bir yamulma gören kimse, bir felaketle karşılaşır.

Rüyada bel kemiği görmek, evlat ile yorumlanır.

Sırtını siyah, kırmızı veya morar­mış gören kimse, birinden dayak yer.

Rüyada sırtını güçlü, semiz ve par­lak görmek, yeni elbiseler giymeye, ilmine, evladına, devlet veya hükü­met başkanına güvenmeye işarettir.

Rüyada sırtını iyi bir durumda görmek, aile ve dostlarından güç al­maya, ilim öğrenmeye, çocuk sahibi olmaya da işaret eder.

Rüyada arkasının acı sebebiyle bü­küldüğünü gören kimse, acz içinde kalır, fakirliğe düşer.

Rüyada arkasının ağrıdığını gör­mek, erkek kardeşin ölümüne işarettir.

Rüyada arkasının kendine acı ver­diğini görmek, güvenip dayandığı kişinin hapse girmesine işarettir.

Rüyada sırtının ateşle dağlanmış olduğunu görmek, başkalarının hak­larına karşı duyarsız olmaya, cimri davranmaya işarettir.

Rüyada sırtını bir duvara dayadı­ğını görmek, güç ve kudret sahibi birine dayanmaya, ondan yardım ve destek görmeye veya yolculuğa çıkıp para kazanmaya işarettir.

Rüyada sırtının veya belinin kırıl­dığını gören kimsenin, kavim veya aile reisi vefat eder, bir şeyden korkar ya da bir üzüntü yaşar.

Bazen rüyada belinin kırıldığını gören kimse, gücünü kaybeder, yok­sul düşer, ailesinde hasta olan biri varsa, vefat eder.

Belinin kırıldığını görmek, rüya sa­hibinin veya oha yardımcı olan biri­nin vefat etmesine de işaret eder.

Bazen sırt veya belinin kırıldığını görmek, evin, içinde yaşanılan bel­denin, tâbi olunan mezhebin, birikmiş malın ve kudretin görünen yüzü ile yorumlanır.

Rüyada belinin (arkasının) kırıldı­ğını görmek, öğle namazını ihmal etmeye de işaret eder.

Rüyada sırtında güzel bir şey gö­rmek, güç kazanmaya ve makam sa­hibi olmaya işarettir.

Rüyada kamburlaştığını görmek, uzun ömre, mal ve aile fertlerinin çok olmasına işarettir.

Rüyada sırtında çirkin bir şey gör­mek, yukarıdaki yorumun tersidir.

Sırtında ağır bir yük bulunduğunu görmek, geçim sıkıntısına, çoluk ço­cuk çok olduğu halde, mal ve diğer imkânların az olmasına işarettir.

Bazen rüyada sırtında büyük bir ağırlık olduğunu görmek, yüklü borca, üzüntüye, kötü komşuya ve günaha işarettir.

Rüyada sırtında ağır bir yük oldu­ğunu görmek, günah işlemeye, hata yapmaya işarettir.

Sırtında mal, ticarî eşya veya tabut görmek, borçlanmaya işarettir.

Sırtına odun yüklediğini görmek, dedikodu ve iftira ile yorumlanır.

Rüyada bir ölüyü arkasına yük­lendiğini gören kimse, vefat etmiş bir adamın ailesine yardımcı olur.

Rüyada arkasına yaşayan bir in­sanın bindiğini gören kimse, onun geçimini karşılar veya o şahıs yüzün­den sıkıntıya uğrar.

Rüyada bir dostunun arkasını gö­ren kimse, onunla darılır.

Rüyada düşmanının arkasını gören kimse, onun şerrinden muhafaza olur.

Rüyada genç bir kadının arkası­nı görmek, dünyanın rüya sahibine meyletmesine veya beklenen şeyin biraz geç gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada orta yaşlı bir kadının ar­kasını gören kimse, arzu ettiği şeyi gerçekleştirmekte sıkıntı çeker. İhtiyar bir kadının arkasını gören kimse, arzu ettiği şeye nail olamaz, dünya nimetlerine ulaşamaz. Rüyada sırtını (arkasını) gördüğü ihtiyar kadın, geriye dönüp yüzü­nü tekrar rüya sahibine gösterse, rüyayı gören kimsenin şansı açılır.

Rüyada bir müslümanın sırtını görmek, tövbe etmeye; bir inançsı­zın sırtını görmek, iman edip dindar biri olmaya işarettir.

Rüyada bir sihirbazın arkasını (sır­tını) görmek, İslâm’la; bir münafı­ğın (müslüman olmadığı halde öyle görünen birinin) arkasını görmek ise, ihlâs ve samimiyetle yorumlanır.

İnsanın arkası ve burada bulunan organlar, yaşlılık ile de yorumlanır.

Hasta bir kimse rüyada belinin kırıldığını görse, kendisine yardım eden kimse yoksul düşer, elindeki şeyler azalır veya ölür.

Sırtta ne görüldüyse veya ne taşını­yorsa, ayanca o maddeye de bakılma­lıdır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler