Rüyada Taş Görmek Tabiri

Rüyada yerde veya duvarda taş görmek, katı kalpli işsiz kimselere, cahil ve gafillere işaret eder.

Rüyada taş satın aldığını veya ona sahip olduğunu görmek, yukarıdaki özellikleri taşıyan birine galip gel­meye veya bu nitelikteki bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bazen yerde veya duvarda taş gör­mek, ölüme işarettir.

Küçük taşlar görmek, kişinin yakın çevresini meydana getiren kimselere, bilginlere, mal ve ilme işarettir.

Küçük taş parçaları görmek, ya servete ya da felâkete işarettir.

Rüyada görülen taşlar, ibadete düş­kün, takva ehli kimselere işaret eder.

Rüyada taş görmek, katı kalpli, tembel, cahil ve gafil kimselere de işaret eder.

Rüyada taş görmek, mala veya bü­yük bir adama işarettir.

Rüyada sert taşlara sahip olduğu­nu gören kimse, büyük bir şahsın aracılığı ile makam sahibi olur; şayet bu taş yumuşak ise, rüyayı gören kimse mal kazanır.

Rüyada başının üstünde taş götür­düğünü görmek, bir şahsın hizmeti­ne girerek hayır ve menfaat sağlama­ya işarettir.

Rüyada malının yanında taş gören kimsenin; mücevherleri çoğalır.

Rüyada bir din büyüğü yanında taş görmek, o kişinin kerametlerinin aşikâr olmasına işarettir.

Rüyada birine taş attığını görmek, o kimsenin aleyhinde konuşmaya veya iftira etmeye; taş isabet ederse, o şahsın zarar görmesine işarettir.

Rüyada taşla vurulduğunu gör­mek, iftiraya uğramaya işarettir.

Gökten inen bir kuşun ufak taşları toplayarak üstüne attığını görmek,

fayda ve menfaate, iyi bir eğitim gör­meye ve ilim öğrenmeye işarettir.

Beyaz bir taşın düştüğünü görmek, iyi huylu bir adamla dost olup, ondan hayır ve menfaat sağlamaya işarettir.

Rüyada beyaz taş görmek, yukarı­daki gibi yorumlanır.

Rüyada sarı bir taşın düştüğünü görmek, hilekâr bir kimse ile dost olmaya işarettir.

Rüyada sarı taş görmek, yukarıdaki gibi yorumlanır.

Rüyada yeşil taş görmek, faydalı sa­nata, rızka ve rahat geçime, doktora, âlime, rütbe ve makam sahibi birine veya göz ve kulak ağrısına işarettir.

Rüyada kırmızı taş görmek, inançsız bir adamla arkadaş olmaya işarettir.

Rüyada siyah taş görmek, ikiyüzlü, dinî hassasiyetini yitirmiş bir insanla iş yaparak, ondan herhangi bir şekil­de mal kazanmaya işarettir.

Rüyada siyah taş görmek, katı kalp­li birine de işaret eder.

Rüyada yontulmuş taş görmek, ilim ve irfan sahibi, güzel sanatlara vâkıf kimseye, görgülü hanıma, saygıdeğer kimseye, doktora, rüya yorumcusuna ve müneccime işarettir.

Rüyada taş topladığını görmek, yol­culukta kazanılacak paraya işarettir.

Rüyada ova veya boş bir araziden taş topladığını görmek, hileyle para kazanmaya işarettir.

Rüyada elindeki taşı başka bir taşın üzerine koyduğunu gören kimse, malını kötü bir yolla başkasına verir.

Rüyada küçük taşlar gören kimse, mal biriktirir.

Rüyada ufak taşları kimse görme­den cebine koyduğunu gören kim­se, hırsızlık yapar.

Rüyada parlak, cilâlı taşlar (mer­mer vb.) görmek, helâl ve kolay kazanılacak mala; eğri büğrü ve de­ğersiz taşlar görmek, haram mala ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada bir taşa yaslandığını gören kimse, büyük bir zatın himayesine girerek rahat eder.

Rüyada küçük taşları yuttuğunu veya koynuna koyduğunu görmek,

bilginler sınıfına katılmaya veya zen­ginler arasına girmeye işarettir.

Ufak taşları denize attığını gören kimse, malını denizde kaybeder.

Rüyada taşları kuyuya attığını gö­ren kimse, malını evlilikte veya baş­ka bir kadınla harcar.

Kulağına ufak bir taş girdiğini gö­ren kimse, üzüleceği bir söz duyar.

Rüyada   taş   olduğunu   görmek, Allah’a isyan etmeye, merhametsiz olmaya, inanç zayıflığına, felç ol­maya veya hasta kimsenin ölümüne işarettir.

Rüyada gökten yere büyük bir taş düştüğünü görmek, zalim bir idare­ciye; bu taşın parçalanarak evlerin üstüne dağıldığını görmek, kendini her evde hissettirecek zulme, halkın tamamımın büyük bir felâketle karşı­laşmasına işarettir.

Rüyada insanların üzerine gökten taş yağdığını görmek, katı kalpliliğe veya halka yüklenecek vergiye
işarettir.                      »^

Rüyada halkın üzerine gökten taş yağdığını görmek, o bölgede yaşa­yanların başına gelecek dolu, çekir­ge, firtına, yağmur, veba, borç vb. musibetlere işarettir.

Rüyada bir taşa ata biner gibi bin­diğini görmek, zor bir işe başlama­ya veya bekâr kimsenin evlenmesine işarettir.

Rüyada boynuna taş asıldığını gör­mek, zarara uğramaya, üzüntü ve ke­dere işarettir.

Rüyada bastonla taşa vurduğunu ve taşın yarılıp içinden su aktığını görmek, fakir kimsenin zengin olma­sına, zengin kimsenin daha da zengin olmasına işarettir.

Yerleşim alanlarında görülen bü­yük taşlar, ucuzluk ve bolluğa işa­rettir.

Rüyada büyük bir taşı delmek veya ona bir şekil vermeye çalışmak, bir konuyu derinlemesine araştırıp ince­lemeye işarettir.

Rüyada bir taşı yardığını görmek önemli bir görevde bulunan kimseyi teftiş etmeye işarettir.

Taş taşıdığını gören kimse; güç bir işe girer.

Rüyada bir taş kazdığını görmek, katı kalpli birinden yardım ummaya ve bu yardımı elde etmek için gay­ret sarf etmeye işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler