Rüyada Altın Görmek Tabiri

Rüyada altın bulmak, zarara uğra­maya, üzüntü ve kedere, alışverişte zarara, yönetimden gelecek sıkıntıya, borca girmeye veya görevden alın­maya işarettir.

Altın ve gümüş, insanların geçim vasıtası olarak, Allah’ın hayat için koyduğu değişmez yasanın simgesi­ne, şeytan ve yandaşlarının hile ve tuzağına işaret eder.

Külçe altın, büyük kederdir.

Bazan altın görmek, sevgiliye, yar­dımcıya, insanın kendisiyle ferahlan­dığı hayra, üzüntü ve kederin gitme­sine işarettir.

Rüyada altın görmek, rızka, zevce­ye, evlada, ilme, hidayete yahut biz­zat ziynet eşyasına da işaret eder.

Rüyada altın kaybetmek veya baş­kasına vermek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

Kapalı sandık, küp, kese vb. için­de altın olduğunu görmek, mala işaret eder.

Rüyada eski dönemlere ait üzeri kabartmalı veya yazılı sikkeleri görmek, çok yönlü hayırlara işaret­tir. Bu altınlar defnedilmiş mala, hik­metli söze, velilik ve şehidlik maka­mına işarettir.

Rüyada görülen birkaç altın, iyili­ğe; dört altın, bir kadından işitilecek söze; daha fazlası, düşmanlıkla elde edilecek mala işaret eder.

Rüyada görülen beş altın sikke, beş vakit namaza işarettir.

Elinde beş altın gören kimse, halkın beğenisini kazanacağı bir iş yapar.

Bir sikkeli altın, güzel yüzlü bir ço­cuğa işarettir. Böyle bir altını kaybetti­ğini gören kimse ya farz namazlardan birini terkeder yahut çocuğu ölür.

Elinde tek altın para gören kim­senin güzel bir eve sahip olacağı da söylenmiştir.

Bir eve yükler dolusu altın taşımak,

o eve girecek dünyalık ve malla yo­rumlanır.

Rüyada altın dağıttığını görmek,

insanlara borç vermeye işaret eder.

Elinde bir altın olduğunu görmek,

bir kimsenin rüya sahibine geçici ola­rak bırakacağı emanete işarettir.

Rüyada bir altın bulduğunu gören kimse, bir emanet meselesi yüzün­den tanıklık yapar yahut rüya en kısa zamanda aynen çıkar.

Rüyada bir altın yuttuğunu gören kimse, emanete hıyanet eder.

Bir ölünün rüyada,kendisine altın verdiğini gören kimse, maruz kaldı­ğı zulüm veya eziyetten kurtulur.

Rüyada bir kimse üzerine altın saçmak, kötü ve yalan söz işitmekle yorumlanır.

İşlenmiş altın, bazan endişe ve kaygı ifade eder.

Halis altın ve gümüşten olan şey­lerin sağlam söze, iyi niyete, ihlâsa, uzlaşıp anlaşmaya işaret ettiği de söylenmiştir.

Altın ve gümüşle yaldızlanmış şey­ler kısa ömre, işlerin bozulmasına veya unutkanlığa işaret eder.

Altın eşyası olduğunu gören kimse bir derde giriftar olur.

Erkeğin rüyada altın görmesi, hü­zün ve kederdir.

Bir kadının rüyada ziynet eşyası taktığını görmesi, sevinç ve hayırla yorumlanır.

Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline miras yoluyla mal geçmesine işarettir.

Rüyada som altından bir şey giy­diğini veya üzerine altın kaplamalı bir giysi aldığını gören kimse, ken­di dengi olmayan biriyle evlenir.

Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse, eğer ehil-se, önemli bir devlet memuriyetine getirilir.

Ellerinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır.

Gözlerinin altın olduğunu gören kimse görme zorluğu çeker.

Bir kimse üzerinde altın, gümüş,elmas yahut kıymetli taşlardan ya­pılmış gerdanlık olduğunu görse; eğer ehilse, vali yahut üst düzey bir yönetici olur. Bu rüya hacca gitmeye de işaret eder.

Altın gerdanlık, evli kadın için mut­luluğa, genç kız için evlenmeye işa­rettir.

Altının gümüş olduğunu görmek, ev halkından bazı kimselerin gözden düşmesine yahut malda noksanlığa işarettir.

Gümüşün altın olduğunu görmek, yukarıdaki yorumun tersidir.

Bir evin altından olduğunu gör­mek, o evin harap olmasına işarettir.

Eline erimiş altın geçen kimse, mal kaybına uğrar, para cezasına çarptırılır yahut hastalık sebebiyle kederlenir.

Rüyada altın erittiğini gören kimse, yanlış bir iş yüzünden mahkemelik olur, insanlar onun aleyhinde konuşur.

Rüyada altından yapılmış kap, sü­rahi, bardak vb. görmek, sürekli üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Altın kadeh, dünya zevklerine düş­kün bir kadınla yorumlanır.

Altın kapta yemek yemek veya su içmek üzücü bir durumla karşılaşma­ya işarettir.

Rüyada görülen gümüş kap, güzel ahlâk sahibi iyi bir kadınla yorumlanır.

Gümüş kapta yiyip içtiğini gören kimse, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşar.

Altın ve gümüş kap kaçak, güzel kadınla da yorumlanmıştır (Altın sesi için bakınız: Ses).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler