Rüyada Buğday Görmek Tabiri

Rüyada buğday görmek, meşak­katle meydana gelen şerefli bir mala, altına ve devletten bir iyilik görmeye işarettir.

Bazan buğday görmek, gurbete git­meye, zarar görmeye ve görevden alınmaya işaret eder.

Rüyada buğday yediğini görmek, Allah’ın (c.c) emirlerine uymaya, fa­ziletli bir kimse olmaya işarettir.

Kuru ve kavrulmuş buğday ye­mek, iyi değildir, üzüntü ve kedere işaret eder.

Suda haşlanmış bulgurluk buğdayı yemek, rızık ve berekete işarettir.

Az bir para karşılığı buğday sattı­ğını görmek, hayır ve esenliğe, zühd ve takvaya (dünyaya fazla itibar et­memeye ve kullukta içten davranma­ya) işarettir.

Buğdayı pahalı sattığını görmek, dinde hatalı davranmaya işarettir.

Rüyada buğday satın aldığım gör­mek, bolluk ve ucuzluğa, çoluk ço­cuğun çok olmasına ve zenginliğe işarettir.

Taze buğday yediğini gören kimse, Allah’a itaat eder, O’nun emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, yararlı işler yapar.

Eline buğday geçtiğini gören kim­se, altın alır.

Ağzının, karnının veya vücudunun tamamının buğdayla dolu olduğunu gören kimsenin, eceli gelmiştir. Ta­mamen dolmamış ise, kalan boşluk kadar ömrünün kaldığına işaret eder.

Bir yerde buğday biriktirdiğini, fa­kat bunların bozulduğunu görmek,ele geçecek malın faydasını göreme­meye işarettir.

Buğdaya sahip olduğunu, fakat ihti­yacı olmadığı için ona el sürmediği­ni gören kimse, izzet ve şerefe erişir.

Rüyada buğdaya ihtiyacı olduğu için buğday pazarına gittiğini ve orada bulunan buğdaylara el sür­düğünü görmek, vali ve yöneticiler için görevden alınmaya, diğerleri için sıkıntı ve hüsrana işarettir.

Devlet veya hükümet başkanının buğday karıştırdığını görmek, piya­sada pahalılık görülmesine işarettir.

Buğday ektiğini görmek, Allah rı­zası için işler yapmaya, gerektiğinde O’nun yolunda savaşmaya işarettir.

Bazan buğday ekmek, zorlukla bir­likte kazanılacak hayırlı bir rızka işa­ret eder.

Buğday ektiği tarlada arpa bitti­ğini görmek, rüya sahibinin görün­düğünden daha salih ve iyi bir kimse olduğuna işarettir.

Ekilen buğday yerine tarlada yu­laf, çavdar vb. bittiğini görmek,beklenmedik bir durumun meydana gelmesine işarettir.

Buğday ekilen tarladan, buğday yerine acı ve yenmesi mutat olma­yan bitkiler çıktığını görmek, şüp­heli mala işarettir.

Buğday ektiği yerden kan bittiğini görmek, faiz yemeye işarettir.

Taneleri olgunlaşmış yeşil başaklar görmek, bolluk olacak bir seneye işarettir.

Buğday sapları üzerinde taneleri dolmadan kurumuş başaklar gör­mek, kıtlık olacak bir seneye işarettir.

Bir yerde toplu buğday başakları görmek, haksız kazanılmış mal ve dünyalığa işarettir.

Buğdayı başak halinde sakladığını görmek, ileriki yıllarda görülecek kıtlığa işarettir.

Rüyada yere dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye işarettir.

Buğdaylar henüz yeşilken hasat yapıldığını görmek, toplu ölümlere, karışıklığa ve savaşa işarettir.

Yeşil başak biçilmesi. gençlerin ölü­müne; sarı başak biçilmesi, yaşlıla­rın ölümüne işarettir.

Buğdayı arpa ile değiştirdiğini gör­mek, değerli olan bir şeyi, değersiz olan bir şeyle değiştirmeye, şiir ve kasideyi Kur’ân-ı Kerîm’e tercih et­meye işarettir.

Yatak üzerinde buğday görmek,hanımın hamile olmasına işarettir.

Rüyada ekin ektiğini gören kimse­nin hanımı hamile kalır.

Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkardığını görmek,ortağın veya başka birinin malından gizlice zimmetine geçirmeye işarettir.

Karıncaların dışarıdan içeriye buğday taşıdığını görmek, bereket ve hayra işarettir.

Buğdayın üzerine tükürdüğünü veya ufak abdestini bozduğunu görmek, nimete nankörlük etmeye işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler