Rüyada Besmele Tabiri

Rüyada besmele-i şerife okuduğunu veya okunduğunu gören kimse, ma­lında genişlik ve berekete nail olur.

Rüyada besmele okuduğunu gör­mek, duanın kabul edilmesine işarettir.

Rüyada bir işe besmele ile başla­mak, eğer iş meşru ve hayırlı ise; bereket ve semeresinin görüleceğine işarettir.

Besmele çekilerek başlanılan iş, ha­ram ve gayri meşru ise, rüya sahibi bu işin hayrını göremez. Bu rüya, hak­la bâtılı, doğru ile yanlışı birbirine ka­rıştırmaya ve günah işlemeye işarettir.

Besmeleyi tekrar tekrar okuyan kimse, Allah (c.c) katında makbul bir kul olur, dünya ve ahirette itibara kavuşur, insanlara sözü geçer.

Besmeleyi Kur’an harfleri ile güzel ve noksansız olarak yazdığını veya yazıldığını gören kimse, dinî konu­larda halka hizmet etmeye muvaffak olur; sanat ve ilim öğrenir. Bu rüya, her türlü hayırlı işe işaret eder.

Besmeleyi güzel bir hat yazısı ile yazılmış olarak, bir evin duvarında veya uygun bir yerinde görmek, ev halfanın mutluluğuna, sağlam ve temiz inanca, hayırlı eş ve çocuğa işarettir.

Besmeleyi eûzü ile birlikte söyle­mek, korkudan emin olmaya işarettir.

Besmelede görülen şekil ve ifade noksanlığı, kişinin din ve dünyalı-ğmdaki noksanlığına işarettir.

Besmeledeki kelimelerin yerleri­nin   değişmiş   olduğunu   görmek, inanç yozlaşmasına veya meşru olan bir şeyi mahallinden başka bir yerde kullanmaya işaret eder.

Besmelenin yazıldığı yerden silin­mesi, ölüme işarettir.

Besmele yazılı kâğıdın uçup gitme­si, bir kuşun onu alıp götürmesi, ecel habercisidir.

Besmeleyi caiz görülmeyen (uygun olmayan) bir şeyle yazmak, inanç zayıflığına işarettir.

Besmelenin uygun olmayan bir yere yazılması da, yukarıdaki gibi yorumlanır.

Besmeleyi asıl harfleriyle değil de diğer dillerin harfleriyle yazmak, o ülkelerin parasına işarettir. Bu rüya, yabancılarla arkadaşlık etmeye de işaret eder.

Bazan besmele yazmak, tarım işle­rinde kazanç ve berekete işaret eder.

Namazda (kendi mezhebine göre) besmele okumanın gerekli olma­dığı bir yerde besmele okuduğunu görmek, ihtiyaç olmaksızın borç altı­na girmeye veya annesinden yüz çe­virip babasına, babasından yüz çevi­rip annesine dönmeye yahut sünneti farza, nafileyi sünnete, bid’atı (dince sakıncalı olanı) müstehaba (sevaplı olan şeye) tercih etmeye işaret eder.

Rüyada besmelenin seyreltilmiş al­tın, platin veya gümüşle yazıldığını görmek, berrak inanca, albenili kul­luğa, rızka, iyi bir şekilde anılmaya, her çeşit ibadet için toplanmaya, ha­yırlarda yarışmaya işarettir.

Bir kimsenin besmeleyi okunmaya­cak bir şekilde yazdığını görmesi,

maneviyatının bozukluğuna işarettir.

Rüyada bir kimsenin besmeleyi te­miz bir kâğıda yazdığını görmesi,

güzel ve sevabı çok bir hayır işleme­sine işaret eder.

Bir kimsenin besmeleyi deri üze­rine yazdığını görmesi, bir miras talebinde bulunmaya işaret eder.

Besmeleyi kırmızı, sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdığını gör­mek, sevinç ve ferahlığa işarettir.

Rüyada besmeleyi yeşil bir bez üze­rine yazdığını görmek, şehid olma­ya işarettir.

Besmeleyi bu sayılan şeyler üzerine veya bunlardan başka bir şey üzeri­ne nurla veya altınla yazdığını gör­mek, mutluluk ve müjdeye işarettir.

Başkasının yazdığı besmeleyi sil­mek veya bir şekilde yok etmek, sözünden caymaya, dönekliğe veya kendisinde bulunan ilim ve malda cimrilik etmeye işaret eder.

Başkasının yazdığı besmeleyi sil­diğini veya bir şekilde yok ettiğini gören kimse, eğer hasta ise şifa bu­lur, âsi ve günahkâr ise tövbe eder.

Bazan başkasının yazdığı besme­leyi imha ettiğini görmek, evlen­meye, salih bir zürriyetinin olmasına veya ticaret için biriktirdiği maldan kazanç sağlamasına işaret eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler