Tarih İçinde Kadın

İran’ın Fars bölgesinde, 1148-1286 yıllan arasında, hüküm süren yirmidört Oğuz boyundan biri olan Salgurhı (Salurjlara...
Atabey Pehlivan’ın yukarıda belirtti­ğimiz oğullarından başka birçok da kız­ları vardı. Kızlarım komşu hükümdar ve emirler...
Azerbaycan Atabeyleri veya İldenizliler, Irak Selçuklu Sultanlığı’nın tam çö­küş içinde bulunduğu ve bağımsız eya­let kuvvetlerinin...
Araştırıcılara göre, Harezmşahlar sa­rayı da selâmlık ve harem olmak üzere ikiye ayrılırdı. Sultanların nikâhlı eşleri,...
Irak Selçuklu Hükümdarı Süleymanşah (1160-1161)’m eşi olarak Harezmşah’ın kız kardeşi zikredilmekte, ancak bu evlilikten bahseden...
Harezm, Ceyhun nehrinin aşağı mec­rasının her iki tarafında bulunan ülkeye verilen isimdir. Eski ananeye göre...
Selçukluların bir kolu olarak 1078-1117 yılları arasında Suriye’de hüküm süren hanedanın bu kolunun ilk meliki...
Kirman Selçukluları ile ilgili kaynak­larda hatunların, küçük yaştaki şehza­delerin ve cariyelerin yaşadığı “haiem”in varlığına tesadüf...
Kirman Selçuklu Meliki Sultanşah (1074-1085), Büyük Selçuklu Sultam Melikşah’ın kızlarından biriyle evlenmişti. Yine Selçuklu ailesi...
Selçuklu hanedanının bir kolu olarak İran’ın Kirman bölgesinde 1048-1186 yılları arasında hüküm sürdüler. Selçuk­luların bu...
Selçuklu saraylarında hatunların kü­çük çocukları, cariyeler ve hizmetkârları üe birlikte yaşadıkları “harem” denilen bir kısım...
Siyasî evlilikler Selçukluların siyase­tinde önemli bir rol oynamıştı. Halifeler ile yapılan siyasî evliliklerin yanısıra birçok...
Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasî hayatında kadınlar, önceki devletlere nazaran, çok daha faal bir rol oynamış­lardır....
Gazneliler devrinde “Harem”in mev­cudiyeti kaynaklarda açıkça zikredilmektedir. Onların hakim olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sözge­lişi...
Karahanlıları sözkonusu ederken öne­mini belirttiğimiz “siyasî evlilikler” bu devlet için de geçerlidir. Ayrıca bu evli­likleri...
Gazneliler Devleti Doğu Afganiste’daki Gazne şehrinde kurulmuş olup (963), adım bu şehirden almıştır. Bu Türk...
Karahanlı kadınların saray ve günlük hayatları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Hükümdar hatunları ve...
Karahanlı prenseslerinin etkinlikleri daha çok “siyasî evlenmeler” olarak ad­landırabileceğimiz evliliklerde kendini göstermektedir. Birçok örnekleri başka...
Sonraki Sayfa »
kadın sitesi kategoriler