Rüyada Sayılar Görmek Tabiri

Rüyada sayı (rakam) görmek ve o sayıya kadar saymak, aynı şekilde yorumlanır.

Herhangi bir şeyden tek bir adet görmek, ilme, mala, kocaya, çocuğa veya iş ve mesleğinde bir numara ol­duğu iddiasında bulunmaya işarettir.

Rüyada bir rakamı (sayısı) gör­mek, kendisiyle beraber başka bir  şey bulunmayan Allah Teâlâ’ya, tek Tanrı inancına ve imana işarettir.

Bazen rüyada bir rakamını (1) görmek, hayır ve esenliğe, ortağın­dan ayrılmaya veya şöhretini kaybet­meye işarete eder.

Rüyada iki rakamı, belâ ve musi­betlerden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye, anne-babaya, doğru sözlü iki tanığa işarettir.

Üç rakamı, sözünü yerine getirmeye veya üzüntüye işarettir.

Dört rakamı, hayır ve esenliğe, ka­bul olacak duaya, toplu mala, evliliğe veya yeterli delile işarettir.

Beş rakamı, baht açıklığına, beş va­kit namaza, güzellik ve iyiliğe veya bir konuda kuşku duymaya, dinde şüpheye düşmeye işarettir.

Altı rakamı, yararlı bir şey yapma­ya, bir meseleyi sonuca bağlamaya, işi tamamlamaya veya düşmana ga­lip gelmeye, kendine muhalif olanla­ra karşı görüş ve düşüncelerini delil­leriyle ortaya koymaya ya da dinde şüphe etmeye işarettir.

Rüyada yedi rakamı, hacca gitme­ye veya olumsuzluğa, üzüntü ve ke­dere işarettir.

Sekiz rakamı, devlet veya hükümet başkanına yakın olmaya, olumsuz bir durumla karşılaşmaya veya kefaret ödemeye işarettir.

Rüyada dokuz rakamı, düşmana karşı delil getirmeye veya olumsuz bir duruma işarettir.

On rakamı, din ve dünya hayatı için murada, arzu ve ümitlerin gerçekleş­mesine veya kefaret ödemeye işarettir.

Rüyada on bir ve on iki rakamını görmek, muradına ermeye, arzuların gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada on üç rakamını görmek, üzüntü ve kedere işaret eder.

On dört rakamı, zorluk ve sıkıntı­dan sonra esenliğe ulaşmaya ve mu­radına ermeye işarettir.

On beş rakamı (sayısı); adalet ve berekete işaret eder.

On altı rakamı, uzun bir bekleyişten sonra muradına ermeye işarettir.

On yedi rakamı, gereksiz ve olum­suz yerlere harcanan mal ve paraya yeniden kavuşmaya, güzel bir sona nail olmaya işarettir.

On sekiz rakamı, büyüklerle münase­bete veya üzüntü ve kedere işaret eder.

On dokuz rakamı, halkla düşmanlık içinde olmaya işarettir.

Yirmi rakamı, güç ve kudrete, zafe­re ve muradına ermeye işarettir.

Rüyada otuz rakamını görmek, ba­şarı ve zaferle yorumlanır.

Kırk rakamı, işlerde zorluk ve şaş­kınlığa işarettir.

Elli rakamı, rüya sahibinin ömrünün tamamına işaret eder.

Altmış rakamı, tövbe etme zarureti­ne, üzücü durumlara işaret eder.

Yetmiş rakamı, ihtiyaçların bir süre sonra yerine gelmesine, hayırsız bir kimseye yaltaklanmaya veya devlet başkanı ya da hükümetten korkup çe­kinmeye işarettir.

Yetmiş rakamı, tahıl ve ekinle ilgili ise iyi değildir.

Seksen rakamı, bolluk ve berekete veya zina ile suçlanıp, cezaya çarptı­rılmaya işarettir.

Rüyada doksan rakamını görmek, ileri gelen kadınlardan evlilik teklifi almaya, onlardan fayda sağlamaya veya ehil kimse için valilik vb. bir göreve atanmaya işarettir.

Yüz sayısı, muradına ermeye, düş­mana üstünlük sağlamaya veya zina ile suçlanmaya işarettir.

İki yüz sayısı, mağlubiyete işarettir.

Üç yüz sayısı, maksat ve muradın gecikmesine işarettir.

Dört yüz sayısı, galibiyete işaret eder.

Beş yüz sayısı, işlerin duraklamasına işarettir.

Altı yüz sayısı, esenliğe işaret eder.

Yedi yüz sayısı, zorluk ve sıkıntı çekmekle birlikte ahir ömründe hayır ve huzur bulmaya işarettir.

Sekiz yüz sayısı, kuvvet ve kudrete, başarı ve zafere işarettir.

Dokuz yüz sayısı, düşmana yenilme­ye işarettir.

Bin sayısı; kuvvet ve zafere işaret eder.

İki bin sayısı, hüsran ve üzüntüye işarettir.

Üç bin, dört bin, beş bin ve altı bin sayıları, kuvvet, bereket, murada nail olmak ve zaferle yorumlanır.

Yedi bin sayısı, işlerin yolunda git­memesine, olumsuz durumlarla kar­şılaşmaya ve şansızlığa işarettir.

Sekiz bin, dokuz bin, on bin ve yir­mi bin sayıları, hayır ve esenliktir.

Rüyada otuz bin sayısını görmek, uzun süre bekledikten sonra umduk­larına nail olmaya işarettir.

Kırk bin sayısı, zafer ve mutluluğa işarettir.

Elli bin sayısı, tedbirsizliğe, yorgun­luk ve meşakkate işarettir.

Altmış bin sayısı, zorluk ve sıkıntı­dan sonra esenliğe çıkmaya işarettir.

Rüyada yetmiş bin, seksen bin, dok­san bin, yüz bin ve bunlardan fazla sayıları görmek, refah ve mutluluğa, başarı ve zafere, muradına ermeye işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler