Rüyada Deli Görmek Tabiri

Rüyada deli birini görmek, âlim ve asabi bir yöneticiye, dini bozuk birine, inatçı düşmana, edepsizliğiy-le tanınan bir adama veya azgın bir hayvana işarettir.

Delide çirkin bir durum görmek, yukarıda zikredilenlerden birinin ve­receği zarara işarettir.

Rüyada bir delinin davranışların­dan zarar görmemek, esenlik ve emniyete işarettir.

Yanındaki deliden korktuğu halde ondan bir zarar görmemek, düş­man şerrinden korunmaya işarettir.

Rüyada aklını yitirdiğini, deli ol­duğunu görmek, faizden kazanıla­cak haram mala işarettir.

Bazı yorumculara göre, rüyada deli olduğunu görmek, zengin ol­maya işarettir.

Rüyada sara hastalığına tutulup aklını kaybettiğini görmek, malının yağmalanmasına, bir belaya çatma­ya, büyülenmeye veya başka bir mu­sibeti işarettir.

Bazan sara hastalığına tutulup ak­lını kaybettiğini görmek, eğer ehil ise yüksek bir makama gelemeye, iti­bar ve hüküm sahibi olmaya veya mi­ras gelirinden elbise almaya işarettir.

Rüyada sabi bir çocuğun delirdiği­ni görmek, babası için mal ve zen­ginliğe işarettir.

Rüyada deli bir kadın görmek, oyılın feyizli, bereketli ve bolluk için­de geçeceğine işarettir.

Rüyada  deli  bir  kadın  görmek,dünya ile yorumlanır.

Rüyada deli bir kadının insana yü­zünü dönmesi, rüya sahibinin dün­yaya yönelmesine veya feyizli ve bereketli bir seneye işarettir.

Rüyada kendine bakan deli bir kadından korktuğunu görmek, elemal geçmesine işarettir.

Deli bir kadından bir şey aldığını görmek, çok hayırlıdır.

Rüyada arkasını dönüp giden deli bir kadını takip ettiğini, fakat ona yetişemediğini görmek, dünya ni­metlerine talip olmasına rağmen on­lardan mahrum kalmaya; eğer yetişir­se, dünyada istediklerini elde etmeye işarettir.

Rüyada deli bir kadının kendine doğru çektiği adam, eğer bu kadın­dan sakınır veya kaçarsa, saygın ve makbul biri olur, takva ehli olmasına rağmen dünya ona yönelir.

Bilinmeyen deli, hayır ehli bir kim­seye; bilinen deli, ibretli işlere işaret eder.

Bir şeyin dokunması veya teması ile aklında noksanlık meydana gel­diğini görmek, büyük günah işleme­ye veya faiz yemeye işarettir.

Sebepsiz ve durduk yerde delirdi­ğini görmek, mülk ve servete, din ve dünya işlerini akıl ve inançla götür­meye işaret eder.

Delilik; kimi insanlar için saltana­ta, kimileri için mala veya mirastan geçinmeye, kimi insanlar için sonu kederle bitecek işlere, kulluk kaygı­sı taşıyan insanlar için güzel ve salih amellere işarettir.

Rüyada deli olduğunu görmek, di­nin enirlerine ihlâsla sarılmaya, âşık olmaya ve iman güzelliğine işarettir.

Rüyada meczup (cezbeli) görmek, dünya ile ilişkilerini kesmiş, manevi hazlarla yaşayan kimseye işaret eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. mahmut yeşilmen dedi ki:

    rüyada delirdiğini görmek ben gördüm zengin oldum bol seks bol tatil gene delirecem sex manyağı olacak insan

  2. enes akarsu dedi ki:

    ben rüyamda deli beni kovalıyordu

BİR YORUM YAZ

Spam Testi:

kadın sitesi kategoriler