Rüyada Boyun ve Ense Görmek Tabiri

Rüyada boyun ve ense görmek, ve­lilik veya şehidlik mertebesine, vasi­yete, zekâta yahut dine işarettir.

Boyun ve ense, insanın sadık dostu, güvenilir ortağı, ücretli hizmetkârı ile de yorumlanır.

Rüyada görülen boyun ve ense, borç ve emanete de işarettir.

Rüyada boynunda veya ensesinde bir fazlaük gören kimse, borcunu çabucak öder.

Boyun ve ensede bir noksan gör­mek, yukarıdaki yorumun tersidir.

Boynunda veya ensesinde yara gö-ren kimse, vazifelerini, özellikle kulluk görevlerini yerine getirmez.

Boynunda Kur’ân-ı Kerîm’in, bir âyet-i kerimenin veya bir ipin asılı olduğunu görmek, fazilet ve yüceli­ğe, sözünde durmaya, hakkı eda et­meye, ilme ve dindarlığa işarettir.

Rüyasında düşmanının ensesine bindiğini görmek, hasmını yenmeye veya ayıp bir şey yapmaya işarettir.

Ensesine düşmanının bindiğini görmek, onun zahmet ve sıkıntısına katlanmaya işarettir.

Boynuna binen adam, kendisine düşman değilse, rüya sahibi o kim­senin ilminden, malından ve maka­mından yararlanır.

Rüyada boynu ve ensesi üzerinde bir şey taşıdığını görmek, borca işa­rettir. Taşınan eşyanın büyüklüğü ve küçüklüğü, borcun çokluğu ve azlığına işaret eder.

Ensesinde altın ve gümüş gibi de­ğerli bir şey taşıdığını gören kimse;dünyayı taşır, onun mihnet ve sıkıntı­larına katlanır.

Rüyada demir, kurşun gibi bir şey taşımak, hile yapmaya ve yasak şey­lere işaret eder.

Boynuna yılan sarıldığını gören kimse, malının zekâtını vermez.

Enseye çirkin ve kötü bir şeyin yüklenmesi, hayırlı bir rüya değildir, sıkıntıya işaret eder.

Boynunun uzadığını, ensesinin ka-lınlaştığını görmek, gücün artması­na, düşmanını kahretmeye, malın ço­ğalmasına, adaletli olmaya ve güven içinde yaşamaya işarettir.

Boynunun normalden uzun olduğu­nu görmek, bir işin neticelenmesine, adil bir kimse olmaya, velilik merte­besine ve ezan okumaya işarettir.

Rüyada boynunun omuzları ara­sına gömülüp kısaldığını görmek,işlerin zorlaşmasına işarettir.

Rüyada boynunun normalden kısa olduğunu görmek, rahatına düşkün olmaya, tembellik ve uyuşukluğa, görev ve sorumluluklarını yerine ge­tirmekte zaaf göstermeye işarettir.

Boynunun güzel ve yuvarlak oldu­ğunu görmek, dünyalık işlerinin iyi, yaptığı amellerin makbul olmasına, tedbiri elden bırakmamaya işarettir.

Boynunun ve ensesinin kalın oldu­ğunu görmek, üzerine aldığı emane­ti ve sorumluluğu yerine getirmeye işarettir.

Rüyada boynunu ince görmek, yu­karıdaki yorumun tersidir.

Devlet başkanı ve üst düzey devlet görevlilerinin kalın boyna sahip olmaları, onların adaletli olmalarına ve başarılarına işaret eder.

Boynunda acı veya ağrı hisseden kimse, çirkin davranışlarda bulunur, emaneti yerine getirmez.

Boyun üzerinde yük, eşya, bağ ve düğüm görmek, borca işaret eder.

Boynunun kılıçla kesildiğini gör­mek, hastalıktan şifa bulmaya, bor­cunu ödemeye, hürriyetine kavuşma­ya, kederden kurtulmaya işarettir.

Rüyada boynunun küçük bir ço­cuk tarafından vurulduğunu gör­mek, vefat etmeye işarettir.

Güzel ve semiz bir boyna sahip olduğunu görmek, halka idareci ol­maya, bir davası varsa beraat etmeye, vasiyeti yerine getirmeye, borcunu ödemeye, zekâtını vermeye işarettir.

Rüyada boynunda yazı gören kim­se, Allah’a (c.c) yönelir, kulluk gö­revlerini aksatmaz.

Boynunda zincir görmek, cehen­nemlik kimselerin amellerini işle­meye, hayat tarzının yanlış olmasına işarettir.

Bir yolcunun rüyada boynunun güzel olduğunu görmesi, salimen evine dönmesine işarettir.

Kadının güzel bir boyna sahip ol­duğunu görmesi, boynuna mücev­her takacağına işarettir.

Küçük bir çocuğun güzel bir boynu olması, ziynet veya korunma amaçlı muska takacağına işarettir.

Boynunun normal boyutlarda ol­duğunu görmek, kötü huyları varsa bunları bırakmaya, cesaretin artması­na, cimri ise cömert olmaya işarettir.

Boyunda beyaz bir kuş görmek, dindarlıkla yorumlanır.

Boyunda siyah kuş görmek, dinî duyguların zayıflaması ve kulluk gö­revlerinden kaçınmaya işarettir.

Ensede makbul bir kuş görmek, güzel amellere; makbul olmayan cinsten bir kuş görmek, kötü amel­lere işarettir.

Boynunda çıbanlar olduğunu veya boynundan kan sızdığım görmek, üzerinde (maddi veya manevi) borç kaldığına işarettir.

Boynunda mücevher ve inci gibi şeyler görmek, erdemli ve ilim sahi­bi olmaya, görev ve sorumluluklarını hakkıyla eda etmeye işarettir.

Boynunun vurulduğunu gören kimse, büyük servet sahibi olur; vu­ran kimse tanınıyorsa, onun vasıta­sıyla büyük hayra nail olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler