Rüyada Ustura Görmek Tabiri

Rüyada ustura görmek, güç ve kuv­vete, zenginlik ve sağlığa işaret eder.

Ustura görmek, erkek çocuğa veya erkek kardeşe, arkadaşa, hizmetçi ve yardımcıya da işaret eder.

Bazen ustura görmek, bir işi başar­maya, zafere işarettir.Rüyada ustura görmek, kin ve düş­manlığa, sivri diliyle insanlara elem ve ıstırap vermeye işarettir.

Ustura rüyası, bir yere iltica etmek, birine sığınmakla da yorumlanmıştır.Rüyada ustura ile kulaklarını çiz­diğini veya çizdirdiğini görmek, rahatlayıp ferahlamaya veya güç ve mal kaybına işarettir.

Rüyada ustura ile çizilen yerden kan çıkmadığını görmek, birinden nefret edilecek bir talimat veya emir almaya işarettir.

Ustura ile çizmek, sözleşme yapma­ya; çizdiği yerden kan çıkarsa, sözünde durmaya; kan çıkmaz ise, sö­zünden caymaya (sözleşme hüküm­lerini yerine getirmemeye) işarettir.

Başka bir silahla birlikte ustura görmek, şöhret bulmaya, mevki sa­hibi olmaya işarettir.

Elinde kullanmak üzere ustura gö­ren kimse, bulunduğu işten feragat eder veya kendisine yardım edecek zeki bir oğlu olur.

Rüyada usturayı kınından çekti­ğini gören kimsenin hanımı, erkek çocuk doğurur.

Kendisine bir ustura verildiğini görmek, biriyle dostluk kurmaya veya eline mal geçmesine işarettir.

Usturayı kınına sokmak, evlenme­ye işarettir.Rüyada elini usturayla kestiğini görmek, şaşılacak bir durumla karşı­laşmaya işarettir.

Rüyada ustura ile bir şey kestiğini görmek, başlamayı düşündüğü bir işin kesintiye uğramasına işarettir.

Rüyada ustura ile et parçaladığını veya bir hayvanı yaraladığını gör­mek, insanları fena sözleriyle incit­meye işarettir.

Keskin ustura görmek, çalışkan hizmetçiye, akıllı yardımcıya ve fay­dalı arkadaşa işarettir.

Kör ustura görmek, yukarıdaki yo­rumun tersidir.Kadının gördüğü ustura, sevdiği erkeğe işaret eder.

Erkeğin gördüğü ustura, mal ve güce işaret eder. Rüyada ustura yuttuğunu görmek, oğuldan görülecek iyiliğe işarettir.Hamile kadının ve onun kocasının rüyada gördüğü ustura, erkek ço­cuğa işarettir.

Mahkemesi olan bir kimsenin elin­de ustura görmesi, sağlam delile işarettir. Rüyada büyük bir ustura görmek, rızık ve hayra işaret eder.

Usturayı kılıfında veya kapalı gör­mek, yalancı şahitliğe veya aşağılık bir duruma düşmeye işarettir. Kalem açacak ustura; yazma yete­neğine veya hesap yapmaya işarettir.

Rüyada ustura bilemek; bir iş için gayrete gelmeye işarettir. Ustura bilemek; çocuk terbiyecisi­ne, öğretmene veya insanlara çalış­mayı öğütleyen bir kimseye işaret eder

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler