Rüyada Değirmen Görmek Tabiri

Değirmen görmek, devlet başkanı­na, başbakan veya yardımcılarına, güç ve kudrete, mertlik ve yiğitliğe, polis veya zabıta memuruna işarettir.

Bazan rüyada değirmen görmek, üniversite ve diğer ilim merkezlerine, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuru­luşlarına, diğer iş yerlerine, nzık ve ka­zanca veya mahkemelere işaret eder.

Rüyada değirmen görmek, büfün yönleriyle hayata ve hayatın cilvele­rine işarettir.

Bazan rüyada değirmen görmek,baş ağrısı, üzüntü, keder ve sıkıntıya işaret eder.

Rüyada değirmen görmek, bekâr için evlenmeye, yoksul için zengin­liğe, ailenin bütün bireylerinin sıkıntı ve darlıktan kurtulmalarına işarettir.

Rüyada el değirmeni ile buğday veya arpa öğüttüğünü görmek, ha­yır ve menfaate, el emeğini yemeye ve kazancından yoksullara da yedir­meye işarettir.

El değirmeniyle buğday veya arpa öğüttüğünü görmek, zengin bir ka­dınla evlenmeye de işaret eder.

Rüyada ev (el) değirmeni görmek,dünya nimetlerine işarettir.

Rüyada değirmen bulunmayan ev­de değirmen görmek, sıkıntı ve şid­dete işarettir.

Cami, çarşı vb. gibi yerlerde değir­men görmek, savaş ve hayat müca­delesine işarettir.

Değirmende tahıl öğüttüğünü gör­mek, rızık temininde kolaylığa ve sü­rekliliğe işarettir.

Rüyada su değirmeni görmek, dün­ya işlerinde önemli bir yetkisi olan kimseye işarettir.

Değirmende öğütülen gıda madde­lerinin hepsi, rızka işarettir.

Değirmen taşının veya çarkının kı­rılması, sıkıntıda olanın bundan kur­tulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikede olanın esenliğe çıkmasına işarettir.

Rüyada değirmen taşının veya çar­kının kırıldığını görmek, vefat et­meye de işarettir.

Değirmen çarkını döner vaziyette görmek, savaşa; çark dönmüyorsa evlenilecek kadına işarettir.

Rüyada bir değirmenin taş, toprak vb. maddeler öğüttüğünü görmek,korku, sıkıntı ve zorluğa işarettir.

Değirmende gıda maddesi olarak tüketilmeyen şeylerin öğütüldüğü-veya bizzat öğüttüğünü görmek,kıtlık ve pahalılığa işarettir.

Değirmende insan öğütüldüğünü görmek, anarşiye, iç karışıklıklara ve ölümlere işarettir.

Değirmende kına, hatmi çiçeği, çö­ğen otu, acı bakla, yaban kirazı vb. öğütmek ya da öğütüldüğünü gör­mek, borç ödemeye, hastalıktan şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtul­maya veya temizliğe özen gösterme­ye işarettir.

Rüyada değirmende içine un konu­lan tekneyi görmek, hak ile bâtılın arasını ayıran hâkime, ilme ve hida­yete işarettir.

Değirmende unun çoğalıp, değir­men mahzenlerini doldurduğunu görmek, ucuzluğa, bol rızka ve şifa­ya işarettir.

Dönen bir değirmen taşı görmek,yolculuğa, bu taşın buğdaysız dön­mesi, üzüntü ve şiddete işarettir.

Değirmende görülen aksaklık veya hoş olmayan herhangi bir durum,piyasanın daralmasına, işlerin iyi git­memesine işarettir.

Değirmen ölçeği görmek, karakter olarak dürüst olmakla birlikte süflî şeyler taşıyan, davranışı ve kazancı bayağı olan bir kimseye işaret eder.

Rüyada değirmen taşları, evli çift­lere işarettir.

Değirmen taşları, âlimlere, çocukla­ra, hanımlara ve mala da işaret eder.

Rüyada değirmen taşına sahip ol­duğunu görmek, ilme ve mala nail olmaya, bunlarla düşmana üstünlük sağlamaya işarettir.

Rüyada sırtına değirmen taşı yük­lendiğini görmek, hissettiği yükün ağırlığı nisbetinde katı kalpli biri yü­zünden üzüntüye düşmeye işarettir.

Rüyada su değirmeni görmek, yağ­mura veya su çekilen dolaba işarettir.

Rüyada yel değirmeni görmek, kar­gaşaya, anarşiye, savaşa veya değişik kimselerin devamlı olmayan düş­manlığına işaret eder.

Bazan rüyada değirmen görmek, üzüntüye, göğüs darlığına veya baş ağrısına işarettir.

Modern değirmenler de, su değir­menleri gibi yorumlanır (Ayrıca ba­kınız: Yel değirmeni).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler