Rüyada Allah Teala Görmek Tabiri

Allah Teâlâ’yı rüyada görmek, deği­şik şekillerde yorumlanır:

Rüyada Cenâb-ı Hakk’ı cisimsiz (keyfiyetsiz ve benzersiz) olarak görmek, büyük murattır.

Allah Teâlâ’yı noksan sıfatlardan arınmış, kemal sıfatlarıyla birlikte görmek, hayırlı amaçların gerçekleşmesine, ahiret hayıtmda O’nu görme şerefine ermeye işarettir.

Müslüman olmayan birinin böy­le bir rüya görmesi, hidayet bulup iman etmesiyle yorumlanır.

Mazlum olan bir kimsenin böyle bir rüya görmesi, düşmanlarına ga­lip gelmesine işarettir.

Yüce Allah’ın kelâmını ne yönden geldiğini bilmeden işitmek, günah­lardan sakınmaya, korktuğu şeyler­den emin olmaya, arzusuna kavuş­maya işarettir.

Allah Teâlâ’yı isim ve sıfatlarıyla uyuşmayan bir şekilde görmek, kar­makarışık, aslı olmayan bir rüyadır.

Allah’ı bir yerde herhangi bir şe­kilde görmek, rüya sahibinin Allah hakkında kötü zan sahibi olması ve lâyık olmadığı bir şeyi O’na isnat et­mesiyle yorumlanır.

Bir kimse Allah (c.c) ile konuştuğu­nu ve O’na bakmaya güç yetirdi­ğini görse; ilâhî rahmete erişir, Allah (c.c) kendisine rahmet eder ve ona bol nimet verir.

Allah ile konuştuğunu gören kim­se, Kur’ân-ı Kerîm’i çok okur ve üzerinde düşünür.

Rüyada Allah Teâlâ’yı görüp de, O’na bakmaya güç yetiremediğini gören kimseye, hoşlanacağı bir hayır isabet eder.

İlâhî huzurda ayakta durduğunu ve Allah’ın kendisine baktığını gö­ren kimse, esenliğe kavuşur, rahme­te nail olur.

Cenâb-ı Hakk’ın kendisine öğüt verdiğini gören kimse, O’nun hoş­nutluğunu kazanacağı bir iş yapar.

Allah Teâlâ’ya baktığını gören kimse, ahiret yurdunda Allah’ı gör­mek şerefine erişir.

Rüyada Allah Teâlâ’ya misafir oldu­ğunu veya O’nun huzurunda namaz kıldığım gören kimse, Allah’ın rah­meti ile kurtuluşa erer; şehidlik arzu ediyorsa buna kavuşur, dünya ve ahi­ret işlerinde arzu ettiği şeye nail olur.

Allah’ın kendisine dünyalıktan bir şey verdiğini gören kimseye, bela ve hastalık erişir.

Allah’ın kendisini bağışlayacağı­nı, cennetine koyma müjdesi ver­diğini veya başka bir sevindirici vaatte bulunduğunu gören kimse, Allah’ın koruma ve gözetmesi altın­da, O’ndan sakınarak ve O’na teslim olarak yaşar.

Allah Teâlâ tarafından çağrıldığı halde gitmeyen kimse, ilâhî emirlere muhalefet, anne babasına isyan eder.

Allah ile arasında bir perde oldu­ğunu gören kimse, günah işler.

Cenâb-ı Hakk’ın kendisine gazaplı olduğunu görerek korkup titreyen ve O’ndan af dilediğini gören kim­se, yanlış işler yapar ve sonunda piş­man olur.

Rüyada kendini Allah Tealâ’nın huzurunda korkular içinde titre­diğini görmek, bir belaya tutulma­ya, buna sabredip sevap kazanmaya, sonra Allah’ın (c.c) yardımıyla bun­dan kurtulmaya işarettir.

Allah Tealâ’nın başını meshettiğini veya okşadığını gören kimse, vela­yet ve keramete erişir, üstün derece­ler elde eder.

Bir kimse, Allah Teâlâ’yı anne baba, kardeş, ^akraba veya sevdi­ği bir kimsenin suretinde görse,

Cenâb-ı Hak o kimseye ihsan ve ik­ramda bulunur.

Rüyada Rabbü’l âlemin’i tanınan bir adamın suretinde görmek, o ki­şinin büyük makam sahibi olmasına, güç ve kudret kazanmasına işarettir.

Rabbü’l âlemin’i bir kabristanda görmek, orada yatan ölülere rahmet ineceğine işarettir.

Allah’ın bir yere, bir mekâna, bir beldeye indiği görülse, o yere veya o mekâna Allah’ın adaleti hâkim olur, orada yaşayanlar düşmana galip gelir, Allah’ın izniyle bolluk ve bere­ket meydana gelir.

Yüce Allah’ın bir yere gazapla in­diğini görmek, o belde insanlarının maruz kalacağı felâket ve salgın has­talıkla yorumlanır.

Rüyada Allah Teâlâ’yı kederli, çaresizlik içinde, bir yerde hapis veya mahsur kalmış bir kimsenin yanında görmek, o şahsın feraha ka­vuşmasına, sıkıntılarının gitmesine işarettir.

Rüyada Allah’a kötü söz söyledi­ğini görmek, O’nun verdiğine razı olmayarak nimete saygısızlıkta bu­lunmaya işarettir.

Allah Teâlâ’dan bir dilekte bulun­duğunu, halini O’na arzettiğini gören kimse, Allah’a yakınlaşır ve insanlar tarafından sevilir.

Rüyada Allah’ın huzurunda secde ettiğini görmek, yukarıdaki gibi yo­rumlanır.

Rüyada Allahü Teâlâ’yı perde ar­kasından görmek, O’nu görüyor­muş gibi içten kulluk yapmaya, ema­neti sahibine vermeye işarettir.

Cenâb-ı Hakk’ın kendisine elbise giydirdiğini gören kimse, sürekli ıs­tırap çeker, yaşadığı müddetçe üzün­tü ve kedere uğrar, fakat sabrederek büyük ecir alır.

Allah’ın, bir kimseyi kendi ismi veya başka bir isimle isimlendir­diğini gören kimsenin; sözü yüksek olur ve düşmanlarına galip gelir.

Allah’ın kendisine gazaplandığım gören kimse, anne ve babasını üzer ve onların gazabına uğrar.

Allah’ı bir mekânda namaz kılar halde görmek, o mekânın bulundu­ğu beldeye rahmet ve mağfiret gel­mesine işarettir.

Allah Teâlâ’nın kendisini çağırdı­ğını ve bu çağrıya icabet ettiğini gören kimse, hacca gider.

Rüyada Allah’tan korktuğunu gö­ren kimse, iç huzuruna ve doyuma ulaşır, fakirlikten kurtulup zengin olur, rızkı genişler.

Rüyada Allah’ın kendisine, “Bana gel!” buyurduğunu gören kimse­nin, eceli yakındır.

Rüyada Allah Teâlâ’ya gittiğini gö­ren kimse, doğru yola yürümeye de­vam eder, hidayet üzere yaşar.

Rüyada Allah’ın kendisini tehdit ettiğini ve korkuttuğunu gören kimse, günah işler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Deniz dedi ki:

    Ruyamda bir yerxe oturuodum yanimda 8 yaslarinda bi oglan cocugu vardi ve onu cok sevmistm kendi oglummus gb ona bakiodum sonra bi ses isittim bana diyorduki ‘oglan cocuklarini cok seviyorsun degilmi ‘ dedi bnde yukRiya baktim gokyuzunde Allah’ımı bir insan suretinde gördüm ve ‘evet Allahım dedim ‘ sonra biseyler daha dedi ama hatrlamiyorum fakat gokyuzunden ellerini uzatti sag eliyle bana dokundu sol eliylede o erkek coocuguna sonra ruhum bedeninden cikiomus gb oldum hersey gozumun onunden gidiodu ben uyandim ne anlama geliyor bu ruyam anlam veremedm cewaplarsnz cok tesekur ederm

  2. Ayşenur dedi ki:

    Ruyamda bi gunah islemistim galiba birisinin arkasindan konusmustum allah insan kiligindaydi gunah isledigim icin bana ceza olarak bi kovada idrar sümük gibi seyler veriyodu icmemi soyluyodu ambrn agliyodum ozur diliyodum allah affediyodu bidahakine affetmem diyodu ben cok mutlu oluyodum allaha sariliyodum anlami ne cevap verin lutfen

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler