Rüyada Parmak Görmek Tabiri

Rüyada parmak görmek, eşe, ço­cuğa, hizmetçiye, dost ve arkadaşa, anne ve babaya, güç ve kuvvete, mal ve sanata, bineğe veya beş vakit na­maza işarettir.

Bazan rüyada parmak görmek, rızık kapışma, kazanç vasıtalarına, mal ve refaha, güç ve kudrete ve bir yer­den yardım görmeye işaret eder. Rüyada parmaklarını ince ve uzun görmek, işini güzel yapmaya, hat ve resim sanatında yetenek sahibi olma­ya, işinde başanlı olmaya işarettir.

Rüyada parmaklarını fazla uzamış görmek, aşın hırsa işarettir.

Rüyada parmakların beşten fazla olduğunu görmek, akrabaların ço­ğalmasına veya aşın hırsa, insanlara insafsız davranmaya işarettir.

Yoksul bir kimse rüyada parmak­larını ince ve uzun görse, varlıklı bir kesimden yardım ve ilgi görür.

Sağ elin parmakları; başparmak­tan başlamak üzere, beş vakit na­maza; bunların birinde veya tama­mında görülen kusur ve eksiklik,

vaktin veya beş vaktin namazını eda­da duyarsız davranmaya işarettir. Sol elin parmakları, kardeş çocuk­larına işarettir.

Rüyada parmaklarını birbirine çat­mak (uç uca getirerek birbirine daya­mak), zaruret ve sıkıntıya; parmakla­rını birleştirmek, sıkıntıdan kurtul­maya, kardeş çocuklarının bir araya gelmesine veya namazları cem ederek (bir araya getirerek) kılmaya işarettir.

Rüyada başparmağın kesildiğini görmek, yolculuğa işarettir.

Rüyada şehadet parmağının kesil­mesi, namaza gerekli önemi verme­meye işarettir.

Orta parmağın kesilmesi, bağlı bu­lunduğu topluluk, dernek, kooperatif, parti vb. başkan veya yöneticisinin ölümüne işarettir.

Rüyada yüzük parmağının kesil­diğini görmek, malım israf etmeye veya onun telef olmasına işarettir.

Küçük parmağın kesildiğini gör­mek, torunun vefat etmesine işarettir.

Rüyada başparmağının kuruduğu­nu görmek, babaya isabet edecek bir musibetten dolayı üzülmeye işarettir.

Rüyada şehadet parmağının kuru­duğunu görmek, kız kardeşe isabet edecek bir musibetten dolayı üzül­meye işarettir.

Rüyada orta parmağının kurudu­ğunu görmek, erkek kardeşe isabet edecek bir musibetten dolayı üzül­meye işarettir.

Yüzük parmağının kuruduğunu görmek, kızma isabet edecek bir mu­sibetten dolayı üzülmeye işarettir.

Rüyada küçük parmağının kuru­duğunu görmek, annesine veya ha­nımına isabet edecek bir musibetten dolayı üzülmeye işarettir.

Düzgün ve bakımlı ayak parmak­ları görmek, süs ve bezeğe, geçim işlerinin yoluna girmesine işarettir.

Rüyada el ve ayak parmaklarında eğrilik görmek, bir işte aksilikle karşılaşmaya, olumsuz bir durum yaşa­maya işarettir.

Rüyada bir parmağı başka bir parmağın yerinde görmek, bir na­mazı, diğer namaz vaktine tehir et­meye işarettir.

Parmağını tırmalanmış veya ısınıl­mış görmek, terbiye ve edep sınırla­rının dışına çıkmaya işarettir.

Rüyada parmağını tırmalayan ve­ya ısıran kimse biliniyorsa, o kim­seden edep ve terbiye öğrenmeye; bilinmiyorsa, kendi kendini yetişti­rip, edep ve erkân öğrenme isteğine işaret eder.

Rüyada parmak çıtlatmak, kötü söz söylemeye veya biriyle alay et­meye işarettir.

Yönetici konumundaki kimsenin rüyada parmağında fazlalık gör­mesi, halka karşı insafsız olmasına, yanında çalışanlara kaba ve katı dav­ranmaya işarettir.

Rüyada sağ elin parmaklarının sol elinkilerden uzun olduğunu gör­mek, çok iyilik etmeye ve akrabaları koruyup gözetmeye işarettir.

Rüyada parmaklarının kısa, pazı-larınınsa uzun ve güçlü olduğunu görmek, cömertliğe, yiğitliğe, güç ve kudrete işarettir.

Rüyada el parmaklarının kısaldı­ğını görmek, namaz konusunda tem­bellik etmeye, bu ibadeti kurallanm önemsemeden, tadil-i erkânına riayet etmeden yerine getirmeye işarettir.

Rüyada el parmaklarının kurudu­ğunu görmek, büyük günah işleme­ye; ayak parmaklarının kuruduğu-

nu görmek, geçim sıkıntısına veya yolculuktan geri kalmayavîşarettir.

Rüyada sağ elin parmaklarının kuruduğunu görmek, çaresiz ve kimsesiz birine zulmetmeye, suçsuz kimseye ceza vermeye işarettir.

Rüyada sol elin parmaklarının ku­ruduğunu görmek, erkek veya kız kardeşinin vefat etmesine işarettir.

Bazan rüyada parmakların kuru­yup büzüldüğünü görmek, haramdan ve günahtan sakınmaya işaret eder.

Rüyada parmaklarını birbirine ge­çirdiğini görmek, işsizliğe, maddi sıkıntıya veya rüya sahibinin şerrin­den korunmak için ev halkının birlik­te hareket etmelerine işarettir.

Rüyada parmaklarını birbirine ge­çirdiğini görmek, namazı terk etme­ye de işarettir.

Bazan rüyada parmaklarım birbi­rine geçirdiğini görmek, akrabalık bağlarını güçlendirmeye, ortaklığa, bir konuda biriyle anlaşmaya veya isteklerin topluca gerçekleşmesine işaret eder.

Rüyada parmak çıbanı görmek,

söz ve yazıdaki kapalı ifadeleri çö­züp, maksadı tam olarak anlamaya, ilmini başkalarıyla paylaşmaya, söz ve fikir aşırmaya veya kan kocanın arasını açmaya .işarettir.

Parmaklarını yaladığını görmek, de­vamı olmayan az bir rızka işaret eder.

Parmakların bağlandığını görmek,

bankadaki paranın bloke edilmesine, malına haciz konmasına işarettir.

Rüyada başparmağından süt, şe-hadet parmağından kan aktığını ve bunlardan içtiğini gören kimse,kayınvalidesine veya kız kardeşine kötü bir muamelede bulunur.Parmaklar, günlere, aylara ve yılla­ra da işaret eder.

Rüyada el parmaklan kesilmiş bir insan görmek, çok güvendiği mal veya sermayeden yakınmaya işarettir.

Rüyada el parmaklarının arasını hilâllediğini (parmaklarını birbirine geçirerek iyice yıkadığını) görmek, akraba evliliklerine, çocukları evlen­dirmeye, sünnete uymaya, iyi işler yapmaya ve temizliğe işarettir.

Rüyada ayak parmaklarını hilâllediğini görmek, birkaç akraba­yı evlendirmeye işarettir.

Rüyada el parmaklarında görülen olumsuzluklar, kız kardeşlerin ço­cuklarında meydana gelecek üzücü bir duruma işaret eder.

Rüyada görülen parmaklar, insa­nın böbreklerine de işaret eder; bun­dan dolayı, parmaklarda meydana gelen durumların yorumu, insanın böbrekleriyle de ilgili olabilir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler