Rüyada Mezar / Mezarlık / Mezar Kazmak Tabiri

rüyada mezar görmek, ev satın al­maya işarettir.

bazan rüyada kabir/mezar gör­mek, hapse girmeye, inzivaya çekil­meye, üzüntü ve kedere, uzak bir yere yolculuk yapmaya da işaret eder.

bazan rüyada kabristan görmek, bilginlere, komutanlara, takva ehli kimselere, vaat ve nasihate, huzur ve güvene, olup bitenden ibret almaya, okuyup düşünmeye işaret eder.

rüyada kendisi için mezar kazdığını veya kâzdınldığını görmek, ikamet ettiği yerde ev yaptırmaya işarettir.

bir mezarı örttüğünü veya toprak­la doldurduğunu görmek, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmeye işarettir.

bir kabir yaptığını görmek, ev ta­miratı yapmaya işarettir.

rüyada bir kabri tamir ettiğini görmek, orada yatan kimsenin iş ve sanatını canlandırmaya, geçimin kolaylaşmasına, maneviyatın güç­lenmesine, hastanın iyileşmesine, hamile kadının erkek çocuk doğur­masına işarettir.

 

canlı olarak mezara girdiğini gör­mek, bir ölünün veresesinden ev sa­tın almaya işarettir.

bazan ölmeden mezara girdiğini görmek, kadın için evlenmeye, er­kek için geçici hapse veya işinde sı­kıntıya düşmeye işarettir.

bekârın mezar kazması, bir kadını hileyle nikâhlamaya işarettir.

ölünün defnedildiği mezarın üze­rinde ayakta durduğunu görmek, büyük bir günah işlemeye işarettir.

bilinmeyen bir yere veya açık bîr araziye kazılan mezar, kişinin ahi-ret evine; böyle bir kabir içine gir­mek, ecelin yaklaşmasına işarettir.

bir mezar satın aldığını, fakat içi­ne girmediğini görmek, evlenmeye işarettir.

mezarın bir yere gittiğini görmek, o mezarda yatan kimsenin veresele­rinden birinin orada ev alarak yerleş­mesine işarettir.

dikilmiş bir kefenle mezara defne­dildiğini görmek, evlenmeye işarettir.

dam üstünde, çatı vb. yerlere kabir kazmak, uzun ömre işarettir.

bir mezarı açtığını görmek, oraya defnedilen kimsenin iş, meslek ve meşrebini benimsemeye işarettir.

rüyada bir mezarı kazarak, için­deki ölüyü dışarı çıkarmaya çalış­tığını görmek, bir şeyi elde etmek için çok gayret sarfetmeye; şayet ölüyü dışarı çıkarırsa, arzu ettiği şeyi gerçekleştirmeye işarettir.

ölmüş birini mezarda ölü bulmak, arzu ve isteğine ulaşamamaya işarettir.

birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uy­maya işarettir.

ölülerin kabirlerinden kalkıp ev­lerine doğru gittiklerini görmek, umut edilmeyen güzel şeylerin ger­çekleşmesine işaret eder.

rüyada mezarlar arasında dolaşa­rak, açık olan kabirlere girip çıktı­ğını görmek, bid’at ehli, zararlı kim­selerin evlerine gidip gelmeye veya hapse girip çıkmaya işarettir.

rüyada mezarda olduğunu ve üzeri­ne toprak örtüldüğünü görmek, mala ve dünyalığa kavuşmaya işarettir.

mezarlıkta toprak kazdığını gör­mek, çok yaşamaya işarettir.

rüyada üzeri yeşillik olan mezar görmek, orada yatan kimsenin rah­mette olduğuna işarettir.

rüyada mezar/mezarlık görmek,

vaaz ve nasihate, kur’an okumaya, korkup sakınmaya, dünyadan ilgisini kesmeye, ölümü hatırlamaya, ağla­maya işarettir.

bazan   mezar/mezarlık   görmek,

korkusu olanlar için güvene; bir kor­kusu olmayanlar için korkuya veya zina yapan kadın ya da kadınların ev­lerine işaret eder.

bazan rüyada müslüman mezarlı­ğı görmek, ordu çadırlarına ve savaş hazırlıklarına işaret eder.

rüyada müslüman mezarlığına yağmur yağdığını görmek, o bölge­de yaşayan halk için rahmet ve bere­kete işarettir.

rüyada temiz ve düzenli kabristan görmek, hayır ve feyze; yıkık dö-

kük, çöplük haline gelmiş mezarlık görmek, vurdumduymazlığa, şer ve
şiddete işarettir.

içinde ölüler bulunan mecûsî mezar-hğı, haram hazineye; ölü yoksa kötü eve veya adi bir kimseye işaret eder.

yabancdara ait bir mezarlık (gay­ri müslimlere ait kabristan) görmek, günah işlemeye, korkuya, gaflete, şerli ve münafık kimselere yakınlık göstermeye ve onlann sırlarına vâkıf olmaya işarettir.

rüyada gayri müslim mezaruğın-dan kıymetli bir şey aldığını gör­mek, helâl mala işarettir.

müşrik mezarlığı görmek, üzüntü ve kedere; burada kıymetli bir şey

bulmak, kazanç ve ganimete işarettir.

rüyada bir kabristana girip ölü­lerin kemiklerini çiğnediğini gör­mek, ciddi bir tecrübe yaşamaya veya önemli bir imtihandan geçmeye işarettir.

bir mezarlıkta ölülerle birlikte güldüğünü, yakışıksız işler yaptı­ğını görmek, günahkâr, kötü ve şerli insanlarla yakınlaşmaya, içli dışlı ol­maya işarettir.

rüyada peygamberimiz’in (s.a.v) onlarla kabr-i saadetlerini kazdı­ğını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya edip yaşamaya, bilgilerini hal­kın istifadesine sunmaya işarettir.

birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uy­maya işarettir.

mezar kazıp kefen soyduğunu gör­mek, yeraltmda bulunan antika şey­lere ilgi duymaya işaret eder.

rüyada anıtmezar/anıtkabir gör­mek, görkemli eve veya böyle bir ev satın almaya, lüks bir yerde gözaltın­da tutulmaya, sakin ve güzel bir yer­de münzevî bir hayat yaşamaya veya uzaktaki bayındır bir ülkeye ya da eski, kadim bir şehre yolculuk yap­maya işarettir.

mezarlıklar, evlere ve oralarda otu­ran insanlara da işaret eder

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler