Rüyada Ayları Görmek Tabiri

İlkbahar ayları; müjdeye, sevinç ve mutluluğa veya sancılı doğum ve ge­lişmelere, ölümlere işarettir.

Yaz ayları; zahmet, mihnet ve yor­gunluğa, düşüncelerin olgunlaşması­na, işlerin sonuç vermesine işarettir.

Sonbahar ayları; bazan hüzünlü bezen mutlu tesadüflere, kısa ya da uzun ayrılıklara işarettir.

Kış ayları; dindar kimseler için te­fekkür ve ibadete, diğer insanlar için uyuşukluğa ve işleri oluruna bırak­maya işaret eder.

Yeni bir mevsime girildiğini gör­mek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, savaşta ise zafer kazanmaya işarettir.

Bir mevsimden yeni bir mevsime çıktığını görmek, sevinç ve mutlulu­ğa, gönül huzuruna, hayır ve esenliğe veya esaretten kurtulmaya işarettir.

Hicrî/kamerî aylar ile bu aylarda gö­rülen rüyaların yorumları şöyledir:

1. MUHARREM AYI

Muharrem ayında görülen rüya,

kusursuz, sahih bir rüyadır.

Rüyada muharrem ayını görmek,sıkıntıdan, hapisten, yoksulluktan ve hastalıktan kurtulmaya işarettir.

Gurbette olan bir kimse rüyasın­da muharrem ayını görse, salimen memleketine döner.

Rüyada muharrem ayını görmek,önemli olayların meydana gelmesi­ne, halk tarafından çok sevilen âdil bir yöneticinin ölümüne, günahkârın tövbesinin kabul edilmesine; makam arzusunda olanın makam, çocuk arzu­sunda olanın çocuk sahibi olmasına, memuriyetten alınan kimsenin tekrar görevine getirilmesine işaret eder.

2.SAFERAYI

Safer  ayında  görülen  rüya, pekmakbul sayılmamıştır.

Rüyada safer ayını gören kimse,hasta ise şifa bulur, sıkıntı içinde ise üzüntü ve kederden kurtulur.

3. REBÎÜLEVVELAYI

Rebîülevvel ayında görülen rüya,sevinç ve mutluluğa, piyasaların can­lanmasına işarettir.

Rüyada rebîülevvel ayını görmek,salih erkek çocuğa, mazlum ve yok­sulların sevinmesine işarettir.

Sıkıntı içinde olan bir kimse, rüya­da bu ayı görse, sıkıntılarından kur­tulur.

Rüyada rebîülevvel ayını görmek,savaş hazırlıklarına da işarettir.

4. REBÎÜLÂHİRAYI

Rebîülâhir ayında görülen rüya hayırlı ise, hükmü (gerçekleşmesi) gecikir; şerli ise çabuk çıkar.

Bir kimse rüyada rebîülâhir ayını görse, düşmanına galip gelir.

Rüyada rebîülâhir ayını görmek,âlim ve yiğit bir erkek çocuğuna da işaret eder.

5. CEMÂZİYELEVVELAYI

Cemâziyelevvel ayında görülen rüya, piyasalarda durgunluk yaşan­masına işarettir.

Rüyada cemâziyelevvel ayını gör­mek, rüya sahibinin kızını veya hanı­mını kaybetmesine de işaret eder.

6. CEMÂZİYELÂHİRAYI

Cemâziyelâhir ayında görülen rüya, genellikle gerçekleşmez.

Rüyada cemâziyelâhir ayını gör­mek, cimrilik ve kısa görüşlülükle yorumlanmıştır.

7. RECEB AYI

Receb ayında görülen rüya, güçlü ve sahihtir. Bu ayda şer olarak görü­len rüyalar da hayır çıkar.

Rüyada receb ayını görmek, şeref, yücelik ve üstün meziyetlere işarettir.

8. ŞABAN AYI

Şaban ayında görülen rüya hayra işaret ederse, bu rüya kusursuz, sa­hih bir rüyadır ve çabuk çıkar.

Bu ayda görülen kötü rüya, gecikir ve doğru çıkmaz.

Rüyada şaban ayını görmek, devlet adamlarının görevden alınmalarına veya yönetim değişikliğine işarettir.

9. RAMAZAN AYI

Ramazan ayında görülen hayırlı rüya çabuk çıkar. Bu ayda görülen kötü ve çirkin rüyalar sıhhatli de­ğildir, bundan dolayı yorum gerekti­recek bir özellik taşımazlar.

İnançsız bir kimsenin ramazan ayında gördüğü rüya, serden başka bir şey değildir.

Rüyada  ramazan  ayını  görmek,bolluk ve berekete, hayır ve iyiliğe işaret eder.

Rüyada  ramazan  ayını  görmek,nefsi ıslah için sağlam bir irade or­taya koymaya, iyilikleri öne çıkarıp kötülükleri örtmeye ve Kur’an öğ­renmeye işarettir.

Rüyasında ramazan ayını gören sara hastası sıhhat bulur, sıkıntıda olan bundan kurtulur.

10. ŞEVVAL AYI

Bu ayda görüler rüya, savaşa işaret ederse, savaş çıkmaz.

Rüyada şevval ayını görmek, ferah ve sevince, her türlü üzüntüden kur­tulmaya işarettir.

Rüyada şevval ayını görmek, kuşat­ma altındaki yerleşim birimlerinin bu beladan kurtulmalarına da işaret eder.

11. ZİLKADE AYI

Bu ayda görülen rüyalar pek hayra işaret etmez. Bundan dolayı, bu ayda görülen rüya yolculuğa işaret ederse, yolculuğa çıkılmaması gerekir.

Rüyada zilkade ayını görmek, kısa süreli hüzünlere işaret eder.

12. ZİLHİCCE AYI

Zilhicce ayında görülen rüya yol­culuğa işaret ederse, hayırlı ve ka­zançlı bir seyahatle yorumlanır.

Zilhecce ayında (ki kurban bayramı bu ayın onuncu günü başlar) oldu­ğunu ve kurban kestiğini, bayram namazı kıldığını görmek, adakları yerine getirmeye, borçları ödemeye, tövbe etmeye, yanlış yolları bırakıp erdemli bir hayat yaşamaya yahut ge­lecek sene hacca gitmeye işarettir.

Rüyada zilhicce ayını görmek, dev­let adamlarının görevlerinden ayrıl­malarına, yönetimin el değiştirme­sine, beklenmedik ölümlere yahut savaşa işaret eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler