Rüyada Binmek Tabiri

Rüyada binilmesi mutat olan hay­vanlardan birine rahat bir şekilde binip, dizgin veya yularla hayvanı kontrolüne aldığını görmek, yö­netimde dirayete, yücelik ve itibara işarettir.

Bir hayvana acemice bindiğini ve kendini güvende hissetmediğini görmek, nefse uymaya işarettir.

Bir ata veya başka bir hayvana gü­zelce binmek ve onu iyice tutmak, nefse hâkim olmaya, erdemli davran­maya işaret eder.

Bir adamın boynuna onun rıza­sıyla binmek, binilen kişinin, binen kimsenin eziyet ve sıkıntılarına kat­lanmasına işarettir.

Bazan bu rüya, binen kimsenin çetin ve müşkül bir iş talebinde bulun­masına işaret eder.

Omuzuna rıza ile binilen kimse, bindirdiği kişiyi omuzundan dü­şürüp onu terketse, rüya sahibinin arzu ettiği bir işin noksan kalmasına işarettir.

Bir adamın omuzuna zorla bindiği­ni görmek, vefat ettikten sonra, zorla omuzuna binilen kişi tarafından tabu­tunun kerhen taşınmasına işarettir.

Rüyada bir hayvana tersine bindi­ğini görmek, özür kabul etmemeye, söz ve öğüt dinlememeye, ihtiyaç zamanında insana arkasını dönmeye işarettir.

Bir hayvana tersine bindiğini gör­mek, eşine uygun olmayan bir şe­kilde veya hayızlıyken yaklaşmaya işarettir.

Koyun ve keçi gibi binilmesi âdet olmayan bir hayvana bindiğini görmek, zulümle iş görmeye, insan­lara eziyet ve sıkıntı vermeye veya tuhaf bir iş yapmaya işarettir.

Arslan ve kaplan gibi vahşi ve güç­lü hayvanlara binip, bunları iste­diği gibi sevk ve idare ettiğini gör­mek, zor ve çetin işleri başarmaya işarettir.

Bindiği vahşi bir hayvanın sırtında rahat olmadığını, düşme kaygısıyla tedirginlik yaşadığını görmek, nef­sin kötü arzularına uyup büyük zarar görmeye işarettir.

Ehliyetli ve ehil olan bir kimsenin bir otomobile bindiğini ve onu gü­zelce kullandığını görmesi, izzet, saltanat ve hayra işaret eder.

Hiç araç kullanmayan birinin, bir otomobili veya herhangi bir taşı­tı  kolayca  kullandığını  görmesi,bir arzusunun yerine gelmesine, bir müşkülü halletmesine işarettir.

Rüyada kullandığı taşıt aracınca rahat olmadığını ve onu güzel kul­lanamadığını görmek, nefse uyma­ya, düşüncesiz ve tedbirsiz davran­maya işarettir.

Rüyada dünyanın uydusu olan aya bindiğini görmek, karşılık bekleme­den iyilik yapmaya, yumuşak huylu ve hoş geçimli biri olmaya işarettir.

Güneşe bindiğini görmek, öfke ve nefrete rağmen insanlara iyilik yap­maya, iyilikte bulunmaya işarettir.

Bir yıldıza binmek, maddi ve mane­vi yükselmeye işarettir.

Bindiği yıldızla gökyüzünde yük­selerek gözden kaybolduğunu gör­mek, vefat etmeye işarettir.

Rüyada meyveli bir ağacın dalına binmek, varlıklı birinden yararlan­maya işarettir.

Meyveli bir ağacın dalına kış mev­simi bindiğini görmek, varlıklı bir kimseye zamansız bir hacette bulun­maya işarettir.

Meyvesiz bir ağacın dalma bindi­ğini görmek, kendisinden bir fayda görülmeyecek yoksul veya cimri bi­rine yaklaşmaya işarettir.

Zayıf, ince ağaç dalına binmek,çocuk terbiyesinde veya eğitiminde katı davranmaya yahut zavallı birini incitmeye işaret eder.

Bir dağa veya tepeye bindiğini gör­mek, büyük bir kimsenin yardım ve himmetine işarettir.

Rüyada bir şeye binerek onu sür­düğünü ve yerden toz kaldırdığını görmek, sevinç ve mutluluğa, sözü­nün kıymetli ve geçerli olmasına veya fitneyi tahrik etmeye, bâtıl (geçersiz) şeyler yapmaya ve kibirli davranma­ya işarettir.

Binmek rüyasını yorumlarken, bi­nilen şeyle ilgili maddeden yararla­nılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler