Rüyada Çarşı Ve Pazar Görmek Tabiri

Rüyada  çarşı ve pazar görmek, gaza ve cihad, hac, para, iş, bolluk, fayda, savaş, fitne (kargaşa), imtihan, durgunluk ve kötü bir duruma düşme ile yorumlanır.

Rüyada  çarşı  ve pazar görmek, dünya ile de yorumlanır. buralarda görülen iyi kötü her şey, rüya sahibi­nin dünyasına nisbet edilir.

bazan çarşı ve pazar görmek, gaf­let ve dalgınlığa, dünya ve onun fit­nelerine dalmaya işaret eder.

bir çarşıda alışverişle meşgul ol­duğunu görmek, allah yolunda ci-had etmeye, iyi bir amel işleyerek hakk’m ihsanına mazhar olmaya, azaptan kurtulmaya işarettir.

çarşıda bir işi elinden kaçırdığını görmek, hayırlı ameller işlemek ar­zusuna veya o sene hacca gidememe-ye işarettir.

rüyada çarşıda mal ve eşyaların bol, alışveriş yapanların da ka-labalık olduğunu görmek, malını satmakta zorluk çekmemeye ve çok kazanmaya işarettir.

çarşıyı boş, eşyasız ve malsız veya kapalı görmek, hasar ve ziyana, ti­caret hayatında zarara işarettir.

çarşıda birçok kadın görmek, alış verişin bolluğuna, baht açıklığına, dünya nimetlerinden bol bol nasip­lenmeye işarettir.

bazan çarşı ve pazarda çok kadın görmek, buralarda olumsuzluğun çokluğuna işarettir.

rüyada at pazarı görmek, şeref ve itibar kazanmaya, kıymetli biri olma­ya işarettir.

deve pazarı görmek, uzaktan gelen­lerin, yabancıların toplandıkları yer­lere işarettir.

rüyada eşek pazarı görmek, her­hangi bir gelişme olmaksızın mevcut durumun devam etmesine işarettir.

rüyada sığır pazarı görmek, sa­tılan hayvanlar semiz ise, bolluk ve berekete, ibadet ve sohbetten feyiz almaya; satılan sığırlar zayıf ise, dar­lık ve kıtlığa işarettir.

rüyada koyun ve keçi pazarı gör­mek, büyüklerin buluşup konuştuk­ları yerlere işaret eder.

rüyada hayvan, yün ve keçi kılı pazarı görmek, menfaat ve rızka, miras yoluyla gelecek mala işarettir.

rüyada odun pazarı görmek, boz­gunculuk ve ayrılığa, günah işleyen kimselere, din ve dünya işlerinde ka­rışıklık çıkaran bozguncu insanlara işarettir.

rüyada esir pazarı görmek, şan ve şeref, hayır, hüzün, gam, kâr, ge­çim darlığı, fakirlikten ve sıkıntıdan kurtulma, hayret uyandıracak haber, devlet başkanı veya yardımcılarından rızık temin etmekle yorumlanır.

bazı yorumculara göre rüyada çarşı ve pazarda bir şey satmak, almaktan iyidir.

rüyada kuyumcular çarşısı gör­mek, bid’ata (dinde yanlış olan inanç ve uygulamaya) dalmış kimseye; ku­yumcular çarşısına girdiğini gör­mek, günah işlemeye işarettir.

rüyada   kumaş   çarşısı   görmek, hayır ve menfaate, giyim kuşam ih­tiyaçlarını gidermeye, itibarlı biri ol­maya işarettir.

eğlence aletleri satılan bir çarşı görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada gıda maddeleri satılan yer­leri görmek, her bakımdan hayır ve iyiliğe işarettir.

rüyada kuş pazarı görmek, lüzum­suz konuşma yapılan, gıybet edilen yerlere, hizmetçilerin veya işçilerin bir araya geldiği yerlere işarettir.

rüyada sandıkçılar ve diğer mo­bilya eşyalarının satıldığı çarşı görmek, malın zekâtını vermeye, sağlam ve cevval akla, berrak hafıza­ya; ev kurup içine eşya almaya veya evlenmeye işarettir.

rüyada yatak ve döşemelik satılan çarşı görmek, iş bulmaya, bir maka­ma gelmeye veya evliliğe işarettir.

rüyada çarşıya getirdiği şeyi sata­madığını görmek, bir yoruma göre hayra, diğer bir yoruma göre kötü du­rumlara düşmeye işarettir.

çarşı ve pazarda aynı cinsten ma­lın çok olduğunu görmek, o malın azalacağına işarettir.

rüyada çarşı ve pazar görmek, sa­vaş ve cihad ile yorumlanır.

rüyasında çarşıda olup, bir maldan zarar ettiğini veya kâr imkânını elinden kaçırdığını gören kimse, şayet savaşta ise düşmanın önünden kaçarak şehadet mertebesini kay­beder; eğer hacca gitmeyi düşünü­yorsa, bu arzusu şimdilik gerçekleş­mez veya hacca gider fakat dine ay­kırı bir davranışta bulunarak haccım zedeler; öğrenci ise, gayret etmesine rağmen eğitimini tamamlamaya mu­vaffak olamaz.

çarşıda alışveriş ederken hırsızbk yaptığını görmek, savaştan hile ya­parak kaçmaya, hac ibadetini yapar­ken hatalı bir davranışta bulunmaya, ilmî tartışmalarında saldırgan bir tavır sergilemeye, görüş bildirmede hile yapmaya veya tedbirsizliği yü­zünden zarara uğramaya işarettir.

satıcı ve müşterilerle dolu bir çar­şıda yangın çıktığını görmek, her­kesin kazançlı çıkacağı alışverişe ve çarşı esnafının birbirleriyle olan mü­nasebetlerinin güzelliğine işaret eder.

bazan kalabalık çarşı veya pazar görmek, sıkıntı, meşakkat ve ıstıraba işarettir.

etrafında samanlar yığılı, ortasın­da berrak bir derenin aktığı, hafif bir rüzgârın hissedildiği bir çarşı görmek, insanların ihtiyaçlarını ko­lay karşıladığı, satıcıların sürümden kazandığı, esnafın birbiriyle iyi iliş­kiler içinde olduğu çarşıya işarettir.

rüyada dükkânların kapalı, esna­fının uyukladığı, malların da örümcek ağlarıyla kaplandığı bir çarşı görmek, işlerin durgunlaşma­sına işarettir.

çarşı esnafından birinin çarşıyı alışveriş edenlerle dolu ve bol ka­zançlı görmesi, rüya sahibinin hayır ve bereket görmesine işarettir.

çarşıda alışverişin durgun olduğu­nu görmek, esnafın işsiz kalacağına işaret eder.

bazan çarşı ve pazar görmek, ya­lan, günah, hüzün, vehim ve zina ile yorumlanır.

çarşı ve pazar rüyasının, cami, ki­lise, havra (sinagog) ve hamam gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlere de işarettir.

çarşı ve pazar rüyası, balıkların birbirini yiyerek yaşadığı deniz ve diğer sulara da işaret eder.

rüyada elektrikçiler (mum ve di­ğer aydınlatma cihazı satılan) çarşısı görmek, tövbe etmeye, hidayete ve yolculuk yapmaya işarettir.

rüyada kuru yemişçiler çarşısı görmek, hayırlı evlada, salih amelle­re ve ilme işarettir.

rüyada demirciler çarşısı görmek,izzet ve şerefe, mal ve dünyalığa, ha­yırlı ameller işlemeye işarettir.

rüyada çadırcüar çarşısı görmek,yolculuk ve sefere, kamp kurmaya işarettir.

rüyada kefenciler ve tabutçular çarşısı görmek, ölüme ve çukur kaz­maya işarettir.

rüyada hacamatçüar çarşısı gör­mek, gam ve kedere, hastalık ve za­rara işarettir.

rüyada hasırcılar çarşısı görmek,

yoksulluk ve savaş sebebiyle ortaya çıkan hastalıklara işarettir.

rüyada züccaciye (cam eşya satı­lan) çarşısı görmek, salgın hastalığa, bozgunculuk çıkarmaya ve dediko­duculuğa işarettir.

rüyada çarşı ve pazar rüyası, yasa adına hüküm veren kimseler ve dev­let idaresinde söz sahibi olanlar için iyi değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler