Rüyada Ay Görmek Tabiri

Rüyada güneşin uydusu olan ayı görmek, güzel eşe, evlada, anne ve babaya, kocaya, kız evlada, kız kar­deşe, hayırlı bir kişiye, büyük bir zata, adaletli bir yöneticiye, âlime veya büyük hayırlara işarettir.

Ay rüyası, başbakan ve diğer üst dü­zey yöneticilerle de yorumlanır.

Ayı eline aldığını veya ayın avuçları içinde olduğunu görmek, ehli olan­lar için önemli bir devlet görevine getirilmeye, evlenmeye veya kadın tarafından elde edilecek dünyalığa işarettir.

Kendisinin ay olduğunu veya ayın menzilinde bulunduğunu gören kimse, büyük bir makama gelir.

Ay ile kavga ettiğini gören kimse,

idarecilerle çatışır.

Rüyada bekâr kadın veya erkek ayı kucakladığını görse, güzel çeh-reli biriyle evlenir.

Ayı eliyle tuttuğunu veya onun kendisine doğru geldiğini gören kimsenin, ileride büyük bir makama geçecek evladı olur veya kederli ise ondan kurtulur.

Ayın koynundan çıktığını gören kimse, eğer memursa, görevinden alınır; karısı hamile ise, çocuk düşü­rür veya kadın ölür (Bu rüya herkes için zarara işarettir).

Rüyasında koynundan veya vücu­dunun başka bir yerinden çıkan ayın yavaş yavaş semaya yüksel­mesi, çocuğun ulaşacağı mertebele-‘ re; ay göründükten sonra hemen kaybolursa, çocuğun ömrünün kısa olmasına; bu ay bilinen parlaklı­ğında ise, çocuğun geleceği görevde âdil davranacağına; ay kan renginde kırmızı ise, çocuğun zalim olacağı­na; siyah ise, sıkıntılardan kurtula­mayacağına; bulutlarla örtülü olur­sa, doğacak çocuğun keder içinde yaşayacağına işarettir.

Aydan bir parça koparıp yediğini görmek, devlet idarecilerinden biri­nin vefatına işarettir.

Ayın gökyüzünden başka bir yerde doğduğunu görmek, yöneticilerin zorluklarla karşılaşacaklarına ve hal­kın üzülmesine işarettir.

Ayı puslu görmek, yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye işarettir.

Ayın parlayarak evinden doğdu­ğunu görmek, devlet büyüklerinden hayır görmeye veya güzel bir kadınla evlenerek bahtiyar olmaya işarettir.

Bir kadın, ayın kendi evinde doğ­duğunu görse, erkek çocuk dünyaya getirir; eğer Ay’ı örtmeye veya giz­lemeye çalıştığını görse, bu durum, karnındaki çocuğun kız olduğuna işaret eder.

Ayı kendi evinde görmek, yitirilen şeyin bulunmasına, uzaktaki bir ya­kının gelmesine de işaret eder.

Ayın başka bir evde doğduğunu gören kimse, o evden bir kızla ele­nerek hayır ve menfaate erer.

Ayın başı olmadığı halde hilâl şek­linde doğduğunu ve yavaş yavaş dolunay haline geldiğini görmek,o memlekette ileride devlet başkanı veya başbakan olacak bir çocuğun doğduğuna işarettir. Ayın parlaklı­ğı, o çocuğun uzun ömürlü olmasına, hilâl şeklinde olması ise kısa ömürlü olmasına işarettir.

Ayın güneşten büyük olduğunu görmek, başbakanın devlet başkanı­na üstün gelmesine işarettir.

Ayın bulutlar içinde kaybolduğunu görmek, bazı şeyin artık zamanının geçtiğine işarettir.

Ayın doğurduğunu görmek, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine işarettir.

Ayın bir yeri veya evi aydınlattığı­nı görmek, devletten gelecek iyiliğe işarettir.

Ay ışığında yürüdüğünü görmek,anne tarafından çok sevilmeye ve on­dan görülecek şefkate işarettir.

Aya bakıp onun üzerinde kendi yü­zünü gören kimse, eğer hasta ise ve­fat eder, değilse erkek çocuğu olur.

Ayın güneşe dönüştüğünü görmek,baba veya hanım tarafından gelecek bir hayra, şerefe, miras veya mala işaret eder.

Güneş ve ayı bir arada görmek,

devlet başkanı ile başbakanın birlikte hareket edeceklerine işarettir.

Rüyada güneş veya ayın sallandığı­nı görmek, devlet yönetiminde zaaf ortaya çıkmasına, devleti yönetenle­rin ciddi bir durumla karşılaşmaları­na işarettir.

Ay ile güneşin savaşması; biri bü­yük, öbürü küçük iki hükümdarın arasındaki kavgaya veya devlet baş­kanı ile başbakan arasındaki sürtüş­meye işarettir.

Rüyada dolunay şeklinde görülen ayın birden kaybolduğunu gör­mek, başbakanın veya önemli bir ba­kanın azledilmesine işarettir.

Dolunay şeklinde görülen ay, kav­min büyüğüne veya güzel ahlâklı bir insana işaret eder.

İki dolunayın çarpışması, iki hü­kümdarın savaşmasına işarettir.

Ay ve güneşe secde ettiğini görmek, yöneticilerin kötü bir işinde onlara yardımcı olmaya işarettir.

Ay ve güneşin kendisine secde ettik­lerini görmek, anne babanın rüya sa­hibinden hoşnut olmalarına işarettir.

Aya ibadet ettiğini gören kimse,devlet başkanına veya yardımcısına hizmet eder.

Aydan bir parça veya ışık aldığı­nı gören kimse, devlet başkanından yahut başbakandan fayda sağlar, ha­yır görür.

Rüyada ayın kendisiyle konuştu­ğunu gören, reislik ve başkanlığa yaklaşır.

Aydınük bir gecede ayı karanlık görmek veya ayın koyu bir bulut içi­ne girdiğini görmek, insanların canını sıkacak idarî bir yaptırıma işarettir.

Ayın parçalanması, kabinenin da­ğılmasına; ikiye bölünmesi büyük­lerden birinin vefatına işaret eder. İkiye  ayrılan  ay tekrar birleşirse,büyük zatlardan biri hastalanır fakat iyileşir.

Aya asıldığını gören kimse, devlet tarafından bir hayra nail olur.

Ay ışığı, gizlenen şeylerin açığa çık­masına işarettir.

Gökyüzünde birkaç hilâl görmek, büyüklerin bir iş için toplanacaklarına işarettir.

Gökyüzündeki hilâli başkalarına gösterdiği halde, onu kimsenin fark etmediğini gören kimsenin eceli ya­kındır.

Ay’ın   hilâl   şeklinde   görülmesi,önemli bir yöneticiye, kumandana, ansızın meydana gelecek hayra, töv­be etmeye veya kadının hamile kal­masına işarettir.

Ayın hilâl  biçiminde  görünmesi,hacca gitmeye de işaret eder.

Ayın hilâl şeklinde doğup, ardın­dan hemen battığını görmek, arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına, işin yarım kalmasına işarettir.

Hilâl Bazan savaş ve şiddete işaret eder.

Ayı yükselirken görmek, makam ve derecelere işarettir; alçalır halde görmek, dünyalıkta geri kalmaya, itibar kaybetmeye işarettir.

Berrak bir gökyüzünde ay gör­mek, dünya ve ahiret mutluluğuna işaret eder.

Bazan ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya; bakanlık, kâtiplik gibi görevlere, zalim vakıf idarecisi­ne; kumar ve diğer bahis oyunlarına ve hastalığa işaret eder .

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler