Rüyada Tıraş Olmak Görmek Tabiri

Saç tıraşı rüyası, menfaat sağlamak amacıyla söylenen söze işaret eder.

Rüyada başını, tıraş ettiğini gör­mek, malını Allah (c.c) yolunda har­camaya, emaneti sahibine vermeye; korku, şiddet ve sıkıntıdan kurtulma­ya işarettir.

Rüyada kendi başını tıraş ettiğini görmek, bir hastalığa yakalanmaya da işaret eder.

Kendi kendine saç tıraşı olmaya muktedir olan bir kimse, rüyada tıraş olduğunu görse, ibadetini azal­tır ve ruhsatlarla yetinir.

Kendi kendine saç tıraşı olmayı âdet edinen bir kimse, rüyada ba­şının tıraş edilmiş olduğunu veya kendi kendine saç tıraşı olduğunu ve mutlu bir şekilde halk arasına çıkıp gezdiğini görse, zengin olur, ailesinin hizmetinde bulunur, hayır ve esenliğe nail olur.

Rüyada başının tıraş edilmiş oldu­ğunu görmek, güç ve kudrete nail olmaya, şeref kazanmaya işarettir.

Saçlarını kestiği gören kimse, göre­vini kaybeder, iktidardan düşer.

Rüyada başını yaz mevsimi tıraş et­tiğini veya tıraş olduğunu görmek, rahata kavuşmaya, menfaate, baş ve göz ağrılarından kurtulmaya işarettir.

Rüyada başını kış mevsimi tıraş et­tiğini veya tıraş olduğunu görmek, hastalığa, üzüntü ve sıkıntıya, öden­mesi gereken borca işarettir.

Rüyada tıraş edilmemesi gereken yerini tıraş ettiğini görmek, mey­velere gelecek zarara veya ödenmesi gerekecek tazminata işaret eder.

Rüyada hacda başını tıraş ettiğini görmek, korktuğu şeyden emin ol­maya, borcu ödemeye, başarıya ve zafere işarettir.

Rüyada zamansız ve gereksiz bir şekilde başını tıraş ettirdiğini gör­mek, zengin için mal ve sermaye eksilmesine veya yoksul düşmeye; borçlu kimse için, borçtan kurtul­maya, güvenlik görevlisi veya silah taşıyan biri için, güç ve itibar kaybı­na işaret eder.

Rüyada bir kadının başının tıraş edilmiş olduğunu görmek, o kadın­la kocasının herhangi bir sebeple ayrı düşmelerine veya o bayanı kocasının boşamasına işarettir.

Bir kadın rüyada kocasının saçla­rını kestiğini görse, kocası bu kadını evine hapseder.

Bir adam rüyada eşinin örülmüş saçlarının kesilmiş olduğu görse,

bu rüya, o kadının artık çocuk doğur­mayacağına işaret eder.

Rüyada sakalının yarısının tıraş edildiğini görmek, şöhret kaybına, görevinden olmaya ve yoksul düş­meye işarettir.

Rüyada sakalının tanımadığı bir genç tarafından tıraş edildiğini görmek, sahip olunan makam ve yetkinin, tanıdık bir düşman veya düşmanının adaşı ya da düşmanının benzeri tarafından elinden alınması­na; ihtiyar biri tarafından sakalı­nın tıraş edildiğini görmek, makam ve yetkinin soysuz ve gaddar biri ta­rafından gasp edileceğine işarettir.

Rüyada sakalının tıraş edildiğini görmek, lüks ve sefahat içinde yaşa­mak için haram kazanmaya ve kazan­cının hayrını görememeye işarettir.

Sakalı olan bir kimse, rüyada sakal tıraşı olduğunu görse, malını veya makamını kaybeder.

Rüyada sakal tıraşı olduğunu gör­mek, birinin hile yapmasına, tarımda yaşanacak bir olumsuzluğa, çocuk veya hanımın ansızın ölmesine işarettir.

Bir kadın rüyada başım tıraş ettiğini görse, kendisine kocasından bir iyilik isabet eder veya gizli olan bir ayıbı or­taya çıkar, kendisi ya da kocası ölür.

Rüyada bıyığını tıraş ettiğini veya kesildiğini görmek, hayır ve menfa­ate işarettir.

Rüyada saç ve sakalını tamamen tıraş ettiğini görmek, hastalıktan, borçtan, üzüntü ve sıkıntıdan kurtul­maya işarettir.

Bazen rüyada saç ve sakalını ta­mamen tıraş ettiğini görmek, ciddi bir üzüntüye işaret eder.

Rüyada ensesini tıraş ettiğini gör­mek, haberi bile olmadan borcunun ödenmesine işarettir.

Rüyada karın kıllarını tıraş ettiği­ni gören kimseye, borcunu ödemek için Allah (c.c) bir fırsat kapısı açar ve o kimsenin durumu düzelir.

Rüyada koltuk altı ve kasık tüyle­rini tıraş ettiğini görmek, dindarlı­ğa işarettir.

Rüyada koltuk altını tıraş ettiğini görmek, arzusuna nail olmaya; bura­daki kılları yolduğunu görmek, bek­lenenin üstünde güzelliklere işarettir.

Bir kadın rüyada kasıklarını tıraş ettiğini görse, kocasından bir iyilik gö­rür; bir erkek kasıklarını tıraş ettiği­ni görse, hanımından bir iyilik görür.

Rüyada ağda, hamam otu, kıl dö­kücü toz kullanarak kasık kıllarını temizlediğini gören kimse, parasını bir emlake yatırır veya malı gider, yoksulsa sıkıntıdan kurtulup ferah­lar; kasık kıllarının bir kısmını te­mizlerse, malının bir parçası elinden gider veya itibarını kaybeder fakat zenginliği devam eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler