Rüyada Ayak Görmek Tabiri

Rüyada ayak görmek, huzurlu ve sefalı bir hayata, kişinin ömrüne, hayat mücadelesine, malına, yaptığı ibadet ve işlere, sırlarına işaret eder.

Rüyada görülen ayaklar, anne ba­baya, kişinin gücüne, rızık ve serveti­ne, bineğine (özel otomobiline) veya yolculuğa da işaret eder (Ayakta gö­rülen olumlu veya olumsuz durumlar, bunlara göre yorumlanır).

Bir ayağının kırıldığını veya kesil­diğini gören kimse, malının yarısını kaybeder veya anne babasından biri vefat eder.

İki ayağının da kırıldığım veya kesil­diğini gören kimse, ya yolculuğa çıkar ya malını kaybeder veya vefat eder.

Yolculuk yapacak bir kimse, dü­şünde ayağının kırıldığını görse, bu

rüya, yola çıkmaması için bir uyandır.

Ayağının yerinden çıkarıldığını gö­ren kimsenin hanımı hastalanır,

Bir ayağının diğerinden uzun oldu­ğunu gören kimse, uzak bir yola gi­der ve yolculuğu bitmeden hastalanır veya vefat eder.

Ayaklarının bakırdan veya demir­den olduğunu gören kimsenin ömrü uzun, malı ziyade olur.

Ayaklarının camdan olduğunu gör­mek, kısa bir hayat ve az bir mal ile yorumlanmıştır.

Ayaklarının sıkışıp bağlandığını görmek, birilerinden yardım görme­ye işaret eder.

Rüyasında bir ayaklı olup, onun­la yürümeye gayret ettiğini gören kimse, güvene layık olmayan birine itimat eder; boşu boşuna ümitlenir.

Ayağını bir ağaca bağladığını gör­mek, iyi ve hayırlıdır.

Ayaklarının bir hayvan ayağına dönüştüğünü görmek, güç ve kuv­vet bulmaya işarettir.

Ayaklarının kuş ayağı gibi olduğu­nu görmek de hayırla yorumlanır.

Rüyada ayakların yarıldığını gör­mek, iyi değildir.

Ayaklarının büyüdüğünü görmek,kuvvetli, gayretli, azimli ve sebatkâr olmaya işarettir.

Ayakların küçülmesi, yukarıdaki yorumun tersidir.

Ayakların şiştiğini ama bunun ken­disine acı vermediğini görmek, ma­lın ve ömrün artmasına işaret eder.

Ayaklarının şiştiğini ve bu durumun kendisine acı verdiğini görmek, ma­lın gitmesine, rahat ve huzurun kaç­masına veya vefat etmeye işarettir.

Rüyada ayaklarının eğri büğrü olduğunu görmek, para kazanmak için doğru yoldan ayrılmaya, dürüst­lükten sapmaya işarettir.

Rüyada görülen ayak parmakla­rı, evin hizmetçileri ile yorumlanır (Parmaklarda görülen eksiklik veya fazlalık, güzellik veya çirkinlik, buna göre yorumlanır).

Ayaklarının kırıldığını gören kim­se, devlet idarecileriyle yakınlık ku­rarsa, bundan hayır görür.

Rüyada ayaklarının aksadığını gör­mek, evlenmek arzusu ile yorumlanır.

Ayağında yerini anlayamadığı bir ağrı duyan kimse, bilmediği bir se­beple malının bir kısmını kaybeder.

Ayaklarının birbirine bağlandığını görmek, sarıldığı sebeplerin bir kısmı­nın boşa çıkmasına, güç ve itibar kay­bına, mal ve dünyalıkta zarara işarettir.

Ayaklarmdaki veya ayağındaki bağı çözdüğünü görmek, yukarıda-ki yorumun tersidir; rüya sahibi tüm sıkıntılardan kurtulur.

Rüyada kendini ayaklarından bir yere bağladığını gören, kendi hata­ları yüzünden kumlu düzenini/işini bozar, bir taahhüt altına girer, kefil olur veya yetki verilmeksizin bir ma­kama getirilir.

Rüyada birçok ayağa sahip oldu­ğunu görmek, şifa, zenginlik ve mu-rad ile yorumlanır.

Rüyada görülen güzel ayak, dirlik ve düzene, namazı dosdoğru ve dü­zenli kılmaya işarettir.

Günahkâr bir kimse, rüyasında ayağını güzel görse, tövbe edip doğru yola yönelir.

Ayakta görülen kıl, borca işaret eder.

Ayak, kişinin çocuğu, kullandığı vasıta, icra ettiği sanat, yaptığı iş ile yardım eden ya da edilen kimse ile de yorumlanır.

Rüyada görülen hayvan ayağı, ge­nellikle mala işaret eder. Ayrıca bu ayağın ait olduğu hayvan maddesi­ne de bakılmalıdır (Ayrıca bakınız: Ayak kayması, İnsan ayağı, Par­mak, Pranga, Topuk, Yürümek ve ayakla ilgili diğer maddeler).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler