"tarihi ülkeler" ile Etiketlenen Konular

Roma (Lâtin) Mitolojisi: Yunan Mito­lojisi ile büyük benzerlikleri olan, hattâ birçok tanrıça ve tanrıları aynı...
İran Mitolojisi’nde ilahelere rastlan­mıyor. Yalnız masala göre ilk insan Gayomart, ölüm ilâhı Ahriman tarafından öldürülmüş....
Fenike Mitolojisi’ nden, iki ilahe ismi verebiliyoruz: Ba’alat, yüksek seviye­den bir ilaheydi. Anet, mücadelenin ve...
Asur-Babil Mitolojisi’nde ilk ilahe Tiamat’tır. Müthiş canavarlar doğurdu­ğu, bu yüzden ilâh BelMarduk’un hış­mına uğradığı; öldürülüp...
Mısır Mitolojisi’nde ilk kadın, Ra (veya Re)’dan vücuda gelen Shu ve Tefnet çiftinden biri; Tefnet’tir....
kadın sitesi kategoriler