Rüyada Ağrı Görmek Tabiri

Rüyada vücudunun bir yerinde ağrı hissetmek, işlediği günahlara pişman olmaya işarettir.

Bir kadın rüyada vücudunun ağrı­dığını görse, bu rüya onun için do­ğum sancısına işarettir.

Baş ağrısı, büyük günah işlemeye işa­rettir.

Bazan baş ağrısı, üstesinden geline-meyen bir meseleye, kişinin ıstırap çekmesine sebep olan bir kimseye işaret eder.

Göz ağrısı, bekâr kimse için birini sevmeye, evli kimseler için sevdikle­ri yüzünden üzülmeye işarettir.

Rüyada görülen alın ağrısı, itibar kaybına işarettir.

Rüyada bir dişinde ağrı hissettiğini gören kimseye, o dişin temsil ettiği yakını kaba bir davranışta bulur veya çirkin bir söz söyler (Ağızdaki dişle­rin kimleri temsil ettiğiyle ilgili ola­rak, ‘Diş’ maddesine bakınız).

Boyun ağrısı, bir şikâyet konusunun ortaya çıkmasına veya rüya sahibinin huysuz bir davranışta bulunmasına işaret eder.

Bazan boyun ağrısı, rüya sahibinin kendisinde bulunan bir emaneti sahi­bine vermemesine yahut başa gele­cek bir musibete işaret eder.

Omuz ağrısı, rüya sahibinin işleri­nin kötü gitmesine, rızık temininde çektiği güçlüklere yahut olumsuz bir davranışta bulunmasına işaret eder.

Karın ağrısı, rüya sahibinin kazancım çarçur etmesine, parasıyla günaha girip bundan pişman olmasına işaret eder.

Bazan karın ağrısı, rüyayı gören kimsenin aile bireylerinin veya ak­rabalarının sıhhat ve afiyet içinde ol­malarına işaret eder.

Rüyada göbeğin ağrıması, kişinin hanımına veya kız kardeşine iyi dav-ranılmadığına işarettir.

Kalp ağrısı, rüya sahibinin dinî ko­nularda inancının zayıf yahut bozuk olduğunu gösterir.

Ciğer ağrısı, anne babanın çocukla­rının eğitim ve terbiyesiyle yeteri ka­dar ilgilenmediğine, onların kendileri üzerindeki haklarına riayet etmedik­lerine işarettir.

Bazan akciğer ağrısı, eğer rüyayı gö­ren bundan dayanılmaz bir acı duydu ise ecelin yaklaştığına işarettir.

Dalak ağrısı, ekonomik bir badire atlatmaya işaret eder.

Sırt ağrısı, eğer şiddetli ise rüya sa­hibinin erkek kardeşinin ölümüne işaret eder.

Bazan sırt ağrısı, kişinin kendilerin­den güç aldığı, güvendiği dosta, bir kanaat önderine, anneye, çocuğa vb. işarettir.

Hafif bel ağrısı, kısa sürecek ekono­mik sıkıntıya işarettir.

Bel ağrısından iki büklüm oldu­ğunu görmek, fakirlik derdine veya yaşlanmaya işarettir.

Uyluk ağrısı, rüya sahibinin kavim ve kabilesi hakkında fenalık yapma­sına işarettir.

Ayak ağrısı, kişinin günah işlenen yerlere gitmesi veya amaçsız hareket etmesiyle yorumlanır.

Bazan ayak ağrısı, akılsızca hareket et­meye, kazandığı dünyalığı nasıl değer­lendireceğini bilememeye işaret eder.

Üreme organının ağrıdığını gör­mek, aleyhinde söz söyleyenlere kö­tülük etmekle yorumlanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler