Rüyada Cami Görmek Tabiri

Rüyada  görülen  büyük camiler,sultan, onun yardımcıları ve üst dü­zey devlet idarecileri ile yorumlanır.

Küçük mahalle camisi olan mes-cidler, kadri yüce, muhterem ve nü­fuzlu bir kadınla yorumlanır.

Cami ve mescit, sultan ve onun adamlarına, yüksek yargı organların­da görev yapan hâkimlere, diğer yar­gıçlara, âlim ve fıkıhçılara işarettir.

Cami ve mescid, toplum önderleri­ne, halkın ileri gelenlerine, caminin imam ve hatiplerine, müezzin ve kayyumlarma da işarettir.

Bazan  cami  ve  mescid  görmek,çarşı-pazara, ticaret ve ekonomiye de işaret eder.

Cami mihrabı (imamın farz namaz­ları kıldırmak için öne geçtiği bölüm), imamın, devlet başkanının, hâkim ve kamu düzenini sağlayan kurumların temsilcisidir.

Caminin kapıları, üst düzey yöneti­cilerin yakın adamlarına, bilginlerin asistan ve yardımcılarına, cami hiz­metlilerine işarettir.

Rüyada camiye girdiğini görmek,güven içinde olmaya, dinî emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliği­ni özenle korumaya işarettir.

Rüyada cami kapısından girerek, hemen secdeye kapandığını gör­mek, Cenâb-ı Hakk’m affına mazhar olmaya, nasuh (içten) tövbeye, hida­yete işarettir.

Camide tek başına namaza durup, bunu   tamamlamadığını   görmek,arzu ve isteklerin tam olarak gerçek­leşmesine işarettir.

Camide imama uyarak namaz kıl­dığını görmek, ecirleri artırmaya, önemli bir işi başka birinin yardımıy­la tamamlamaya işarettir.

Rüyada cami kapılarını açık bul­mak, hayra, müjdeye, berekete; bir kimseye yardım ederek, onu sıkıntı ve buhrandan kurtardığı için halkın takdirini kazanmaya işarettir.

Cami kapılarının kapalı olduğunu ve bunları açamadığını görmek, iş­lerin güçleşmesine, arzu edilen şey­lerin gerçekleşmesinin gecikmesine işarettir.

Camiye bir binitle girdiğini gör­mek, akraba ile ilişkilerini kesmeye, onlara yardım etmemeye işarettir.

Bir cami içinde öldüğünü görmek,kabul edilmiş bir tövbeden sonra ve­fat etmeye işarettir.

Bir camide hademelik yaptığım görmek, kudretli ve saygın bir kim­seye hizmet etmeye işarettir.

Cami yaygılarını eskimiş görmek,iyi halin bozulmasına, halka ve dine zarar vermeye işarettir.

Rüyada cami yaptırdığını görmek,ehil olan kimse için vali ve yargıçlı­ğa atanmaya, bilgin ve önder olmaya işarettir.

Bazan cami yaptırmak, hacca git­meye, hayır ve iyilik yapmaya, akra­baları ziyaret etmeye işaret eder.

Rüyada cami yaptırdığını gören kimse, eğer bekârsa dindar bir kadın-la evlenir.

Cami yaptırmak, evli kimse için ço­cuğa işarettir.

Bazan cami yaptırmak, zengin ol­maya, iyi bir isim yapmaya ve ömrü­nü hayırlı işlerle geçirmeye işarettir.

Rüyada cami yaptırmak, inançsız kimsenin müslüman olmasına, takva ehli kimsenin şehid olmasına işarettir.

Bazan cami yaptırdığını görmek,uyanıkken de cami yaptırmaya, bu­raları imar etmeye, din hizmetlerinde bulunmaya, halka faydalı olacak bir bina yaptırmaya işarettir.

Rüyada bir cami yaptırdığını gör­mek, zengin için malının zekâtını vermeye, fakir için zengin olmaya, âlim ve sanatkârlar için hayırlı ilim ve esere, yöneticiler için hakka ve halka hizmet etmeye işaret eder.

Cam, kristal vb. ile cami yaptırdı­ğını görmek, riya ve gösteriş yapma­ya, günah işlemeye işarettir.

Rüyada camiye ilave yaptırdığını görmek, hayra nail olmaya, yararlı işler yapmaya, tövbe etmeye işarettir.

Rüyada bakımlı ve sağlam bir cami görmek, halkın çevresinde toplandı­ğı, iyiliği ve doğruluğu yaymaya ça­lışan bir kimseye işaret eder.

Rüyada bir caminin yıkıldığını görmek, dindar, bilgin, büyük bir kimsenin ölümüne işarettir.

Bir caminin çatı veya kubbesin­de görülen eksiklik, rüya sahibinin amelindeki noksanlığa işarettir.

Bir camiye çatı kapladığını veya kubbe yaptığını görmek, yetim ve zayıfları korumaya işarettir.

Rüyada caminin sallandığını gör­mek, din bilginlerinin günah işlemesi­ne ve yanlış işler yapmasına işarettir.

Camide uygun olmayan bir şey görmek, dinde eksikliğe işarettir.

Camide uygun olmayan bir davra­nışta bulunduğunu görmek, bidate (dinde yanlış görülen bir’ duruma) düşmeye, büyük günah işlemeye, felâket ve musibete işarettir.

Bir camide tanımadığı bir adamın namaz kıldığını görmek, eğer cami­nin imamı hasta ise, onun vefat etme­sine; değilse yeni bir imamın orada göreve başlamasına işarettir.

Bir grup insanla camiye girdiğini ve onların kendisi için camide bir çukur kazdıklarını görmek, hayırlı bir evlilik yapmaya işarettir.

Evinin camiye dönüştüğünü gör­mek, müslümanları iyiliğe davet et­meye, hayra ve şerefe nail olmaya işarettir.

Bir caminin hamama dönüştüğünü görmek, ünlü bir kişinin büyük bir günah işlemesine işarettir.

Bir mağaza veya dükkânın camiye dönüştüğünü görmek, helâl kazan­ca işarettir.

Bir caminin mağaza veya dükkâna dönüştüğünü görmek, helâl ve ha­ramı karıştırmaya, eşinden başka bir kadınla da birlikte olmaya işarettir.

Rüyada merdivenle çıkılan bir cami görmek, ilmi ile övünen mağ­rur bir bilgin görmeye işarettir.

Rüyada merdivenle inilen, çukur­da bir cami görmek, işlerde kolay­lığa işarettir.

Rüyada şehir mescidinin köy mes­cidine dönüştüğünü görmek, cema­atin azalmasına, halkın başka yerlere göç etmelerine, bu caminin hizmet­lerini üstlenen vakıf veya derneğin kapanmasına işarettir.

Küçük bir mahalle mescidinin veya köy camisinin şehir camisine dönüştüğünü görmek, yukarıdaki yorumun aksidir.

Rüyada terkedilmiş bir cami gör­mek, dinî emirleri önemsememeye, âlimlere değer vermemeye, tasavvuf ehlinin dünyadan tamamen uzaklaş­masına işarettir .

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. suna dedi ki:

    rüyamda cami ve caminin avlusuna havuz yaptırdın ne anlamına geliyor acaba

  2. canan dedi ki:

    Rüyamda sürekli camide görev yaptığımı görüyorum. Ne anlama geliyor Tabiriniz için şimdiden teşekkürler.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler