Rüyada Okuma Secdesi Görmek Tabiri

rüyada kur’ân-ı kerîm’deki sec-i de âyetlerinden birini okuyarak secde ettiğini görmek, iyilikle emre­dip kötülükten sakmdırmaya, sağlam inanca, allah’a güzel kanaati bulun­maya, o’nu zikretmeye, kulluk bilin­cini korumaya işarettir.

rüyada tilâvet (okuma) secdesi yaptığını görmek, nimet ve bollu­ğa, yüksek derecelere, tövbe etmeye, doğru haberler almaya, her türlü hayır ve iyiliklere nail olmaya işaret eder.

bir kimse rüyada a’râf süresindeki secde âyetini okuyup secde ettiğini görse, iyilikle emredip kötülükten sakındırma görevini üstlenir ve bu vazife ile şereflenir.

rüyada ra’d süresindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini görmek, gurur ve kibirden vazgeçip hakk’a teslim olmaya, allah’a (c.c) hamd ile teşbih ederek kulluk görev­lerini yerine getirmeye işarettir.

rüyada nahl süresindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini görmek, tevazu sahibi olmaya, kul­luk görevlerini aksatmadan yerini ge-tirmeye işarettir.

bir kimse rüyada tsrâ süresindeki secde âyetini okuyarak secde etti­ğini görse, allah korkusundan dolayı çok ağlar ve o’nu çok zikreder.

bir kimse rüyada meryem sü­resindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini görse, nimete ve bol­luğa erişir, dünya ve ahirette makam ve derecelere nail olur; ancak kendi makamına geçmeye layık bir çocuk veya vasisi olmayan kimse, bu yoru­mun dünya makam ve derecelerinden bahseden kısmından istifade edemez.

bir kimse rüyada hacc süresindeki ilk secde âyetini okuyarak secde et­tiğini görse, içinde bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatle korkutulur; ikinci secde âyetini okuyarak secde etti­ğini görse, rüya sahibini itaate teşvik etmeye, iyilikle emir ve kötülükten men etmeye işarettir.

rüyada furkan süresindeki sec­de âyetini okuyarak secde ettiği­ni görmek, ibadetten usanmaya ve mâsiyete (günah işlemeye) yönleme-ye veya hata işleyen kimsenin allah teâlâ hakkında hüsnüzannına (iyi ve güzel düşünmesine), temiz inancına işaret eder.

rüyada nemi süresindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini görmek, isminin yüceliğine, bid’at sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, devlet adamlarının yanında sözünün geçmesine ve doğruluğuna veya kötü sözler nakletme­sine işarettir.

rüyada secde süresindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini gör­mek, allah’a olan imanın sağlam ve sarsılmaz olmasına, o’ndan hakkıy­la korkmaya, allah’ın lütfuna rağbet göstererek tövbe ve namaza devam etmeye işarettir.

bir kimse rüyada sâd süresindeki secde âyetini okuyarak secde etti­ğini görse, allah yoluna döner, şük­rünü yerine getiremeyeceği bol ni­metlere nail olur.

bir kimse rüyada fussilet süre­sindeki secde âyetini okuyarak sec­de ettiğini görse, allah’ın ve idareci­lerinin emirlerini yerine getirir.

rüyada necm süresindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini görmek, tövbe edip kötülüklerden sakınmaya, ibadetleri muntazaman yerine getirmeye işarettir.

rüyada tnşikâk süresindeki sec­de âyetini okuyarak secde ettiğini görmek, günah işlemekten kaçınıp korkmaya işarettir.

rüyada alak süresindeki secde âyetini okuyarak secde ettiğini görmek, tövbe edip günahlardan vazgeçmeye, boş ve yararsız şeyler­den uzak durmaya işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler