Rüyada Balık Görmek Tabiri

Rüyada görülen büyük balıklar, mal ve ganimete, yemine, salihlerin ibadet ettikleri yerlere; küçük balık­lar, üzüntüye işarettir.

Küçük ve büyük balıkları bir ara­da görmek, mal ve paraya işarettir.

Rüyada bazan balık görmek, aske­re, üst düzey devlet görevlisine, evin hanımına, bakire kıza veya hizmetçi­ye işaret eder.

Balık avladığını görmek, helâlinden kazanmaya; avladığı balığı yediğini görmek, çok sevinmeye işarettir.

Suda babk avlamak, sevinçli habere, hayır ve faydaya; birçok küçük ba­lık avlamak, kısa sürede bitecek dün­yalığa; ölmüş deniz balığı avlamak, boş kuruntu ve hayallere işarettir.

Bulanık suda veya kuyuda balık avlamak; üzüntü ve kedere, günah işlemeye işarettir.

Su üzerinde çalışan kimsenin yata­ğında balık görmesi, suda boğulma­sına işarettir.

Tatlı suda avladığı balığın tuzlu ol­duğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Balıkçıdan balık almak, bekâr kim­se için evlenmeye işarettir.

Yenilmesi mekruh bir balık tutup, bunu sattığını veya satmak istedi­ğini gören kimse, karısının akrabala­rıyla veya damatlarıyla kavga eder.

Bir balığın karnında başka bir ba­lık bulan kimse, tek kadınla evlenir; iki balık bulan, iki kadınla evlenir.

Tuzlu bahk görmek, üzüntüye işa­rettir.

Salamura edilmiş balık görmek, uzun süre yararlanılacak dünyalığa işarettir.

Tuzlu balığın kızartılarak veya başka bir şekilde pişirilerek yen­mesi, ilim ve rızık için yolculuk yap­maya veya büyüklerle sohbet etmeye işaret eder.

Kızartılmış balık yemek, ilim öğ­renmek amacıyla gurbete gitmeye veya bir davette bulunmaya işarettir.

Balığı canlı canlı yemek, mülk edin­meye işarettir.

Tuzlu balığı çiğ olarak yediğini görmek, tedbirsiz davranıp sıkıntı çekmeye işarettir.

Balığı iç organlarıyla birlikte yedi­ğini görmek, birine iftirada bulun­maya, hile ile zimmetine mal geçir­meye veya felç olmaya işarettir.

Bazı yorumcular, bahk yemeyi kıl-çıkb oluşundan dolayı iyi saymazlar.

Yapay göl ya da havuzda yakalanan balığın kaçtığını görmek, borçlunun borcunu inkâr etmesine işarettir.

Rüyasında çok iri bir balık tut­tuğunu gören kimse, büyük bir ai­leden zengin kız alır veya davasında sağlam bir delil gösterip haklı çıkar.

Rüyada bir kadının karnından ba­lık çıktığını görmesi, kız doğuraca­ğına işarettir.

Kadının ağzından balık çıktığını görmesi, kocasıyla kavga edip üz­mesine işarettir.

Denizden oltayla bahk tuttuğunu gör­mek, zahmetle para kazanmaya; ve şebeke ile bahk tuttuğunu görmek, kolaylıkla para kazanmaya işarettir.

Rüyada balık satmak, rüya sahibi ve ailesi için hayır ve menfaattir.

Suyolundan (su kanalı vb.den) balık tutmak, halkın malını hile yaparak almaya işarettir.

Deniz balığının kendisiyle konuş­tuğunu gören kimse, devlet sırlarına vâkıf olur.

Rüyada balık kavurduğunu gör­mek, doğum, nişan, düğün gibi du­rumlarda masraf yapmaya işarettir.

Kokmuş balık alıp yemek, haram mala işarettir.

Yemekte olduğu balıktan başka bi­rinin de yediğini gören kimse, eşini ve malını özenle korumalıdır.

Bir havuzda balık oynaştığını gör­mek, kötü huylu bir adamdan hakkı­nı zorla almaya işarettir.

Yapay göl ya da havuzda yakalanan balığın kaçtığını görmek, borçlunun borcunu inkâr etmesine işarettir.

Ağzını  açmış  bir balık  görmek, hapse girmeye işarettir.

Bir kapta veya kavanozda iki balık görmek, iki ortağa işarettir.

Bahk karnında inci bulan kimse, bir evlada kavuşur.

Balığın karnını yarıp yüzük yahut mühür çıkardığını gören, makam ve itibar sahibi olur.

Cinsel organından balık çıktığını gören kimsenin, bir kızı dünyaya gelir yahut zina eder.

Ağzından bahk çıktığını görmek, büyük bir vaatte bulunmaya işarettir.

Denizdeki balıkların gruplar halinde yer değiştirdiğini görmek, askerlerin fikir ayrılığına düşmelerine işarettir.

Rüyada yunus balığı görmek, yok­sul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen kimse için emniyete, şiddet altında olan kimse için kurtu­luş ve mülke işaret eder.

Balık yağı gören veya bunu içen kimse, kadın sayesinde mal kazanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler