Rüyada Bostan Görmek Tabiri

Bostan görmek, kadın, evlat, hizmet­çi, geçim ve mala işaret eder.

Rüyada bostan görmek, evin ted­birli hanımına, ev sahibine, şeref ve mertebeye de işaret eder.

Rüyada görülen bostan, zengin ve güzel kimseye, kişinin kendi işi ve ameline de işaret eder.

Rüyada bostan görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, hayırlı geçime veya yemek ziyafetine işaret eder.

Rüyada bostanlar görmek, tövbe etmeye işarettir.

Bazı yorumculara göre bostan rü­yası, müjdeye işarettir.

Kendi bostanını suladığını görmek,karısıyla yakın olmaya işarettir.

Başkasının bostanını suladığını görmek, haram bir fiil işleyeme, zina yapmaya işarettir.

Kendi bostanını sulayıp meyve al­dığını gören kimsenin, çocuğu olur.

Kendi bostanını başkasının suladı­ğını görmek, eşinin birine göz dik­mesine veya gayri meşru bir ilişkide bulunmasına işarettir.

Rüyada bostanında güzel kokulu bir şey gören kimsenin, salih bir ço­cuğu olur.

Bostanında kötü kokulu bir şey gör­mek, yukarıdaki yorumun tersidir.

Rüyada bostanında erik ağacı ol­duğunu görmek, ilim öğrenerek ai­lesine ve toplumuna yararlı olacak, edep ve haya timsali bir evladı olma­ya işarettir.

Kendisine ait bir bostanda çok sa­yıda meyveli ağaçlar görmek, zen­gin bir kadınla evlenerek hayra ve menfaate ermeye işarettir.

Güz mevsiminde bir bostana gir­diğini ve üzerine yapraklar dökül­düğünü görmek, geçim sıkıntısı ve üzüntüye düşmeye işarettir.

Girdiği bostanda ağaçlar, çimenler, sular, güzel kadınlar ve bir köşk görmek, şehid olarak ölmeye işarettir.

Rüyada kendi bostanında üzerine meyveler düştüğünü görmek, bü­yük bir zatla kavga edip, onu altet-meye işarettir.

Bir bostanda yüksekçe bir yere oturup, bir yere yaslanarak uzun uzun oturduğunu görmek, evlat ve ailesinden hayır ve mürüvvet görme­ye işarettir.

Bahar mevsimi içinde bulunduğu çimenlik, ağaçlık, meyvelik bir bos­tanın selle yok olduğunu görmek,devlet yöneticilerinden birinin başına büyük bir musibet gelmesine işarettir.

Bostanda bir bostan meydana gel­diğini görmek, o bölgeye bir hâkimin geleceğine işaret eder.

Bahar mevsiminde bostanın kuru­duğunu görmek, hâkimin zulmüne işarettir.

Bostanda bir eşyanın yanması, oyerdeki yargıcın ansızın ölümüne işaret eder.

Rüyada bir bostanda arslan gör­mek, devlet başkanının düşmana ga­lip geleceğine işaret eder.

Bostanda kurtlar ve avcılar görmek,idarecilerin zulmüne işaret eder.

Koyunlarla dolu bir bostan gör­mek, mal ve ganimete işarettir.

Bostanda eşekler ve öküzler gör­mek, devlet veya hükümet başka­nının malının artmasına, çevresinde bulunanların (yardımcılarının) çoğa­lacağına işarettir.

Bostanda atlar görmek, büyük, ileri gelen adamlarla yorumlanır.

Bostanda yılan görmek, malın hır­sız, âfet ve diğer tehlikelerden korun­masına işarettir.

Bostandaki bazı ağaçların yerin­den sökülerek uçtuğunu görmek,bir kısım askerin firar etmesine, iş yerindeki bazı işçilerin işi bırakmala­rına işarettir.

Bostandaki meyvelerden toplayıp eve getirdiğini görmek, devlet yöne­ticilerinden hayır görmeye işaret eder.

Bir bostanda çiçeklerin açtığını görmek, rüya sahibinin tuttuğu iş ve yaptığı amelin iyi olmasına işarettir.

Bostanın meyvesiz ve çıplak olma­sı, yukarıdaki yorumun tersidir.

Diktiği bostanın büyüyüp serpildi-ğini görmek, hayır ve menfaat görü­lecek bir kadınla evlenmeye işarettir.

Mükemmel bir bostana girdiğini görmek, hayır ve menfaattir.

Girdiği bostandaki ağaçlardan meyve, çiçek vs. topladığını gör­mek, eline mal geçmeye işarettir.

Güzel bir bostana girdiğini, orada bulunan kadının davetine icabet etmekten çekindiğini görmek, şehid olarak vefat etmeye işarettir.

Güzel bir bostana girdiğini gören kimse, zengin kadınla evlenir.

Bostanı çapalayıp suladığı halde, buradan meyve alamadığını gör­mek, eşinin kendisine soğuk davran­masına veya kısır olmasına işarettir.

Bazı yorumculara göre bostan; dev­let başkanlığı sarayı veya başbakanlık köşkü yahut diğer devlet ileri gelenle­rinin görev yaptıkları, ikamet ettikleri yerlerdir ve bir bostana girdiğini gö­ren kimse, bunlardan birine girer.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler