Oğuz Destanı

Oğuz Destanı

Türklerin Müslüman oluşundan evvel varolan ve çok büyük bir ihtimâlle yazı­ya da geçirilmiş bulunan Oğuz Destanı, Oğuz Han etrafındaki menkıbelerden te­şekkül etmiştir.

Türkler Müslüman olduktan sonra îslâmî motiflerle de bezenen Oğuz Desta­nı, evvelâ tarihçi Reşideddin tarafından yazılan “Câmiü’t-Tevârih” adlı tarih eserinin birinci ve ikinci ciltlerinde yazık olarak yer almıştır.
Bundan başka Ebülgazi Bahadır Han’ın (1603-1666) yazdığı “Şecere-i Terâkime” adlı eser de, Oğuz Destanı’nın yazılı ve mensur şekillerindendir.

İncelememizde esas alınan üçüncü nüsha ise, Reşideddin Oğuznâmesi’nin hülâsası mahiyetindeki 104 beyitlik manzum Oğuznâme’dirî Türk cemiyetinin yaşayışında mühim bir yeri bulunan ve âdeta erkeğin yap­tığı işleri de yapabilmesi istenen bil­hassa savaşçılık kadın, Oğuz Destanı’ndaki en mühim unsurlardan birisidir. Sosyal hayatın her yönünde ona rastlarız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler