Anormal Fetal Gelişim

Davranışlarınız Bebeğinizin Gelişimini Nasıl Etkiler?

Hamilelik sırasında, hemen hemen her anne-baba bebeğinin kusursuz olup olmayacağını merak eder. Anne-babala-nn çoğu gereksiz yere endişelenir. Önemli doğumsal kusurlar yalnız yeni doğanların % 3’ünde belirgindir. Bu % 3’hık doğumsal kusur bilinen anor­malliklerin nedenleri midir? Önlenebi­lirler mi?

– Anormal Fetal Gelişim
Teratoloji anormal fetal gelişimini in­celeyen bilimdir. Bütün vakaların yarı­sından az bir bölümünde doğumsal ku­surun nedeni veya kanıtı bulunabilir. Hamile kadınların bakımıyla ilgilenen doğum uzmanlarına ve diğer doktorlara genellikle zararlı olabilecek faktörler (teratojenler) hakkında sorular sorulur. Bir teratojen majör ve minör yapısal sa­katlıklar ve organların fonksiyonlarındaki anormallikler dahil, doğumsal kusurlar oluşturabilecek faktördür. Araş­tırmacılar, zararlı olduklarına inandığı­mız bazı etmenlerin tehlikesini henüz kanıtlayamamışlardır. Diğer etmenlerin zararını ispatlamışlardır.

Bazı etmenler, eğer fetal gelişimin belli, kritik bir zamanında etkili olurlar­sa majör kusurlara neden olabilirler. Ama diğer zamanlarda zararlı olmaya­bilirler. Cenin en büyük gelişimini ta­mamladıktan sonra genellikle 13. Hafta’dan itibaren belli bir faktörün etkisi, büyük yapısal kusurların yerine sadece gelişim azlığı veya daha küçük organ büyüklüğüne sebep olabilir. Bunun bîr örneği kızamıkçıktır. Eğer hamileliğin ilk trimesterında cenine hastalık bula­şırsa, kalp anormallikleri gibi birçok anatomik kusura neden olabilir.
Daha sonra ortaya çıkan bir kıza­mıkçık enfeksiyonu daha az ciddiyet taşır.

– Zararlı Etmenlere Maruz Kalmaya Karşı Bireysel Tepkiler

Belirli etmenlere ve farklı dozlardaki etmenlere karşı bireysel tepkiler büyük ölçüde değişir. Alkol buna iyi bir örnek­tir. Bazı cenirfler çok az miktarda alkol­den zarar görürken, bazı ceninlerde çok miktarda alkol hiçbir etki göstermez.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştır­malar, olası zararlı etmenler konusun­da edindiğimiz bilgilerin çoğunu sağ­lamaktadır. Bu bilgiler yararlı olabilir ama her zaman doğrudan insanlar üze­rinde uygulanamaz. Diğer bilgiler, ha­mile olduklarım bilmediklerinde veya belli bir maddenin zararlı olduğunu bilmeyen kadınların karşılaştığı durumlardan elde edilmiştir. Bu örnekler­den bir araya getirilen bilgileri doğru­dan belirli bir hamileliğe uygulamak zordur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler