Rüyada Alim/Alimler Görmek Tabir

Rüyada âlim görmek, kıymet, itibar, rütbe ve makamla yorumlanır; gören kimse için hayır ve berekettir.

Bilgin kimseler, ilim meclislerine, ders görülen ortamlara işaret eder.

Cahil birinin rüyada kendini âlim görmesi, aleyhinde bir durumun or­taya çıkmasına işaret eder.

İlim yolunda olan bir kimsenin rü­yada kendinin âlim olduğu görme­si, büyük kıymet ve şerefe erişeceği­ne işarettir.

Bir âlimin yanında oturup, onun sözlerini dikkatle dinlediğini gören kimse, hayra ve menfaate erişir.

Bir bilgin tarafından azarlandığı­nı veya kovulduğunu gören kimse,birçok hayırdan mahrum kalır, halk tarafından aşağılanır ve azar işitir.

Rüyada bir âlimin elini öptüğünü gö­ren kimse, onun ilminden yararlanır.

Rüyada bir âlimin ardı sıra gitti­ğini görmek, doğru yolda olmaya, iyilere uymaya; bir âlimin önünde yürüdüğünü görmek, günah ve is­yana işarettir.

Rüyada bir bilginin kendisine bir şey verdiğini gören kimsenin, dün­yada ve ahirette itibarı büyük olur, makamı yükselir.

Rüyada halkın, bir bilginin elini öpüp ona saygı gösterdiğini gör­mek, insanların o bilginden yarar gö­receğine işarettir.

Rüyada bir bilginin eğitim ve öğre­timle uğraştığını görmek, cehaletin azalmasına, bilinçli dindarlığın art­masına, hayatın kalite kazanmasına işarettir.

Bir âlimden ders aldığını gören kimse, böyle birinden feyiz alır, is­tifade eder.

Bir âlimin kendisini öptüğünü gö­ren kimse, akranları arasında öne çı­kar, önemli görevlerde bulunur.

Bilginler gibi giyinip, onlar gibi dav­randığım gören kimse; eğer ehil de­ğilse, soytarıca davranışlarda bulunur.

Rüyada bir âlim tarafından bir yere davet edilen kimse, devlet hiz­metine girer.

Rüyada bir bilginin yardımıy­la yüksek bir yere çıktığını gören kimse, ilimde ilerler ve insanlardan saygı görür.

Bilinen bir âlimin yüksekten düşme­si, onun itibar kaybetmesine işarettir.

Bilinmeyen bir âlimin yüksek bir yerden düşmesi, o toplumda ilme değer verilmediğini, insanların dün­yalık amaçlar için birbirini yiyip bi­tirdiğini gösterir.

Rüyada güler yüzlü bir âlim gör­mek, sevinç ve mutluluğa, meslek ve işinde ilerlemeye, şeref ve itibara; asık yüzlü âlim görmek, zarar ve ziyana, görevden alınmaya, hor ve hakir olmaya işarettir.

Rüyada bir âlime uyduğunu, onun öğreti ve önerilerini dinlediğini gö­ren kimse, Hz. Peygamber’in (s.a.v) sünnetine uyarak kurtuluşa erer.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. sevinç dedi ki:

    Rüyamda bir alimin elin den su içiyordum ve o su süte dönüyordu

  2. Cüneyt dedi ki:

    Rüyamda bir kaçtane böcek gördüm böcekler benden uzaklaşırken onlara seslendim nasiyat şeklinde peygamber efendindimiz sizinde peygamberiniz gibisinden sonrasında omuzlarımdan bir yük kalktı sonra kendimi bir trenin yanında buldum o trende gelmiş geçmiş bütün alimler içinde ancak onları görmedim ama orada olduğunu biliyorudum büyük bir saygıyla ellerimi öne bağladım ve trenin önümden geçişini izledim yorumunuz için şimdiden teşekkür ederrim

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler