Rüyada Öğretim Üyesi Görmek Tabiri

rüyada profesör veya doçent gör­mek, kıymet, itibar, rütbe ve makam­la yorumlanır.

bilgin kimseler ilim meclislerini, ders görülen ortamları işaret eder.

rüyada öğretim üyesi görmek, gö­ren kimse için hayır ve berekettir.

rüyada cahil birinin rüyada ken­dini öğretim üyesi olarak görmesi, aleyhinde bir durumun ortaya çıkma­sına işaret eder.

ilim yolunda olan bir kimsenin rü­yada kendisini öğretim üyesi ola­rak görmesi, büyük kıymet ve şerefe erişeceğine işarettir.

bir öğretim üyesinin yanında otu­rup, onun sözlerini dikkatle dinle­diğini gören kimse, hayra ve menfa­ate erişir.

bir bilgin tarafından azarlandığı­nı veya kovulduğunu gören kimse, birçok hayırdan mahrum kalır, halk tarafından aşağılanır ve azar işitir.

rüyada bir öğretim üyesinin elini öptüğünü gören kimse, onun ilmin­den yararlanır.

bir profesörün kendisine bir şey verdiğini gören kimsenin, dünyada ve ahirette itiban büyük olur, maka­mı yücelir.

halkın, bir bilginin elini öpüp ona saygı gösterdiğini görmek, insanların o bilginden yarar görmesine işarettir.

bir bilginin eğitim ve öğretimle uğ­raştığım görmek, cehaletin azalması­na, bilinçli dindarlığın artmasına, ha­yatın kalite kazanmasına işaret eder.

bir profesör veya doçentten ders aldığını gören kimse, böyle birinden feyiz alır, istifade eder.

bir öğretim üyesinin kendisini öp­tüğünü gören kimse, akranları ara­sında öne çıkar, önemli görevlerde bulunur.

bilginler gibi giyinip, onlar gibi dav­randığını gören kimse, eğer ehil de­ğilse, soytarıca davranışlarda bulunur.

öğretim üyesi tarafından bir yere davet edilen kimse, devlet hizmeti­ne girer.

bir bilginin yardımıyla yüksek bir yere çıktığını gören kimse, ilimde ilerler ve insanlardan saygı görür.

bilinen bir öğretim üyesinin yük­sekten düşmesi, onun itibar kaybet­mesine işarettir.

bilinmeyen bir öğretim üyesinin yüksek bir yerden düşmesi, o top­lumda ilme değer verilmediğini, in­sanların dünyalık amaçlar için birbi­rini yiyip bitirdiğini gösterir.

güler yüzlü öğretim üyesi, sevinç ve mutluluğa, meslek ve işinde iler­lemeye, şeref ve itibara; asık yüzlü öğretim üyesi, zarar ve ziyana, gö­revden alınmaya, hor ve hakir olma­ya işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler