Kadınlarda Saç Dökülmesi

Kadınlarda saç dökülmesi düşünüldüğünden daha da yaygın bir sorundur.
Eskiden bu yana “kellik”in erkeklere özgü bir özellik olarak kabul edilmesinden olsa gerek, kadınlardaki saç dökülmesi genellikle görmezden gelinmiş ve halk tarafından önemsenmeyen bir konu olarak ihmal edilmiştir.

Kadınlardaki saç dökülmesi artık tamamen tıbbi ve estetik bir sorun olarak kabul görmüştür. Çağımızda bir çok kadın saç dökülmesi sorununun farkına varmış ve kaybedilen saçı yerine getirecek tedavi seçeneklerine başvurarak, bu olumsuz durumu gidermeye yönelik bir şeyler yapmaya yönelmişlerdir. Çoğunlukla kadınlar, erkek ya da kadın akrabalarında saç dökülmesi hikayesi olsa bile, kendi saçlarının döküleceğini düşünmezler. Kadınlar ayrıca sosyal beklentilerinin karşılanabilmesi için saçlarının yerinde olması gerektiğine inanmaktadırlar. Saçların giderek dökülmes ve bunun sonucunda azalması, sadece kadınlar çok yaşlandığı vakit kabul edilebilir bir haldir. Saç dökülmesi kadınlar arasında oldukça yaygın olduğundan, eğer aşağıda sıraladıklarımızı siz de yaşıyorsanız yalnız değilsiniz demektir.

1. Saçınızın döküldüğünü fark ediyor, mutsuz ve şaşırıyorsanız,
2. Saçınızın niçin döküldüğünü anlamıyorsanız.

sac-dkoulmesiFarkında olmanız gereken en önemli nokta, bir saç nakli uzmanının neler yapabileceği, yani kadınlardaki saç dökülmelerinin çoğunun başarıyla tedavi edilebildiğidir.

ANDROGENETİK ALOPESİ

Kadınlarda en çok görülen saç dökülmesi türü, kadın tipi alopesi veya kadın tipi kellik olarak adlandırılan androgenetik alopesidir. Kadın tipi kellik çğunlukla 30’lu yaşlarda başlar, 40’lı yaşlarda belirgin bir hal alır ve hatta menopozdan sonra iyice fark edilir duruma gelir. Bu kellik türü genellikle başın üzerindeki ve 2 yanındaki saçlarda seyrelme biçiminde kendini gösterir. Bu sorun saç dökülmesine yatkın olan kadınların yaklaşık 3’te 1’ini etkiler, ancak ergenlik
dönemi
nde bile başlayabilmesine rağmen genellikle menopozdan sonra görülmektedir.

Ergenliğin ilk evrelerinde başlayan saç dökülmesi şayet tedavi edilmezse çok ileri aşamalara gidebilir.Normalde günde yaklaşık 100-125 tane saçımız dökülmektedir. Bunların yerine yenilerinin çıkması artık şansınıza kalmış bir durumdur. Gerçek bir saç dökülmesinden söz edebilmek için ya bu dökülen saçların yerine yenilerinin çıkmaması, veya da günlük dökülen saç sayısının yüz yirmi beşii geçmesi gerekmektedir.

İster erkekte ister kadında olsun, saç dökülmesi kısmen genetik ve kısmen de hormonal nedenlere bağlıdır. Genetik saç dökülmesi kişiye hem anne hem de baba tarafından aktarılabilir.Erkelerdeki gibi kadınlarda da saç dökülmesinin en muhtemel nedeni, androjen hormonların (erkeklik hormonları) etkilerine karşı kafa derisindeki saç foliküllerinde kalıtsal bir duyarlılık bulunması diye tanımlanabilen androgenetik alopesidir. Fakat bu nedenden ötürü saçları dökülen kadınlarda genellikle erkeklerde görüldüğü gibi gerçek bir kellik ortaya çıkmaz; örneğin erkek-tipi androgenetik alopeside sıkça karşılaşılan “cue-ball” (bilardo-topu) görünümlü kelliğin kadınlarda ortaya çıkması nadirdir. Kadında androgenetik alopesi farklı görünümlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu tip saç dökülmelerinde genel olarak üç tarz dökülme söz konusudur:

Derece 1: Sıklıkla arka tarafa doğru daha belirgin olmak üzere, tüm kafa derisi üzerindeki saçlarda yaygın seyrelme.
Derece 2: Kafa derisinin ön tarafında daha belirgin olmak üzere tüm alanlarda yaygın seyrelme vardır, fakat frontal/öndeki saç hattı çoğunlukla korunur.
Derece 3: Tüm kafa derisinde saçların seyrelmesiyle seyreden erkek-tipi alopesi. Bu evrede seyrelme kafa derisinin ön tarafında daha belirgindir ve
bazen frontal hat da tamamen yada kısmen etkilenebilir. Fakat tam bir erkek-tipi “bilardo-topu” görünümlü kelliğe kadınlarda rastlamak çok zordur.

Kadın Tipi Kellikte Ludwig Sınıflaması

Saçları incelen veya seyrelen bir kadın iseniz, yapmanız gereken ilk şey bu durumun saç tedavisinde uzman bir doktor tarafından doğru şekilde teşhis
edilmesini sağlamaktır. Tanı konulduktan sonra doktorunuz size gerekli olan bir ilaçlı tedavi yada cerrahi tedavi önerecektir.

Saç dökülmesinin nedenleri

Cerrahi müdahaleler, şiddetli hastalıklar ve duygusal stres saç dökülmesine neden olabilmektedir. Basitçe izah edersek bu tür stresli dönemlerde vücut, elindeki enerjiyi yaşamsal vücut dokularının onarımında kullanabilmek için saç üretimine ara vermektedir.

Bazı durumlarda, bahsettiğimiz hastalık ile saç dökülmesinin başlangıcı arasında belirli bir gecikme olmaktadır. Ayrıca saçların fark edilebilir bir oranda yeniden çıkmasında da böyle uzun bir gecikme söz
konusu olabilir. Saç dökülme ve yenilenme döngüsü toplam 6 ay sürebilmektedir ve araya bu tür fiziksel yada duygusal streslerin girmesi halinde bu süre daha da uzayabilir. Varlığı fark edilmeyen fakat saç dökülmesine neden olabilen bazı hastalıklar mevcuttur. Bu hastalıklar arasında anemi yani kan sayısının düşük olması ve tiroid anormallikleri sayılabilir. Bu hastalıkların her ikisini de basit ve ucuz kan testleri ile tespit etmek mümkündür.

Bazı majör hormonal değişiklikler sırasında kadınlarda belirgin saç dökülmesi ortaya çıkabilir. Fakat çoğu zaman bu sorun çok ciddi boyutlara ulaşmaz. Hamilelikten sonra hormonlarda ortaya çıkan değişikliklerin yanı sıra doğum kontrol haplarına ara verilmesi, menopoz ve adet dönemleri gibi çeşitli nedenler bu tür saç dökülmelerine yol açabilmektedirler. Ama bu durum çoğunlukla geçicidir. Bu kadınların büyük kısmı saçlarının 1 yıl içinde eskisi gibi gür çıkmaya başladığını fark eder.

TELOGEN EFFLUVİUM’UN EN ÇOK KARŞILAŞILAN NEDENLERİ ŞUNLARDIR

Tiroid anormallikleri.
İlaçlar: Yüksek doz A-Vitamini, kan basıncını düzenleyen ilaçlar, Gut ilaçları
Diyete Bağlı Dökülmeler
Diyete bağlı olarak da saç dökülmesi görülebilir. Hekimlerin idaresi altında ve onların belirlediği gıdalar tüketilerek uygulanan özellikli diyet programları, diyet destek besinleri ve vitamin tüketilmesi giderek popülerlik kazanmaktadır. Bazen vitaminler diyete bağlı saç dökülmesinin önlenmesi için uygulanan
programın bir parçası olarak kullanılabilirler. Fakat vitaminler hızlı ve belirgin kilo kaybından kaynaklanan saç dökülmelerini engelleyemez. Ayrıca destek besinlerin bir çoğunda saç dökülmesinin şiddetini artırabilecek bir vitamin olan A vitamininden yüksek miktarda bulunmaktadır.

FİZİKSEL STRES VE DUYGUSAL STRES

(cerrahi müdahaleler, hastalıklar, anemi, ani kilo kaybı, zihinsel hastalıklar, aile üyelerinin kaybı)Cerrahi müdahaleler, şiddetli hastalıklar ve duygusal stres kişide saç dökülmesine neden olabilir. Basitçe izah edersek bu tür stres dönemlerde vücut, hayatın devamı için zaruri olmayan saç gelişimine ara vererek, buradan sağladığı enerjiyi yaşamsal vücut dokularının onarımında kullanmaktadır. Çoğu zaman bu tür stres durumları ile saç dökülmesinin başlangıcı arasında 3 aylık bir gecikme dönemi vardır. Ayrıca saçların fark edilebilir bir oranda yeniden çıkması için de yine 3 aylık bir gecikme dönemi söz konusu olabilir. Dolayısıyla böylesi stres faktörlerinin varlığında saç dökülme ve yenilenme döngüsü 6 ay veya daha uzun sürmektedir. Varlığı fark edilmeyen fakat saç dökülmesine katkıda bulunan bazı hastalıklar bilinmektedir. Anemi yani kan sayısının düşük olması ve tiroid anormallikleri bu tür hastalıklardandır ve her ikisini de basit ve ucuz kan testleri ile tespit etmek mümkündür.

HORMONAL NEDENLER

(hamilelik, doğum kontrol hapları, menopoz)Hormonal değişiklikler kadınlardaki saç dökülmesinin sık görülen nedenlerindendir. Çoğu kadın hamilelikten veya doğum kontrol haplarını kullanmayı bıraktıktan sonra saçlarının dökülebileceğinin farkında değildir. Hormonal değişiklikten sonra saç dökülmesinin üç ay gecikebileceği, hormonal durum düzeldikten sonra ise saçların tekrar gelişmesi için yine üç ay gecikme olabileceği unutulmamalıdır.Telogen effluviumun yukarıda sayılan nedenleri ortadan kaldırılırsa, saçlarınızın yine normal gelişimlerini kazandığını görebilirsiniz.

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİNİN DİĞER NEDENLERİ

Kadınlarda saç dökülmesi androgenetik alopesi dışında başka bazı nedenlerden kaynaklanabilir, bunlar erkeklerde daha nadirdir.

Trikotillomani – Saç yolma takıntısı: Saç yolma takıntısı olan kimseler belirli bölgelerdeki saçları yolma eğiliminde oldukları için, trikotillomaniye bağlı saç dökülmeleri tipik olarak yamalar halinde görülür. Bu sebepten kaynaklanan saç dökülmelerinin etkili şekilde tedavi edilebilmesi için, öncelikle trikotillomaniyi doğuran psikolojik ve duygusal nedenler tedavi edilmelidir.

Alopesi Areata – Yamalar halinde saç kaybına sebep olan ve otoimmün (savunma sistemi hastalığı) bir bozukluğa bağlı olduğu sanılan bir saç dökülmesi tipidir. Saçlarda tamamen seyrelmeye sebep olabileceği gibi, geri kalan saçların “ada” görüntüsü verdiği yaygın bölgesel kelliklere de sebep olabilir. Teşhis konulabilmesi için doktor kontrolü gerekir.

Triangular (Üçgensi) Alopesi: Temporal bölgelerdeki (alnın iki yanındaki üçgensi bölge) saç kayıpları bazen çocukluk döneminde başlar. Saç kaybı tam olabileceği gibi, geride birkaç adet ince ve cansız saç da kalabilir. Trianguler alopesinin nedeni bilinmemektedir, fakat ilaçla yada cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Yara sebepli saç dökülmesi

Kafa derisinde meydana gelen yaralara bağlı dökülmedir. Çoğunlukla kafa derisinin üst bölümlerini etkiler ve kadınlarda daha çok rastlanır. Afrika kökenli Amerikan kadınlarında sık görülür ve saçların sıkıca örülmesine veya tokalanmasına bağlı olduğu sanılmaktadır. Bu tür saç dökülmesinin bir türü de menopoz sonrasındaki kadınlarda görülmektedir ve saç foliküllerinin enflamasyonundan ve bunun neticesinde meydana gelen yara dokusundan kaynaklanmaktadır.

Telogen effluvium

Saçların büyük bölümünün “dökülme-dinlenme” fazına girmesinden dolayı ve sık görülen bir saç dökülme çeşididir. Asıl olarak saç telleri foliküllere gevşek tutunan ve bu sebeple asılmayla veya taramayla kolayca çıkıveren ve açık renk saçlara sahip kimselerde görülen gevşek-anagen sendromundan meydana gelmektedir. Bu hastalık henüz çocukluk döneminde başlayabilir ve kişi yaşlandıkça sorun da ilerler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. aslı dedi ki:

    Kullanım yapmış olduğum ilaçlar nedeni ile saçlarımdaki dökülmelerde artış meydana gelmesi beni çok üzüyordu.Doktoruma danışarak önerisi ile B….. Şampuan kullanımına başladım ve çok memnun kaldım.Saç dökülmelerim azalırken saçlarım daha canlı ve sağlıklı bir görünüme sahip oldu.Bitkisel bir ürün olması ise mutluluk verici

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler