Rüyada At Görmek Tabiri

Rüyada at görmek, şeref ve itibara, makam ve rütbeye, hayır ve berekete, murada ermeye, güzel eve, yolculuk ve düşmana galip gelmeye işaret eder.

Rüyasında eyeri ve gemi mevcut, gü­zel bir ata binerek aheste aheste git­mek, büyük şeref kazanmaya işarettir.

Birkaç ata sahip olduğunu gör­mek, fayda sağlayacağı bir makama gelmeye işarettir.

Ahırda bağlı bir atı olduğunu gö­ren kimsenin, saygınlığı artar; böy­le bağlı birçok ata sahip olduğunu gören kimse, düşmanları kahreder.

Atın takımlarındaki noksanlık, şe­refte noksanlıktır.

Atın kuyruğunun uzadığını, kılla^ rının arttığını görmek, rüya sahi­binin yardımcılarının fazlalaşmasına işarettir.

Atın organlarında bir kusur gör­mek, itibar azalmasına işarettir.

Kanatlı bir ata binerek uçtuğunu görmek, dünya ve ahirette şerefe nail olmaya veya yola gitmeye işarettir.

İki kanatlı ata binmek, muradına nail olmaya, yüksek bir makama ve şeref kazanmaya işarettir.

Bindiği atın takımlarındaki noksa­nı tamamlayanın, durumu düzelir.

Bir atla kavga ettiğini gören kimse,

büyük bir sıkıntıya düşer veya büyük günah işler.

Çıplak bir attan düştüğünü gören kimsenin durumu bozulur, işini ve makamım kaybeder veya karısını ahlâksızlığı yüzünden boşar.

Eyersiz ve gemsiz erkek bir taya bindiğini gören kimsenin, şerefi alabildiğine artar.

Ata binip, çıkılması imkânsız bir yere çıktığını gören kimse, büyük bir günah işler veya dine muhalif bir yerde mevki sahibi olur. Halkın içinde, çarşıda attan düştü­ğünü gören kimse, makamını veya bütün malını kaybeder veya muradı­na eremez.

Bir attan inip, başka bir ata bindi­ğini gören kimsenin durumunda bir değişiklik meydana gelir.

Ata binerek, elindeki kılıç veya si­lahla halka hücum ettiğini görmek,onlardan zorla yardım istemeye işa­ret eder.

Atının çalındığını veya kayboldu­ğunu görenin hastası vefat eder.

Gözleri bozuk veya kör bir at gö­renin işleri kötü gider, geçim darlığı çeker, sonra selâmet bulur.

Atın kendisiyle konuştuğunu gören kimse, hayret edilecek bir iş yapar.

Attan düşüp bayıldığını veya indi­ğini gören kimsenin makamı ve me­muriyeti elinden gider veya hanımı vefat eder.

Rüyasında at satın aldığını yahut hediye edildiğini görmek, hayır ve menfaate, makam ve şeref sahibi ol­maya işarettir.

Rüyada atını sattığını gören kimse, işinden çıkar.

Atını sebepsiz yere kesen kimse, iti­barını kendi eliyle yok eder.

Atını yemek için kesen ve bu etten yiyen kimse, iyi bir ün sahibi veya zengin olur.

Bir eve at girdiğini görmek, oraya şerefli bir şahsın geleceğine işarettir. Atın bir yerden çıkıp gittiğini gör­mek, saygın bir kişinin oradan çıkıp gideceğine işarettir. Atların yarıştıklarını görmek, o bölgede meydana gelecek şiddetli yağmurlara işarettir.

Rüyada tanınmış birinin terkisine bindiğini görmek, o zattan yardım görerek emeline ulaşmaya, o kimsey­le ortaklık kurmaya, ona asistan veya halef olmaya işarettir. Atların kendisini çiğnediklerini görmek, memur için görevden alın­maya, diğer insanlar için bir kötülüğe uğramaya işarettir.

Yorga veya rahvan giden bir ata bindiğini görmek, güzel ve zengin bir kadınla evlenmeye işarettir.

Kendisi bir ata binmiş haldeyken, terkisine birinin bindiğini görmek,işine veya koltuğuna birinin göz dik­mesine işarettir.

Kuyruksuz bir at satın aldığını görmek, kötü bir kadınla evlenmeye işarettir.

At üzerindeyken atla birlikte hava­ya çıkıp, buradan bir daha inmedi­ğini gören kimse, vefat eder.

Havadan atsız olarak indiğini gö­ren kimse, hastalanır fakat şifa bulur veya ailesinden ayrılır.

At tarafından ısırıldığını veya te-pildiğini görmek, ailesinin bir şeye ihtiyaç duymasına işaret eder.

Atının çalındığını görmek, ailenin dağılmasına işarettir.

Atını kaybettiğini gören kimse, ka­rısını boşar.

At satın almak isteyen, bir kadma talip olur; atı alıp binerse kadınla evlenir.

At bazan insanın mizacmı temsil eder.

Mülayim ve munis at, sakin bir in­sana; serkeş ve huysuz at, inatçı ve isyankâr bir insana işaret eder.

Rüyada demir ayaklı bir ata bindi­ğini gören kimse, vefat eder.

Bindiği atın koşup kan ter içinde kaldığını görmek, günah işlemekle birlikte zengin olmaya işarettir.

Uzakta bir at görmek, ileride bir müjde almaya işarettir.

Atı yedeğine alıp götüren kimse,şerefli bir zatın hizmetine girer.

Bir ata binip tekrar indiğini gören kimse, başladığı bir işe pişman olur.

Kısrağının doğurduğunu gören kimsenin itibarı ve malı artar, iş kurar, bir çocuğu olur veya bekârsa evlenir.

Bekâr bir kimsenin kısrağa bindi­ğini görmesi, asil ve zengin bir ka­dınla evlenmesine işarettir.

Ata binen kimsenin hanımı hamile ise, oğlu olur.

Kuyruk tüyü gür olan at görmek,

evlat ve akraba çokluğuna işarettir.

Bindiği atın bir tarafa doğru sıçra­dığını görmek, bir işe meyletmeye, başka bir düşüncenin peşine takılma­ya işarettir.

Rüyada melez bir at görmek, izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada işaret eder.

Siyah ata binen kimse, kârsız bir yolculuğa çıkar.

Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştirdiğini görmek, kötü bir du­rumdan iyi bir duruma gelmeye; güç­lü bir atı zayıf bir atla değiştirmek

ise iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmeye işarettir.

Terkedilmiş yılkı atları, devlet ve saltanatı sona ermiş insanlara, yaşlı ve düşkünlere işaret eder.

Rüyada at tersi görmek veya bu tersi süpürmek, şerefli bir kimseden gelecek mala işaret eder.

Rüyada at tersi üzerinde oturdu­ğunu görmek, akrabalardan gelecek mala işaret eder.

Atların renklerine göre yorumu şöy­ledir:

Demir kırı (beyaz, siyah ve kahve­rengi karışımı) at (veya hayvan) gör­mek, şöhrete işarettir.

Demir kırı bir ata bindiğini görmek,

iyi kötü şöhret sahibi olmaya, her işin­de zorlukla karşılaşmaya işarettir.

Demir kırı ve alnı akıtmalı bir atın(veya hayvanın)  üzerine binmek,

büyük bir zatın işlerine müdahale et­meye işarettir.

Demir kırı atını başka bir renge bo­yadığını gören kimse, bir hayra erer.

Rüyada siyah at görmek, saltanat ve ululuğa, görkemli bir dünyalığa işarettir.

Rüyada siyah ata binmek, dert ve sıkıntılardan kurtulmaya, devletten gelecek yardıma, makam sahibi ol­maya işarettir.

Yağız at (siyah, kızılla kara arası at); izzet, itibar ve maldır.

Rüyada yağız ata binmek, yolcu­luğa, bu sayede hayra ulaşmaya ve menfaat elde etmeye işarettir.

Doru at; güç ve kuvvet, ferah ve iz­zettir.

Doru bir ata binmek, özellikle koyu doru olursa, büyük makam ve bol ni­metle yorumlanır.

Doru at, zengin bir hanıma da işaret eder.

Al at; dinde selâmete ermeye, devlet başkanı veya başbakan sayesinde şe­ref ve makam sahibi olmaya işarettir.

Al ata binmek, izzet ve itibarda kü­çük bir sarsıntıya işarettir.

Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at, dindarlığa işarettir.

Beyaz at, düşmana galip gelmeye işarettir.

Kula at görmek, hastalığa işarettir.

Rüyada dişi bir kula taya bindiğini gören kimse, hastalıklı ve karamsar ruhlu bir kadınla evlenir.

Kırat (kül rengine çalan kirli beyaz at); çok hayır ve büyük bir makamdır. Rüyada görülen kır at dişi bir tay ise, güzel ve iyi ahlâklı bir zevceye (kadın eşe) işaret eder. Rüyada atın nallarının düştüğünü görmek, seferden geri kalmaya, ama­cını gerçekleştirememeye işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. kenan boz dedi ki:

    ruyamdakizil bir at dogum yapmisti ikiz yavrusu olmustu yavrularin basi domuza benziyordu .bu ruyanin ne anlama gelebilecegi hakkinda bana bilgi verirqeniz cok sevinirim tesekkurler

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler