Rüyada Ordu Görmek Tabiri

rüyada ordu görmek, allah’ın as­kerleri olan rahmet ve azap melekle­rine işaret eder.

rüyada ordu görmek, müslümanlar için yardım ve zafere, onların düşman­ları ve zalimler için üzüntü ve kedere, yenilgi ve mahrumiyete işarettir.

bazan rüyada ordu görmek, müjde ve sevince veya korkuya işaret eder.

rüyada gerek kalabalık gerekse az sayıda askerden oluşan bir askerî birlik görmek, hakimin zaferine, haksızın yenilgisine işaret eder.

rüyada askere yazıldığını ve or­duya katıldığını görmek, onurlu bir hayat sürmeye, kimseye muhtaç ol­madan yaşamaya işarettir.

bazan asker olup orduya katıldı­ğını görmek, yol hazırlığı yapmaya, ümitsiz ve kederli olmaya işaret eder.

hasta bir kimse rüyada asker ol­duğunu görse, vefat eder.

rüyada orduya katıldığını ve ken­dine bir görev ve rütbe verildiğini görmek, birçok hayır ve iyiliğe nail olmaya işarettir.

rüyada silahlı ve tam teçhizatlı askerî birlik görmek, din ve dünya güzelliğine işarettir.

rüyada ordunun savaş ve karışıklı­ğın hüküm sürdüğü bir coğrafyadan geldiğini görmek, ihtilaflı söz söy­lemeye, anlaşmazlığa düşmeye veya ekonominin bozulmasına işarettir.

rüyada düşman ordusunu çok, müslüman   ordusunu   az   olarak görmek, müslümanların uyanık ve hazırlıklı olmalarına işarettir.

rüyada belli sayıda (örneğin 3000, 5000, 20,000) asker görmek, zafer ve müjdeye işaret eder.

rüyada görülen 100 asker, her yüz senede bir dünyada meydana gelecek önemli değişikliklere işaret eder.

rüyada 1000 asker görmek, kadir gecesini görmeye işarettir.

rüyada orduyla birlikte bir pey­gamber, devlet başkanı, âlim veya evliya birini görmek, ilâhî yardım ve zafere işarettir.

rüyada bir yere düzenli bir ordu-  j nun girdiğini görmek, oraya yağ­mur yağmasına işarettir.

rüyada düşman ordusunun bir yere girerek orada çapulculuk yap­tığını görmek, oradan kısa sürede çı­kıp gitmelerine işarettir.

düşman ordusunun bir yere dü­zenli olarak girdiğini ve halkı ada­letle yönettiğini görmek, işgalin bir süre devam edeceğine işarettir.

rüyada düzensiz bir ordu görmek,ülke ve devlet yönetiminde kargaşa ve olumsuzluk yaşanacağına işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler