Rüya Tabirleri – V

Rüyada vadi görmek, devlet baş­kanına, başbakana, güç ve kudrete; mala, nimete, ticaret ve kazanca; bir...
Rüyada yolcu vagonu görmek, yol­culuğa çıkmaya veya uzaktan gelen 1 bir tanıdığı karşılamaya işarettir. Rüyada...
Rüyada çöl ortasında vaha gör­mek, zorluktan, sıkıntıdan ve dertler­den kurtulmaya, esenliğe çıkıp rahat­lamaya işarettir.
Rüyada bilinen bir melek aracılı­ğıyla kendisine bir şeyler vahyolun-duğunu (ilham edildiğini) görmek, şan, şeref, itibar,...
Vahşi bir hayvana sahip olduğunu görmek, muradına ermeye, haram mal kazanmaya’ veya zengin, iyi ve...
Rüyada servet veya malını vakfet­tiğini görmek, kişiyi Allah’a (c.c.) yaklaştıracak, dünya ve ahirette itiba­rı artıracak...
Vali görmek, halkla görüşüp kaynaş­maya; sıkıntı ve üzüntüye, kötü ve haram olan şeyler yapmaya işarettir....
Rüyada vana görmek, tutumlu ol­maya, tedbir ve tasarrufa işarettir.
Rüyada vantilatör görmek, üzüntü ve kederden, borç ve dertten kurtul­maya, sevinç ve neşeye işarettir.
Rüyada bir yere vardığını görmek, hayır ve esenliğe işarettir.Arzu ettiği hedefe ulaştığını görmek, hayır ve...
Rüyada malını veya ev halkını bir kimseye vasiyet ettiğini görmek, o kimse ile aralarında bir...
Vaşak görmek, manifaturacı ve ku­maş satan kimse ile yorumlanır. Vaşak, ipek ve atlas gibi değerli...
Gurbette olan bir kimse rüyada vatanını görse, sevdiklerine kavu­şur, mutlu olur. Rüyada vatan hasreti çektiğini...
Rüyada vazo görmek, evin hanımı­na; içindeki çiçekler, aile mutlulu­ğuna veya geçici sevince işarettir. Rüyada vazodaki...
Bir bölgede veba çıktığını görmek, orada bir fitnenin çıkmasına, darbe olmasına veya savaşa işarettir. Rüyada...
Vedalaşma rüyası, ağlamak ve ayrılı­ğa, iki ortağın birbirinden ayrılmasına, görevden alınmaya, ticarette zarar et­meye, bir...
Rüyada devlet başkanı, başbakan, bakan veya yargıcın vekili olup, halka insaf ve adaletle muamele ettiğini...
Rüyada vekilharç (mal sahibi adına alışveriş ve harcama yapan kimse) görmek veya bu görevde bulunmak,...
Sonraki Sayfa »
kadın sitesi kategoriler