Rüyada Tarla Görmek Tabiri

Tarla rüyası, anne, evlat, eş, ortak, varis, ev, hayvan, hizmetçi, minder, yatak, eğlence yerleri gibi çeşitli an­lamlar taşır.

Bazen tarla rüyası, ağzında laf dur­mayan dedikoducu bir kadına, ilme, hikmetli söze, ifade yeteneğine de işaret eder.

Bir erkeğin rüyada tarla görmesi, eş ile yorumlanır.

Verimli ve sulak tarla, varlıklı eşe; kurak tarla, yoksul kadına işarettir.

Rüyada tarlası olduğunu veya tarla satın aldığını görmek, biriyle ortak­lık kurmaya, miras yemeye, malını ve sırrını bir kimseye emanet etme­ye, mal ve mülk edinmeye, önemli bir göreve getirilmeye, hastalıktan kurtulmaya veya çocuk sahibi olma­ya işarettir.

Bekâr bir kimse rüyada tarla satın aldığını veya tarlası olduğunu gör­se, evlenir.

Sahip olduğu tarlayı sattığını gö­ren kimse, karısını boşar.

Tarlanın ürün verdiğini gören kim­senin, nesli çok olur.

Rüyada tarlasını deniz suyu bastığı­nı gören kimse, hanımından ayrılır.

Rüyada yamru yumru, çukurlarla kaplı bir tarla görmek, hilekâr bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bir tarladan diğerine geçtiğini gör­mek, yolculuk yapmaya işarettir.

Rüyada tarla suladığını görmek, mal kazanmaya veya evlenmeye işarettir.

Rüyada tarlasında hiçbir şey yetiş­mediğini gören kimsenin, eşi çocuk doğuramaz.

Geniş ve verimli bir tarladan dar ve verimsiz bir tarlaya geçtiğini gören kimse, İslâm dininden yüz çevirir.

Bakımlı ve ekili tarladan çıkıp, boş bir tarlaya giren kimse, sünneti terk ederek bid’ate sapar.

Verimsiz bir tarladan verimli bir tarlaya    geçtiğini    gören    kimse,

bid’atleri (dine sonradan katılan yan­lış inanç ve uygulamaları) terk ede­rek sünnete sarılır.

Göz alabildiğine geniş bir tarlaya sahip  olduğunu  gören kimsenin,

kıymet ve itibarı büyük olur; böyle bir tarla satın aldığını gören kimse, zengin fakat kısır bir kadınla evlenir.

Bilmediği bir semtte geniş bir tar­laya sahip olan kimse, ya yabancı bir kadınla evlenir yahut dünyalığa kavuşur.

Rüyada tarla arazisinin genişledi­ğini görmek, hapisteki kişinin öz­gürlüğe kavuşmasına, hamile kadının kolay doğum yapmasına ve rızkın artmasına işarettir.

Geniş bir alana yayılan ve kimin olduğu bilinmeyen bir tarla gören kimse, çok yaşar. Rüyada kendi tarlasından çıkmak istediğini veya çıktığını gören kim­se, malını elden çıkarır, eşini boşar veya annesinden ayrılır.

Çıktığı tarlaya geri döndüğünü gö­ren kimse, ayrıldığı eşine veya anne­sine döner veya mülk edinir.

Rüyada tanımadığı düz, geniş, sah­raya benzeyen bir tarlada olduğu­nu gören kimse, yolculuğa çıkar.

Rüyada tarlasının toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını gör­mek, helâl rızık kazanmak için gay­ret sarf etmeye işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler