Rüyada Bulut Görmek Tabiri

Bulut rüyası, bulut çeşitlerine göre yorumlanır:

Yağmur bulutları, bereket, hayır ve ucuzluğa işarettir.

Görkemli bulutlar, mülke, rütbe ve makama işarettir.

Bazan bulut görmek, hikmetli söze, erdemli hayata, haya ve iffete işarettir.

Rüyada insanın içini karartan bu­lutlar görmek, ilâhî azaba, kıtlığa, pahalılığa işarettir.

Rüyada katran gibi simsiyah bulut görmek, bela ve musibetlere, sosyal karışıklığa işaret eder.

Kümülüs türü beyaz bulutlar gör­mek, iç huzuruna ve dinginliğe, iyi amel ve davranışlara, esenlik ve ra­hatlığa işarettir.

Başının üstünde bir bulut parçası görmek, itibarlı, kıymetli, sözü ge­çen biri olmaya işarettir.

Üstünden bir bulut geçtiğini gör­mek, emanete ihanet etmeyen, sö­zünün eri, vefalı bir şahısla arkadaş olmaya, o kimseden hayır ve menfaat görmeye işarettir.

Bulutlan istediği yöne sevkettiğini görmek, bilgin ve düşünürlerle soh­bet etmeye işarettir.

Devlet veya hükümet başkanının havadaki bulutları sevkettiğini görmeleri, bir yere elçi atamalarına veya komşu ülkelere iyilik yapmala­rına işarettir.

Evine bir bulut parçası girdiğini görmek, hikmet ehli, bilgin bir kim­seyi misafir etmeye işarettir.

Havadaki bulutu tutup, yere indirdi­ğini görmek, yüksek bir dereceye ulaş­maya, ilimde derinleşmeye işarettir.

Kendisini bulutun gölgesinde gö­ren kimse, o sene hayır ve bereket içinde yaşar.

Buluttan elbise dikip giydiğini gö­ren kimse; ilme ve hikmete nail olur, nimete ve maddi refaha kavuşur.

Gökyüzünü bulutların kapladığını ve onlardan yağmur yağdığını gör­mek, o bölgede yaşayanların zorluk çekeceklerine işarettir.

Bulutları bir yere topladığını, on­ları yüklendiğini veya bulutlarla konuştuğunu gören kimse, ilme, hikmete, refaha ve saadete erişir.

Bulutların önünde olduğu halde onları toplamaya güç yetiremedi-ğini gören kimse, âlimlere arkadaş olur, fakat bu bilge insanlardan isti­fade edemez.

Siyah ve korkunç bulutlar, Allah Teâlâ’nın o bölge halkına gazap ede­ceğine işarettir.

Evine bir bulutun girip odalara ya­yıldığını görmek, evlat ve torunların ilim, hikmet ve mal sahibi olacakları­na işarettir.

Korkunç görünüşlü siyah bulut görmek, şiddet ve darlığa işarettir.

Rüyada bulutun bir kısmını aldı­ğını görmek, maddi imkânların ve malın artmasına işarettir.

Bulutların üzerine bindiğini gör­mek, değişik ilimler öğrenmeye, din­dar biriyle evlenmeye, hacca gitmeye veya arzu ettiği bir şeye kavuşmaya işarettir.

Bulutun kendisini karşıladığını görmek, her türlü sıkıntıdan kurtul­maya ve müjdeye işarettir.

Bulutun kendisini karşıladığını gö­ren kimse, dinî kaygısı olmayan biri ise, sıkıntı ve eziyet çeker, ceza görür.

Bulutun yere düşmesi, şiddetli yağ­murların yağacağına, seller meydana geleceğine, zarara uğranılacağına ve düşman istilâsına işaret eder.

Bulutun üzerine ev yaptığını gör­mek, ilim ve hikmet ehli, zengin bir kimse olmaya işarettir.

Bulut olup kendinden yağmur yağ­dığını görmek, insanları ilim ve irfa­nından yararlandırmaya işarettir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler