Rüyada Çeşme Görmek Tabiri

rüyada çeşme (pınar) görmek, şe­ref ve itibara, uzun ömre, hayır ve be­rekete, afiyet ve mutluluğa, arzu ve ümitlerin gerçekleşmesine işarettir.

rüyada suyu berrak ve tatlı, akar vaziyette bir çeşme görmek, iyilik sahibi, yardımsever, muhterem bir kimseye işaret eder.

rüyada acı sulu, bulanık akan bir çeşme görmek, cimri ve aşağılık bir kimseye veya üzüntü ve hastalığa işaret eder.

rüyada çeşme suyunun çevreye zarar verecek şekilde taştığını gör­mek, orada meydana gelecek bir mu­sibete işarettir.

rüyada bir çeşmeden su içtiğini, çeşme suyu ile yıkandığını veya çeşmeden aldığı suyu vücuduna sürdüğünü görmek, gam ve keder­den kurtulmaya işarettir.

rüyada suyu bol, kendi yatağında akıp duran bir çeşme görmek, yöre halkı için hayır ve nimete işaret eder.

rüyada başkasına ait bir çeşme görmek, mevcut durumun değişme­sine veya gurbette ölmeye işarettir.

rüyada bir çeşmeden aldığı suyu evine götüren kimse, büyük bir zat­tan maddi fayda görür.

suyu az olan pınar, yöre insanları için üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada bir çeşmenin kuruduğu­nu görmek, büyük bir zatın vefatına veya görevinden alınmasına işarettir.

insanların ve hayvanların su ih­tiyaçlarını gidermek için kurulan çeşmeler (sebiller), halkın zenginli­ğinden, ilim ve irfanından yararlan­dığı kimselere veya sürekli gelire işaret eder.

rüyada gelip geçenlerin istifadesi için yapılmış çeşme (sebil) görmek, sadaka vermeye, hayır işlemeye, hal­ka büyüklük gösterip cömert davran­maya işarettir.

rüyada halk yararına yapılmış sebil görmek, halka yararlı bir zen­gine, ilminden istifade edilen bilgine veya toplu mala işaret eder.

rüyada sebil yaptırdığını görmek, devamlı bir hayrat bırakmaya işarettir.

rüyada bir sebil inşasına vesile olduğunu görmek, hayır işlemeye; bir sebili yıktığını görmek, hayır iş­lerinden nasibi olmamaya işarettir.

sahibi bilinen bir sebilin büyüyüp genişlediğini veya suyunun arttığı­nı görmek, o şahsın daha büyük ha­yırlar yapacağına; sahibi bilinmeyen bir sebilde bu durumları gözlemle­mek, bir âlimin ilmindeki büyük ar­tışa işarettir.

rüyada sebilin bakımlı olduğunu görmek, o bölgede hayır işlerinin ar­tarak devam edeceğine işarettir.

rüyada bir sebilin harap olduğu­nu görmek, o bölgede hayır işlerinin duracağına işarettir.

rüyada bir sebilden su içtiğini gör­mek, halkın iyiliğini isteyen birinden yardım görmeye işarettir.

bir sebilden gelip geçene su verdiği­ni görmek, halka yandım etmeye, on­ları doğru yola yöneltmeye işarettir.

rüyada sebilin suyunun berrak aktığını görmek, helâl maldan veri­len sadakaya işarettir.

rüyada sebilin suyunun bulanık aktığını görmek, haram kazançla yapılacak hayra işarettir.

pınar suyunun acı ve sıcak oldu­ğunu görmek, hastalığa, üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada evinde bir pınar olduğunu görmek, kadın yüzünden üzüntü ya­şayıp, sonunda bir iyilikle karşılaş­maya işarettir.

evindeki pınarın etrafa yayılarak akıp gittiğini görmek, gam ve ke­derden kurtulmaya; bu pınarın suyu akmayıp orada bir gölet oluşturur­sa, üzüntü ve sıkıntıya işaret eder.

rüyada evin duvarından pınar ak­tığını görmek, erkek akrabalardan gelecek sıkıntıya işarettir.

rüyada bir yerden pınar çıktığını görmek, bir işe girmeye işarettir.

rüyada imkânsız görülen bir yer­de pınar aktığını görmek, sel gibi gözyaşı akıtmaya işarettir.

rüyada suyundan sadece kendinin ve aile fertlerinin yararlandığı bir çeşme görmek, güzel bir hayat yaşa­maya işarettir.

rüyada herkesin yararlandığı bir çeşme görmek, halkın refah içinde yaşamasına işarettir.

çeşmeden süt, bal vb. aktığını gör­mek, ilim ve irfana, temiz rızka, din ve dünya güzelliğine işaret eder.

bazan rüyada çeşme görmek, kıs­mete işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler