Rüya Tabirleri – R

Rüyada rabıta yaptığını görmek, daha önce almış olduğu rabıta dersin­den istifade ettiğine ve mürşidi tara­fından...
Radar görmek, yolcu için sıkıntıya, mukim için uzaktaki bir tanıdıktan sevinçli bir haber almaya işarettir....
Rüyada bulunduğu yere radyasyon yayıldığını görmek, halkın güç ve iktidar sahiplerinden kaynaklanan bir sıkıntıya maruz...
Rüyada radyatör görmek veya evi­ne radyatör kurdurmak, üzüntü ve  kederden, borç ve dertten kurtulma­ya, sevinç...
Rüyada radyo görmek, olumsuz haberler almaya işarettir. Bazen rüyada radyo görmek, sos­yal olaylarla gereğinden fazla...
Rüyada raf görmek, önemli bir göreve getirilmeye, hacca gitmeye, saygın bir konuma gelmeye, refah ve...
Rüyada petrol rafinerisi görmek, meslek ve yetenekleri farklı insanla­rın bir amaç için bir araya gelmeleri­ne...
Rüyada tanıdık biriyle randevulaş-tığını görmek, beklediği yardım ve desteği bulmaya; tanımadık bireyle randevulaştığını görmek, beklen­medik...
Rüyada raptiye görmek, erkek kar­deşe, çocuğa, sadık dosta veya evlili­ğe işarettir.
Rüyada sağlık raporu görmek, sağ­lık sorunlarına veya işlerin durması­na işarettir. Rüyada hasta olmadığı halde sağ­lık...
Rüyada raportör görmek, zan al­tında tutulmaya, Ön soruşturma ge­çirmeye veya kısa sürecek bir sıkın­tıya işarettir....
Rüyada rahibe görmek, iffet ve na­musunu korumaya, haya sahibi bir kadınla evlenmeye veya kıt kanaat...
Rüyada rahim görmek, güç ve kud­ret sahibi olmaya, öz güvene, yeni bir çevre veya iş...
Rüyada rahip görmek, Allah’tan gücü yettiği kadar sakınan bir kimse­ye, hayırlı habere, teşebbüs ettiği işte...
Rüyada rahle görmek, ilim ve sanat öğrenmeye, Kur’an okumaya, hayır ve iyilik üzere olmaya işarettir....
Borcuna karşılık bir şeyi rehin ver­diğini görmek, açgözlülüğe, birine ihtiyaç bildirmeye, suizanda bulun­maya veya yolculuğa...
Rüyada birini kaçırıp rehin aldığı­nı görmek, kıskançlığa veya birine zulmetmeye işarettir. Kaçırıldığını görmek, düşmanlarına galip...
Rüyada rehine görmek, borçlu bir kimseye işarettir.
Sonraki Sayfa »
kadın sitesi kategoriler