Rüyada Sakal Görmek Tabiri

Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik ve şerefe işarettir.

Bazen rüyada sakal görmek, iş yeri ve diğer geçim yollarına, kazanç ve faydaya işaret eder.

Rüyada sakal görmek, doğruluk ve cömertliğe işaret eder.

Bazen rüyada sakal görmek, gü­nahkâr kimsenin tövbe etmesine, sapıklıkta olan kimsenin hidayet bul­masına işaret eder.

Rüyada sakalını avuçlayıp, arta kalan  kısmını  kestiğini  görmek, malının zekâtını vermeye işarettir.

Rüyada sakalın çok fazla uzadığını görmek, borca girmeye, üzüntü ve kedere, tedbirsiz ve akılsız davran­maya ve pişmanlığa işarettir.

Bazen rüyada sakalın uzayıp kar­nına ulaştığını görmek, zahmet çe­kerek mal ve şöhret kazanmaya veya kulluk görevlerini yerine getirmeme­ye işaret eder.

Sakalının kıyafetine uygun, güzel bir şekilde uzadığını görmek, şan ve şerefe, güzel geçime, güzellik ve mala işaret eder.

Sakalının yanlarının uzadığını, or­tasın uzamadığını görmek, başkaları için mal ve para kazanmaya işarettir.

Sakalının uzadığını, hatta yere düş­tüğünü görmek, vefat etmeye işarettir.

Sakalının aşağıya doğru çekildiğini görmek, pişmanlık ve musibete veya ecelin yaklaşmasına işarettir.

Sakallı bir kimsenin rüyada sakalı­nı kestiğini görmesi, üzüntü ve kede­re veya çirkin bir iş yapmaya işarettir.

Bazen rüyada sakalını kestiğini görmek, ferahlığa işaret eder

Rüyada sakalın bir tutamdan fazla olduğunu görmek, gösteriş ve riya­ya işaret eder.

Rüyada birinin sakalını tuttuğunu ve bundan acı duymadığını gör­mek, bütün işlerinde sakalını tutan kimseye uymaya işaret eder.

Rüyada birinin sakalından tutup çektiğini görmek, o kimsenin malı­na vâris olmaya işarettir.

Rüyada sakalının fazla siyah oldu­ğunu görmek, güç ve kudrete, zen­gin olmaya işarettir.

Rüyada sakalı siyah olduğu halde koyu yeşil görmek, çok servet ve mülke nail olmaya, isyana ve zulme yönelmeye işarettir.

Rüyada sakalının sarıya yakın bir renk aldığını görmek, yoksulluk ve hastalığa işarettir.

Rüyada sakalının azaldığını, fakat çirkin durmadığını görmek, zor iş­lerin kolaylaşmasına, üzüntüden ve borçtan kurtulmaya işarettir.

Rüyada sakalını yolduğunu görmek, mal ve sermaye kaybına işarettir.

Saç ve sakalını birlikte tıraş ettiğini görmek, hastalıktan, borçtan, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

Sakalından bir veya iki tutam aldı­ğını ve ondan hiçbir şey eksilmedi-ğini görmek, şöhret ve itibar sahibi birinden mal elde etmeye işarettir.

Rüyada sakalını biraz kısalttığını görmek, kestiği miktar kadar mal kaybetmeye işarettir.

Rüyada sakalının çok seyrek ve yakışıksız olduğunu görmek, itibar kaybetmeye işarettir.

Rüyada köse olduğunu, sakal ve bıyığının çok seyrek veya hiç olma­dığını görmek, dindar biri olmaya veya güven kaybına işarettir.

Rüyada sakalının yarısının gittiği­ni görmek, mal veya itibarın yan­sını kaybetmeye işarettir.

Rüyada sakalın bir kısmının kopa­rılarak yerinin boş kaldığını gör­mek, zaaf noksanlığa işarettir.

Rüyada sakalını dişlediğini gör­mek, kalın kafalılığa işarettir.

Rüyada sakalını ağzına soktuğunu görmek, şükretmeyip, nankör dav­ranmaya işarettir.

Rüyada sakalını taradığını ve gü­zel koku sürdüğünü görmek, hayır ve esenliğe işarettir.

Birinin sakalını taradığını görmek,

o kimseden iyilik görmeye işarettir.

Rüyada sakalını parmaklarıyla ta­radığını görmek, şeref ve değerin artmasına, hayır ve esenliğe işarettir.

Sakalının karışıklığını parmakla­rıyla düzelttiğini görmek, sıkıntı ve kederden kurtulmaya işarettir.

Rüyada beyazla karışık kızıl sakal görmek, sakal diplerinin kızarması­na veya fitne ve bozgunculuk çıkar­maya işarettir.

Rüyada amcasının sakalını tutup bunun hepsini kestiğini görmek,

amcasının bütün mirasına sahip ol­maya; amcasının sakalından bir şey yediğini görmek, yediği miktar kadar mirasa nail olmaya işarettir.

Rüyada bamteli (sakalın dudağa biti­şik olan kalın tellerini) görmek, evin hanımı veya hizmetçisine, kendisiyle övünülen yardımcıya işarettir.

Bazen bamteli görmek, bir şey için harekete geçmeye, düşmana karşılık vermek için yapılan hazırlığa işarettir.

Rüyada sakalın ağardığını görmek, şeref ve itibara, şöhrete, uzun ömre ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) sünneti­ne uymaya işarettir.

Sakalının kısmen ağardığını gör­mek, vakar ve metanete işaret eder.

Bazen sakalının tamamen ağardığı­nı görmek, yoksul düşmeye işarettir.

Sakalını boyadığını veya kına yak­tığını görmek, yoksulluğunu veya yaptığı amelleri gizlemeye işarettir.

Rüyada sakalına sürdüğü boya veya kınanın tutmadığını görmek, gizlemek istediği şeyin açığa çıkma­sına işarettir.

Rüyada sakalını güzel koku veya uygun bir şeyle yağladığını gör­mek, süs ve ziynete; sürdüğü şey akarsa, üzüntü ve kedere işaret eder.

Rüyada saç ve sakalı ıslatıp, sula­rını akıttığını görmek, başkalarının sırrına vâkıf olmaya, başkalarının da kendi sırrına vâkıf olmasına işarettir.

Sakalın altını veya ensesini tıraş et­tiğini görmek, borç ödemeye işarettir.

Rüyada sakalında beyaz kıl gör­mek, işlediği günah sebebiyle uyarı-lıp korkutulmaya işaret eder.

Sakalında çok az siyah bulunduğu­nu görmek, bir erkek evladı olması­na, gurbetteki bir yakının gelmesine veya ömrün uzamasına işarettir.

Sakalı beyaz olan bir kimse, rüya­da sakalının siyahlaştığını görse

sevince, güç ve kudrete veya çevresi­ne sert davranmaya işaret eder.

Sakalı tararken beyaz kıl düştüğü­nü görmek, eline geçecek maldan hayır işlerinde harcamaya işarettir.

Rüyada saç ve sakalını tararken bit düştüğünü görmek, mirasa kon­maya işarettir.

Rüyada sakalını beyaz ve pürüzsüz olarak görmek, izzet ve itibara, ma­kam ve şöhrete işaret eder.

Bir adam sakalındaki beyaz tüyle­ri yolduğunu veya kestiğini görse, yaşlılara hürmet eder.

Rüyada sakalını yolup bundan ip büktüğünü görmek, para veya bir menfaat karşılığı yalıncı şahitlik yap­maya işarettir.

Hamile bir kadın rüyada sakalı ol­duğunu görse, erkek bir çocuk dünyaya getirir.

Bir kadın rüyada sakalı olduğunu görse, erkek çocuğu varsa, bu ço­cuğun toplumun başına geçmesine; çocuğu yoksa çocuk sahibi olamaya­cağına veya kocasından mirasa ka­vuşmasına işarettir.

Rüyada dul bir kadın rüyada sa­kalı olduğunu görse, kendine uygun biriyle evlenir.

Rüyada hanımımın sakalı olduğu­nu görmek, kendisinin veya oğlunun malının çoğalmasına yahut eşinin hasta olmasına işarettir.

Kadının yüzünde sakal çıktığını görmek, o kadının erkeksi davranma­sına, utanmaz biri olmasına işarettir.

Rüyada bir gencin sakalının ağar­dığını görmek, kaybedilen bir şeyin bulunmasına işarettir.

Çocukta sakal bittiğini görmek, ço­cuğun uzun ömürlü olacağına işarettir.

Bir çocuk, rüyada sakallı olduğunu görse, ergenlik çağma gelmeden ölür.

Sakal tıraşı, saç tıraşı gibi yorum­lanır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler