Rüyada Su Yolu Görmek Tabiri

Rüyada su kanalı görmek, evin hanımına, kadına, âlim kimseye, evlenmeye, hizmetçilere ve işçilere  çarşı-pazara, mala ve her çeşit rızık yollarına işaret eder.

Bazı yorumcular, rüyada görülen su yollarının, insan bedenindeki si­nirlere ve hizmetçilere işaret ettiğini söylemişlerdir.

Bazen rüyada su kanalı görmek, maliye bakanına, merkez bankası başkanına ve bekçiye işaret eder.

Rüyada halkın yararlanması için temiz su akıtmak amacıyla su yolu yaptığını ve yaptırdığını görmek, hayır ve menfaate işarettir.

Rüyada su yolu, ark ve kanal gör­mek, rızık kazanma sebeplerine, yol­cunun gittiği yola ve insanın boğazı­na işaret eder.

Rüyada kendine ait su yolundan su akıttığını gören kimse, evlenir, mala ve geçim vasıtasına kavuşur.

Rüyada tarlasını sulamak için ark açıp su akıttığını görmek, bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için çocuğa işarettir.

Rüyada su yolunu bozduğunu gö­ren kimse, hanımını boşar.

Rüyada su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören kimse, hanımından ayrılır veya vefat eder.

Kamuya ait alanlara su yolları ve arklar yaptığını gören kimse, hal­kın malından hile yoluyla yararlan­mayı düşünür.

Yaptığı suyoluna başkasının su­yundan akıttığını gören kimse, hal­ka ihanet eder.

Rüyada bahçe ve bostanını ark suyu ile suladığını gören kimse, her  şeyini bir kadın için harcar veya bir akrabasıyla buluşur.

Su yolundan temiz su içtiğini gör­mek, bolluk ve refah içinde yaşa­maya; buradan bulanık su içtiğini görmek, üzüntü, korku ve endişeler­le dolu bir hayat yaşamaya işarettir.

İçinde su bulunan kanal, bolluk ve kolaylığa işarettir. Rüyada susuz kanal görmek, zor­luk ve güçlüğe, kıtlığa işaret eder.

Rüyada sulama amacıyla ark kaz­dığını (açtığını) görmek, zenginliğe, ailesine iyi bakmaya; arkın suyunu kestiğini görmek, evin nafakasın­dan kesmeye, bir yakınını kendinden uzaklaştırmaya işarettir.

Rüyada evinde veya bahçesinde (tarlasında)  ark  aktığını  görmek, üzüntüden kurtulmaya ve hayra eriş­meye işarettir.

Rüyada arkın (su yolunun) önünün kapandığını görmek, rüya sahibinin durumunun bozulmasına, hizmet­çinin kendinden hamile kalmasına veya bazı kimselerin onu kıskanma­sına işarettir.

Rüyada işlek yol kenarlarında veya mahalle aralarında  ark görmek, zina yapmaya işarettir.

Rüyada kime ait olduğu bilinme­yen su yollarında kullanılmış (atık) su aktığını görmek, üzüntü ve ke­dere; bu suyun içine girip üzerine pislik bulaştığını görmek, bir haram işlemeye veya bir hizmetçi kadınla suçlanmaya işarettir.

Rüyada atık su akıtmak üzere su yolu veya lağım yaptığını gören

kimse, sıkıntılardan kurtulup esenli­ğe çıkar.

Rüyada görülen suyolu (ark ve ka­nal) kişinin özel mülkü ise, rüya sahibinin kendi hayat ve maişetine; umuma aitse, halkın hayat ve maişe­tine işaret eder.

Rüyada evler arasında akan temiz su kanalları (arklar), güzel ve mü­reffeh bir hayata işarettir.

Bir suyolu üzerinden çöp topladı­ğını görmek, bedeninin bazı yerleri­ni pamukla temizlemeye işarettir.

Rüyada yerleşim alanlarına giren temiz suyollarından halkın istifade ettiğini görmek, o bölge halkı için bolluk, ucuzluk, şifa ve piyasaların canlılığına işarettir.

Rüyada yerleşim alanlarına giren su kanalındaki suyun taşkın, bula­nık ve tuzlu olduğunu görmek, halk için olumsuz durumlara veya kötü bir haber almalarına işarettir.

Rüyada her türlü akarsudan etrafa su taştığını görmek, halk için kötü haberlere işaret eder.

Su yolu, ark vb. kazdığını gören kimse, rızık için sebeplere sarılır.

Rüyada akarsu veya bir su yoluna sahip olduğunu görmek, ehil kimse­ler için büyük bir göreve gelmeye ve halktan menfaat sağlamaya işarettir.

Rüyada bir kanal kazdığını gören kimse; geçimi için devlet ve hükümet başkanına veya onların yetkili kıldığı bir yöneticiye durumunu arzeder

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler