Battal Gazi Destanı’nda Kadın

Battal Gazi Destanı’nda Kadın

Battal Gazi Destanı, VIII. asırda Emevî kuvvetlerinin Bizansklarla yap­tıkları savaşlarda şöhret kazanmış, asıl adı Abdullah (?) olan Arap kumandanı­nın şahsı etrafmdaki menkıbelerden olu­şan bir destandır.Bu kahraman kumandan, Battal Ga­zi nâmiyle Türk Milleti tarafından, ade­tâ evliya bağlılığiyle kabul görmüş, maceraları yüzyıllardır nesilden nesile anlatılagelmiştir.

Olağanüstü bir görünüme büründürülen ve dünya üzerinde Şark’tan Garb’a ayak basmadığı yer ve gidip savaşma­dığı kavim bulunmayan Battal Gazi, et­rafmdaki menkıbeler, yine asırlardır millî-islâmî ruhu kuvvetlendiren kay­naklardan belki en bereketlisi olmuştur. Anadolu’nun hemen her yöresinde onun­la ilgili rivayetler vardır.

Battal Gazi coğrafî ve beşerî sımr ta­nımayan sefer ve kahramanlıkları esna­sında muhtelif kadınlarla karşılaşır. Bu destanda, Oğuz ve Köroğlu destanları­na nisbetle çok daha zengin kadın kadro­su ve tipleri mevcuttur.Biz burada, soyu Hz. Ali yoluyla Peygamberimize dayandırılan Seyyit Battal Gazi’nin eşleri ve bunların özel­liklerini ayrı bîr bölümde inceleyeceğiz.

Anne olarak kadın ile, bu destanda rastladığımız evliya olarak kadın tipleri­ni ise öncelikle ele alacağız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler