Rüyada Ayna Görmek Tabiri

Rüyada ayna görmek, onun bü­yüklüğü ve parlaklığı nisbetinde ma­kam ve itibar sahibi olmak veya ha­yal ve gururla yorumlanır.

Rüyada ayna görmek, evin hanımı­na, güvenilir sadık bir dosta, hayırlı ortağa, temiz bir işe ve yerine getiri­lecek emre de işaret eder.

Aynaya bakıp yüzünü görmek, mut­luluk ve sevince, yiğitlik ve cesarete, yardımsever biri olmaya işarettir.

Rüyada birine ayna verdiğini gö­ren, o kimseye malını teslim eder.

Bir kadın, sırları kısmen dökülmüş bir aynaya baktığını görse, koca­sıyla kavga eder.

Bir çocuk rüyada aynaya baktığını görse; ergenlik çağını yaşamaya başlar, annesi hamile ise bir kız kardeşi veya kendisine benzeyen bir kardeşi olur.

Rüyada aynaya baktığını gören memur, görevden alınır.

Aynada yüzünü güzel görmek, müj­de ve feraha işarettir.

Kendini aynada çirkin bir halde j görmek, üzüntüye işarettir.

Aynada yüzünü güzel, fakat saka­lını aslından farklı olarak siyah gören kimse, zengin olur ve halka iyilik eder.

Aynada sakalını beyaz gören kim­se, fakir düşer; bir yoruma göre de­recesi artar, dini kuvvetlenir.

Aynaya bakarak yüzündeki beyaz kılları  kopardığını  gören  kimse,

itibar kaybına uğrar, dinî hayatında gerileme olur.

Rüyada bir ayna bulduğunu, fakat j ona bakmadığını gören kimse, gö­rev ve konumunda sevmeyeceği bir durumla karşılaşır,

Bekâr bir kimse rüyada aynaya baktığını görse, bu rüya onun evlen­mesine işarettir.

Bir aynanın tozlarını silip onu par­lattığını görmek, kadm için mutlu­luğa, erkek için zahmet ve meşakkate işaret eder.

Bir erkek aynaya arkasından bak­tığını görse, karısı kötü yola düşer, memursa görevden alınır, çiftçi ise ekini telef olur.

Rüyada aynaya veya durgun, ber­rak suya bakarak kendi yüzünü görmek, evlenmeye, kendine benzer bir çocuğunun olmasına veya yolcu­luğa çıkmaya işarettir.

Rüyada evdeki aynanın kırıldığını görmek, evin hanımının vefat etme­sine işarettir.

Güzel ayna, güzel kadına işarettir.

Çirkin   ve   yamru   yumru   ayna,meymenetsiz kadm veya erkeğe işa­ret eder.

Aynaya baktığı halde bir şey gö­rememek; boş hayallere kapılmaya işarettir.

Pırıl pırıl, lekesiz bir aynaya mut­lulukla baktığını görmek, bütün sı­kıntılardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada altın çerçeveli veya altın kaplamalı bir ayna görmek, dinî ha­yatın güzelliğine, yoksulluktan sonra zenginliğe, görevden alınan kimsenin tekrar görev almasına işarettir.

Rüyada gümüş ayna görmek, gam ve mihnete, şöhret ve itibarın gitme­sine işaret eder.

Kirli ve lekeli ayna, katı kalpli, kıs­kanç bir kimseye yahut rüya sahibi­nin iç sıkıntılarına işaret eder.

Rüyada aynaya baktığı halde ken­di suretini farklı görmek, akıl ve mal noksanlığına işarettir.

Bir hastanın rüyada aynaya baktı­ğını görmesi, vefatına işarettir.

Evli bir kadının kendini aynada erkek suretinde görmesi, erkek ço­cuğu olacağına; kız simasında gör­mesi, kız çocuğu olacağına işarettir.

Aynada genç bir kimse görmek, iş ve mesleğinde kendisini kıskanan bir düşmanla karşılaşmaya işarettir.

Aynada yaşh bir kişi görmek, kendi­sine dost biriyle karşılaşmaya işarettir.

Bazı yorumculara göre, aynaya baktığını gören kimse, üzüntüler­den kurtulur.

Elinde parlak bir ayna gören kim­se, muradına erer.

Rüyada dikiz aynası görmek, tem­kinli hareket etmeye veya sakınılma­sı gereken bir düşmana işarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ZEYNEP dedi ki:

    Ben 13 yasindayim. Ruyamda daha dun aldigim tarakli kucuk bir aynamin kosesinde bir yerin kirildigini gordum. Bu ne anlama geliyor acaba ? Buraya aciklamasini eklermisiniz lutfen .

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler