Rüyada Kur’ân-ı Kerîm Görmek Tabiri

rüyada kur’ân-ı kerîm’i görmek,ilim ve hikmete, emanete, mirasa, helâl rızka, hüküm ve kuvvete işaret eder.

kur’ân-ı kerîm görmek, bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı mekânlara da işaret eder.

kur’ân-ı kerîm’e baktığını yahut okuduğunu görmek, adaleti, ilmi ve hikmetiyle meşhur olmaya, iyilerden olmaya, selâmete çıkmaya veya ken­disine miras kalmasına işarettir.

rüyada kur’ân-ı kerîm satın aldı­ğını görmek, malını allah yolunda harcamaya işarettir.

rüyada kur’ân-ı kerîm sattığını görmek, ilim öğrenmekten ve eği­timden mahrum kalmaya, acınacak bir duruma düşmeye işarettir.

rüyada kur’ân-ı kerîm’i bozdu­ğunu görmek, akıl kıtlığına ve dinde fesada işarettir.

kur’an’ın yapraklarını kopardığı­nı gören kimse, namaz ibadetini ye­rine getirmekte üşengeç davranır.

kur’an ehli bir kimse, rüyada kur’ân-ı kerîm’i açarak minber üzerine koysa, bir topluluğun başına geçer, hayırla meşhur olur.

kur’an’ın yapraklarını yediğini gören, onu çok okur.

dindar bir kimse rüyada kur’an sayfalarını silmek isteğini halde bunu başaramadığmı görse, kur’an ezberlemekte başarılı olur. bu rüya­yı gören dinden uzak bir kimse ise, çalıştığı işten bir netice alamaz.

takva ehli bir kimse rüyada kur’an’a dayansa yahut onu ba­şının üzerine koysa, hafız olur ve kur’an konusunda çok şiddetli dav­ranır. fesat birinin aynı rüyayı gör­mesi, günah işlemesine işarettir.

rüyada mushafını kaybettiği gö­ren kimse, ilmini ve kur’an bilgisini unutur.

rüyada bir mushafı boynuna as­tığını gören kimse, ehilse vali olur, değilse kendisine bir emanet verilir, emniyet ve güven içinde olur, esen­liğe çıkar.

harflerini tahrif ederek (yanlış te­laffuz ederek) kur’an okumak, gü­nah işlemeye veya hak’tan yüz çe­virmeye işarettir.

rüyada mushaftan bir parçayı yediğini görmek, ilme, hikmete, kur’an okumaya ve onun ilmiyle amel etmeye işarettir.

rüyada kur’ân-ı kerîm’i yediğini görmek, kur’an okumak vasıtasıyla geçinmeye işarettir.

dinlenen veya okunan kur’an kıssa­ları, bütün insanların dünya hayatı için almaları gereken ibretleri işaret eder.

kur’an âyetlerini yere serilen bir şey üzerine yazdığını gören kimse,

kur’ân-ı kerîm’i yanlış olarak, key­fine göre yorumlar.

kur’an’ı testi, saksı ve sedef gibi uygunsuz şeyler üzerine yazdığını görmek, zındıklıkla yorumlanmıştır.

kur’an’daki yazıları toprak üzeri­ne yazdığını gören, dinden çıkar.

rüyada kur’ân-ı kerîm’in metni üzerine yazı yazdığını gören kim­se, kur’an’ı kendi görüşüne göre yorumlar. kur’an metninin dışına (mushaf sayfalarının uygun ve boş yerlerine) yazı yazdığını görmek, ilimde derinleşmeye işarettir.

rüyada kur’ân-ı kerîm’i diliyle yalayıp onun yazılarını bozduğunu gören kimse, büyük bir günah işler.

kur’ân-ı kerîm’in kendisiyle güzel bir şey konuştuğunu görmek, hayra işarettir.

eğer kur’an’ın kendisiyle konuş­masında şerre işaret eden bir söz varsa, bu rüya iyi değildir.

kur’ân-ı kerîm’in elinden düştü­ğünü veya alındığını gören kimse,

eğer görevdeyse, görevinden alınır, değilse bu rüya hayra yorulmaz.

rüyada kur’an yazılarının silindi­ğini görmek, hayır değildir.

rüyada kur’an öğreticisi görmek,

fazilet ve şerefe, ses ve makama veya oyun aletlerine işaret eder.

rüyada kur’ân-ı kerîm’den ken­disine bir şey verildiğini veya elin­de kur’an’dan bir âyet olduğunu gören kimse, şayet bu âyet, bir emrin yerine getirilmesinin ecrinden bahse­diyor, rahmet ve müjde anlamlan ta­şıyor ve rüyayı gören de, bu âyet ge­reğince amel ediyorsa, allah tarafın­dan gelecek yüksek bir menfaate nail olmaya işarettir. söz konusu âyet, azap hakkında ise, o kimsenin, iş­lediği bir günahtan dolayı ceza ile korkutulmasma; eğer ayet, geçmiş ümmetlerin durumunu anlatan kıssalar hakkında ise, rüya sahibi için öğüt ve ibrete işaret eder.

mushaf-ı şerifi hürmetle öptüğü­nü görmek, hayır işlemeye, itibar kazanmaya işarettir.

kur’an’dan bir veya birkaç âyeti eline veya vücudunun bir yerine yazıp, bunu oradan silmek, ecelin yaklaşmasına veya o bölgede hisse­dilen ağrı ve acının artmasına işaret­tir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler