Rüyada Bit Görmek Tabiri

Rüyada bit görmek, mal, hizmetçi ve aile ile yorumlanır.

Bazan bit görmek, kadın, hizmetçi, yardımcı, çocuk, hasta, asker, düşman, ordu, esir ve hastalıkla yorumlanır.

Üzerinde çok sayıda bit görmek,mal ve dünyalığın artmasına, yanın­da çalışanların ve hizmetçilerin ço­ğalmasına işarettir.

Rüyada üzerinde çok sayıda bit görmek, ailenin kalabalıklaşmasına da işaret eder.

Üzerine bit düştüğünü görmek, mal ve imkânlarından birçok kimsenin is­tifade etmesine işarettir.

Rüyada bitlerin üzerinden dö­küldüğünü görmek, kâr üstüne kâr yapmaya işarettir.

Üzerinde bulunan çok sayıdaki biti süpürdüğünü veya silkinip hepsi­ni yere düşürdüğünü görmek, mal kaybına işaret eder.

Rüyada bit yediğini görmek, aile fertlerinin kendisinden yaralanması­na işarettir.

Bazan bit yemek, düşmanı kahret­meye veya birinin gıybetini yapmaya işaret eder.

Bir bit öldürdüğünü gören kimse, hizmetçisine veya işçisine zalimce davranır.

Kasık biti, normal bit gibi yorumla­nır, hayra ve menfaate işaret eder.

Eski ve kirli elbisede görülen bit, borçlanmaya işarettir.

Yerde görülen bitler, zayıf ve âciz insanlara; bu bitlerin insanı ısırma­sı, bu çeşit insanların kötülemesine; bunlara iğrenerek baktığını gör­mek, kişiye zarar vermeye güç yeti-remeyen düşmanlara işarettir.

Yerde bulunan bitlerin kendi çev­resinde yürüdüğünü görmek, zayıf bir topluluğa karışıp, onlarla birlikte geçinip gitmeye işarettir.

Rüyada büyük bir bitin vücudun­dan çıkıp gittiğini görmek, vefat etmeye işarettir.

Rüyada çok bit görmek, dedikoducu insanlara, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada elbisede veya üzerinde çok bit bulunduğunu görmek, hayra, ni­met ve berekete ermeye, bütün üzün­tülerden kurtulmaya işarettir.

Çok bit görmek, uzun sürecek bir hastalığa, zarar ve ziyana, fakirliğe de işarettir.

Rüyada bit öldürdüğünü gör­mek, üzüntü ve kederden kurtul­maya işarettir.

Biti öldürmeden canlı olarak yere attığını görmek, sünnete aykırı bir iş yapmaya işarettir.

Rüyada üzerinden bit topladığını görmek, abartılı bir yalan söylemeye işarettir.

Rüyada bitin kendisini kaşındırdı­ğını görmek, alacaklı kimse tarafın­dan aranmaya işarettir.

Üzerinde bitlerin kendisini aşırı derecede rahatsız ettiğini görmek,üzüntü ve kedere veya hapse girmeye işarettir.

Uykudan uyanırken bitin üzerinde gezindiğini zanneden kimse, üzüntü ve kederden uzun süre kurtulamaz.

Devlet veya hükümet başkanının rüyada gördüğü bitler, o ülkenin or­dusuna veya düşmanlara işaret eder.

Rüyada görülen bitler; bakanlar için, yetiştirmekte olduğu adamları­na; polisler için, onların yardımcıla­rına; öğretmen ve bilim adamları için, onların öğrencilerine işarettir.

Rüyada görülen bitler; sanatkâr ve meslek ehli için, onların sanat ve mesleğini öğrenmek isteyen kimselere; tüccar için, açgözlü, tamahkâr insanlara; yargıçlar için, onların birlikte olduğu, meslek ge­reği muhatap bulundukları kimsele­re; hastalar için, hastalığın uzama­sına işaret eder.

Buğday (tahıl) biti görmek, bir kim­senin zengin dostuyla arasını açmak isteyen kıskanç birine işaret eder.

Tahıl biti görmek, çocukların çok, dünyalığın az olmasına da işarettir.

Bazan tahıl (buğday) biti, hastalığa işarettir.

Hasta bir kimsenin rüyasında tahıl (buğday) biti görmesi, vefat etmesi­ne işarettir.

Buğday biti, azaba, dünyada görü­lecek ilâhî bir cezaya da işaret eder (Ayrıca bakınız: Bit yumurtası).

Rüyada   bit   yumurtası   görmek,bozgunculuk ve fesat çıkaran bir top­luluğa işaret eder.

Bazan bit yumurtası görmek, baya­ğı insanlara işarettir.

Rüyada bit yumurtalarını temizle­yemediğini görmek, birtakım boz­guncu kimselerin namusuna veya malına vermek istedikleri zararı de-fedememeye işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler