Rüyada Cennet Görmek Tabiri

Rüyada cenneti görmek, cami, zikir meclisi, hac, cihad, ilim, iyi amel ve hayırlı işlerle yorumlanır.

Bazan cenneti görmek, bayındır yerlere, güzel şehirlere, verimli bah­çelere ve çarşı-pazara işaret eder.

Rüyada cennete girdiğini görmek,helâl mala. güzel nzık ve nimete, bolluk ve berekete, kederden, hasta­lık ve sıkıntıdan kurtulmaya, sevinç ve mutluluğa, itaatli olmaya işarettir.

Cennette olduğunu ve oranın mey­velerinden yediğini, ırmaklarında yüzdüğünü ve gölgesinde otur­duğunu görmek, hayırlı iş ve salih amellerinin semeresini almaya, mutlu ve huzurlu bir evliliğe, topluma yarar­lı hayırlı evlatlara sahip olmaya veya şehid olarak vefat etmeye işarettir.

Cennete girip orada gezindiğini görmek, hayırlı ve sürekli rızka, şe­ref ve itibar kazanmaya ve korkudan emin bulunmaya işarettir.

Cennete girdiği halde oranın ni­metlerinden istifade edemediğini görmek, sahip olduğu ilimden fayda görmemeye işarettir.

Cennet meyvelerini eliyle topladı­ğını görmek, din eğitimi görür, ya­rarlı ilimlerle uğraşır.

Cennet hûrileriyle beraber olduğu­nu görenin, iyi ve makul işleri ko­laylaşır.

Cennette    oturduğunu     görmek, ölünceye kadar nimet ve bolluk için­de, itibarlı bir ömür sürmeye işarettir.

Cennette olduğunu, fakat ne za­man buraya girdiğini bilmediğini gören kimse, hayatı boyunca nimet içinde yaşar.

Cennete girmek istediği halde bun­dan men edildiğini veya cennet ka­pılarının yüzüne kapandığını gör­mek, dünyada fesat ve isyana düşme­ye işarettir.

Bazan cennete girmek istediği hal­de bundan nıenedildiğini görmek,önceden özendiği halde hacca git­mekten vazgeçmeye, savaştan kaç­maya veya tövbe etmeye yanaşma-maya işarettir.

Cennet kapılarından birinin yü­züne kapandığını görmek, anne ve babasından birini kaybeder.

Cennetin iki kapısının birden yü­zünü   kapandığını   görmek, hem annenin hem de babanın ölümüne işarettir.

Cennet kapılarının hepsinin yü­züne kapandığını görmek, anne ve babasının kendisine dargın olmasına işarettir.

Cennete istediği kapıdan girdiği­ni görmek, anne ve babasını ziyade memnun etmek ve onların rızasını kazanmış olmakla yorumlanır.

Rüyada cennete girdiğini gören kimsenin anne ve babası, emniyet, huzur ve sevinç içinde bulunurlar.

Rüyada biri tarafından cennete alındığını görmek, o kimse vasıta­sıyla tövbe edip, çok geçmeden vefat etmeye işarettir.

Rüyada kılıcını çekerek cennete girdiğini görmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya, bol ecirli işler yapmaya, halkın övgüsünü ka­zanmaya, mal ve nimete kavuşmaya işarettir.

Cennette bir yatağa dayandığını görmek, namuslu ve iffet sahibi bir kadına işarettir.

Cennete yaklaştığı halde yoldan geri döndüğünü gören kimse, hasta olur ve vefat eder.

Meleklerin elinden tutarak ken­dini cennete götürdüklerini gören kimse, tövbe eder ve yakın zamanda ahirete göçer.

Rüyada kendisine, “Cennete girer misin?”  denildiğini  gören  kimse,miras yiyerek yaşar.

Cennet nimetlerinden başkalarına ikram ettiği halde, kendisinin bun­lardan yemediğini görmek, insan­lara ilminden ve malından faydalan­dırdığı halde, kendisinin bunlardan istifade etmediğine işarettir.

Bulunduğu yüksek bir makamın cennet olduğunu zanneden kimse,âdil bir yönetici, faziletli bir âlim veya zengin bir kimseyle karşılaşır.

Rüyada cennet anahtarlarını elin­de tuğunu görmek, İslâm inancı ile ölmeye işarettir.

Cennette uygunsuz bir durum için­de olduğunu görmek, günah işle­mekle yorumlanır.

Bir hastanın rüyada cennete girdi­ğini görmesi, vefat etmesine işarettir.

Cenneti gördüğü halde, bir engel olmaksızın içeri girmediğini gör­mek, hayırlı amellerinden dolayı müjdelenmeye işarettir.

Hanımıyla birlikte cennete girdiği­ni görmek, eşiyle iyi geçinip, mutlu­luğu bu dünya yaşamaya işarettir.

Cennete üzerinde savaş aletleri veya asker elbisesi ile girdiğini gör­mek, şehid olarak ölmeye işarettir.

Cennete çevresinde yürüyen hay­vanlarla veya bir malla girdiğini görmek, malının zekâtını vermek sa­yesinde cennete girer.

Cennete bir kitapla birlikte girdi­ğini görmek, ilim ve güzel amele işaret eder.

Elinde teşbih ve dilinde zikirle cen­nete girdiğini görmek, gizli veya açık yaptığı zikirler, kıldığı gece na­mazları ve diğer iyi amellerle cenne­te girmeye işarettir.

Hz. Peygamber’e (s.a.v) salât ve selâm getirerek cennete girdiğini görmek, onun şefaatine nail olarak cennete girmeye işarettir.

Rüyada başı üzerinde uçan kuşlar, çevresinde gezinen kedi ve diğer hayvanlarla cennete girdiğini gör­mek, dünyada iken bu hayvanlara yaptığı iyilik sebebiyle cennete gir­meye işarettir.

Cennete reyyan kapısından girdi­ğini görmek, oruç sebebiyle cennete girmeye işarettir.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, fakir düşmeye işarettir.

Cennette tavaf ettiğini görmek, nzık genişliğine, itibar sahibi olmaya, güven içinde yaşamaya işarettir.

Rüyada cennet kadınlarından bi­riyle nikâhlandığını görmek, ma­kam ve mevki, nimet ve rızıktır.

Rüyada cennete gir7diğini görmek,

korku ve kaygısı olan kimsenin, bun­lardan emin olmasına; üzüntü ve ke­der içinde olan kimsenin, bunlardan kurtulmasına işarettir.

Bekâr bir kimse rüyada cennete girdiğini görse, evlenip mutlu olur.

Halkın tamamının cennete girdi­ğini görmek, adaletli bir yönetimde herkesin mutlu olmasına, bolluk ve berekete, ucuzluk ve geçim kolaylı­ğına işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler