Rüyada Zil Görmek Tabiri

Rüyada çalgı aleti olan zil görmek, böbürlenmeye, çirkin habere, yanlış ve yalan söze, dünya malına, para ve mal biriktirmek için sıkıntı çekmeye veya dünyaya meyleden kibirli bir kimseye işarettir.

Rüyada bir yerde zil çalındığını görmek, yukarıdaki gibi yorumlanır.

Bazı yorumcular, zil çalmayı kötü saymamışlardır.

Rüyada zil görmek, evlenmeye veya geçersiz nikâha da işaret eder.

Rüyada oturduğu evin kapısı önün­de zil çalındığını görmek, ehil kim­se için üst düzey bir yöneticiliğe, ehil değilse üzücü bir durumla karşılaş­maya işarettir.

Def zilleri görmek, düşmanlık ve tar­tışmaya veya kendisiyle karşılaşılacak kimse ile şöhret bulmaya işarettir.

Zil çaldığını görmek, çirkin bir ha­ber yaymaya, yersiz konuşmaya, ya­lan söylemeye, kötü işler yapmaya, zikir ve sevince erişir, üzüntü ve kederden kurtulur ve emeline nail olur.

Rüyada Allah Teâlâ’yı teşbih et­tiğini (onu anıp zikrettiğini) gören kimse, rahmete nail olur, iç huzuru­na kavuşur, esenliğe çıkar, şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehen­nemden muhafaza olunur.

Allah (c.c) ism-i şerifiyle zikir yap­tığını veya böyle zikredildiğini gör­mek, yukarıdaki yorumlardan başka, din ve itikad (inanç) sağlamlığına, dünya ve ahirette yüceliğe, cennet ve onda olanlarla nimetlenmeye, hasta­lıktan kurtulmaya, fakir ise zengin olmaya, zengin ise servet ve şerefinin artmasına, bekâr ise dindar biriyle evlenmeye, üzgün ise feraha çıkma­ya, borçlu veya hapiste ise bu sıkıntı­lardan kurtulmaya işarettir.

Rahman ism-i şerifiyle zikreden veya böyle zikredildiğini gören kimse, yukarıdaki yorumlardan baş­ka, mazlumlara iyi davranır, büyük sevap kazanır.

Rahîm ism-i şerifiyle zikir yaptığını veya böyle zikredildiğini görmek, üstteki yorumlar gibidir.

Hay ism-i şerifiyle zikir yaptığı­nı veya böyle zikredildiğini gören kimse, yukarıdaki yorumlara ek ola­rak, müreffeh ve uzun bir ömür sürer, güzel bir isim yapar, ümidini kestiği işler tekrar hayat bulur, gurbette ise memleketine esenlik içinde döner.

Kayyûm ism-i şerifinin yorumu da diğerleri gibidir.

Kahhâr ism-i şerifini okuyan veya okunduğunu gören kimse, düşma­nım yenerek ona karşı üstünlük sağlar, insanların ve şeytanların şerrin­den (kötülüğünden) korunur.

Musavvir ism-i şerifiyle zikreden veya böyle zikredildiğini gören kimse, güzel sanatlarda, edebiyatta ve mimarlıkta başarılı olur, yetkin bir konuma gelir.

Rezzâk ism-i şerifiyle zikreden veya böyle zikredildiğini gören kimse, maddi sıkıntıdan kurtulur ve hiç ümit etmediği yerden rızıklanır.

Hu ism-i şerifini zikreden veya böyle zikredildiğini gören kimse, peygamberler ve diğer salih (dindar, iyi) kimselerle beraber haşrolur (diriltilir), halk arasında saygın biri olur, makam ve itibar kazanır.

Hasbiyallah diyen veya böyle de­nildiğini gören kimse, darlıktan ve kederden kurtulur, Allah’ın (c.c) yar­dımına erişir, düşmanın ve zalimin kötülüğünden uzak olur.

“Mâlikü’1-Mülk, Zü’1-celâl ve’l-ikrâm” dediğini veya denildiğini gören kimse, eğer ehil biriyse büyük bir makama gelir, hüküm ve nüfuz (yetki ve güç) sahibi olur, Allah’ın (c.c) hoşnutluğunu kazanır, görev­den alınmış ise görevine iade edilir, muhtaç ise durumu düzelir, zengin ise serveti artar.

Allah’ı (c.c) güzel isimleriyle an­mak, her bakımdan büyük hayır ve iyiliklere; zikirden uzak durmak ise,

yukarıdaki yorumlarda aktarılan müj­delerden mahrum kalmaya işarettir.

Allah Teâlâ’nın (azze ve celle), Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ve esnıâ-ihüsnâ (güzel isimler) olarak bilinen zina Geneleve gittiğini ve oradan çıka­madığını görmek, kısa zamanda ve­fat etmeye işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler