Rüyada Sel Görmek Tabiri

Rüyada sel görmek, büyük ve güçlü düşmana, zalim ve despot devlet baş­kanına, zalim bir idareciye, büyük fitne ve kargaşaya veya savaştan ga­lip çıkmış muzaffer orduya işarettir.

Bazen rüyada sel görmek, düşman hücumuna maruz kalmaya, arkada­şın konuşmasına, yağmur yağmasına veya bâtıl ve yalan söze işaret eder.

Rüyada sel görmek, bal, süt, zeytin­yağı gibi akıcı şeylere deişaret eder.

Rüyada sel görmek, selin görüldüğü taraftan önce bir atlının, onun ardın­dan da yaya olan bir habercinin gel­mesine işarettir.

Bazen rüyada sel görmek, aslan, kaplan, yılan veya bir savaşçı tarafın­dan yolun kesilmesine işaret eder.

Rüyada mevsimsiz gelen sel gör­mek, selin geldiği taraftan bir fitne ve kargaşa çıkmasına işarettir.

Rüyada selin önünden kaçtığını görmek, epey zahmet çekerek düş­mandan kurtulmaya işarettir.

Rüyada kış mevsimi sel geldiğini görmek, marifetsiz, kaba ve cahil, bozgunculuk yapan ve anarşi çıkaran kötü bir topluluğa işaret eder.

Yüzerek sel sularını aşıp karaya/ kıyıya çıktığını görmek, zalim bir hükümdardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada sel sularını geçmekten âciz kalıp, geri dönmek mecburiyetin­de kaldığını gören kimse, zalim bir yargıcın veya yöneticinin yakınında oturmaktan kaçınmalı, amirine ve büyüklerine âsi olmamalı.

Selin evine dolmasına engel olduğu­nu görmek, düşmanla anlaşmaya ve ondan kendine, ailesine ve akrabasına gelecek zararı önlemeye işarettir.

Rüyada selin evine girdiğini gör­mek, ahlâksız ve inatçı bir kadınla evlenmeye işarettir.

Selin bir yerleşim alanına girdiğini görmek, selin geldiği bölgede taun ve veba gibi hastalık varsa veya sel kan renginde ve bulanık akıyorsa, söz konusu hastalığın o yerleşim ala­nında da görülmesine işarettir.

Rüyada sel sularının yeryüzünü kapladığını görmek, toplumun başı­na büyük bir felaket gelmesine, azap inmesine, düşman istilâsına veya bu­laşıcı hastalıklara işarettir.

Rüyada yağmurun sel olup aktığını görmek, sıkıntı ve eziyete, hastalığa veya zahmetli bir yolculuğa işarettir.

Rüyada etrafa taşmış vaziyette gö­rülen her çeşit su, üzüntü, keder ve musibete işarettir.

Rüyada selin kanlı, bulanık ve pis ak­tığını görmek, ilâhî gazaba, veba gibi salgın hastalıklara, çekirge istilâsına, kıtlık veya zulme işaret eder.

Rüyada ev duvarının sel yüzünden yıkıldığını görmek, hanımını kay­betmeye işarettir.

Sele kapılıp bundan kurtulduğunu görmek, devlet idarecileri yüzünden sıkıntıya uğramaya işarettir.

Sel sularıyla uğraştığını görmek, düşmanla mücadele etmeye işarettir.

Rüyaya selle başa çıkabildiğini gö­ren kimse, düşmanını yener.

Rüyada gitmek istediği yerle ara­sına sel sularının girdiğini gören kimse, aksiliklerle karşılaşır, üzülür ve arzusuna ulaşamaz.

Rüyada sel sularının binaları, te­melleri tahrip ettiğini görmek, dev­let yöneticilerinin zulmüne işarettir.

Rüyada sel sularının çarşı ve pa­zarı istila ettiğini görmek, bela ve zulme işarettir.

Selin önünü açarak onu nehre akıt­tığını görmek, düşmana galip gelme­ye veya birinin yardımı ile düşmanın şerrinden kurtulmaya işarettir.

Rüyada halkın sel sularından is­tifade ettiğini görmek, bereket ve faydaya işarettir.

Rüyada sel sularını bir kaba doldu­rup, bunu halka verdiğini, onların da bununla karnını doyurduğunu görmek, gıda maddelerinin ucuzla­yacağına işarettir.

Rüyada taşkın olmayan ve zara­rından korkulmayan sel sularına sahip olduğunu veya ondan içtiğini görmek, güzel bir hayata ve bol rız­ka işaret eder.

Rüyada soğuk yerlerde sel gör­mek, zarara; sıcak memleketlerde sel görmek, hayır ve menfaate, se­vince işarettir.

Rüyada güçlü bir selin girdiği mekânı tahrip ettiğini görmek, ora­da yaşayanların helakine işarettir.

Selin bazı insanların evlerine gir­diğini, mal ve hayvanları sürükle­yip götürdüğünü görmek, bu evleri yağma edecek düşmana veya onlara inecek bir belaya işaret eder.

Rüyada kaynak, nehir, kuyu vb. yerlerde taşkın ve bulanık su gör­mek, iyi değildir; üzüntü, sıkıntı ve keder habercisidir.

Sel suyunun sıcak aktığını görmek, iyi sayılmaz, musibete işaret eder

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler