Rüyada Dağ Görmek Tabiri

Rüyada dağ görmek, devlet başka­nına, zafer kazanmaya, mülk sahibi olmaya, başa geçmeye, emniyet ve güvene işarettir.

Rüyada dağa çıkmak hayra, dağ­dan inmek şerre işarettir.

Rüyada bir dağın üstünde olduğu­nu görmek, kadri yüce bir kimseye yakın olmaya işarettir.

Rüyada bir dağın tepesine çıktığını görmek, güç, kudret ve yetki sahibi bir kimseden himaye görmeye işarettir.

Rüyada bir dağı ağaçsız, çıplak gör­mek, devlet ve hükümetin halkın ya­rarına bir iş yapmamalarına işarettir.

Rüyada dağın diken ve çalılarla kapb olduğunu görmek, halkı dü­şünmeyen zalim yöneticilere işarettir.

Dağda   vahşi   hayvanlar  görmek,devlete zararı dokunan yöneticilere, kamunun güç ve imkânlarını kendi çı­kan için kullanan kimselere işarettir.

Rüyada bir dağda gezindiğini gör­mek, yaşadığı ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye veya devlet ve ülke yönetimi hakkında bil­gi sahibi olmaya işarettir.

Rüyada dağın fare, sansar vb. do­ğurduğunu görmek, umutların boşa çıkmasına işarettir.

Rüyada dağın bir erkek çocuk do­ğurduğunu görmek, ülkenin başına hayırlı, dirayetli bir yöneticinin gele­ceğine işarettir.

Rüyada dağın kız çocuğu doğur­ması, ülkede bolluk ve bereket yaşa­nacağına işarettir.

Dağa kar veya yağmur yağması,devlet ve millet için hayırlı gelişme­lere işarettir.

Rüyada bir dağa taş, çamur, dolu vb. yağdığını görmek, devlet ve milletin karşılaşacağı musibetlere işarettir.

Rüyada dağda bir mağaraya girip, sonra   oradan   çıktığını   görmek,devlet sırlarına vâkıf olmaya; ma­ğaradan elinde bir şeyle çıktığını görmek, edindiği bilgilerden istifade etmeye işarettir.

Bir dağın tepesine çıktığını gören kimse, büyük bir memuriyete getirilir.

Rüyada bir dağdan aşağı indiğini görmek, maddi ve manevi yönden gerileme yaşamaya, itibar kaybetme­ye veya görevden alınmaya işarettir.

Rüyada dağdan düştüğünü gör­mek, dinî gerilemeye veya halkın gözünden düşmeye işarettir.

Dağdan düşerek bir yerini incitti­ğini veya kırdığını görmek, mala ve dünyalığa gelecek zarara işarettir.

Rüyada dağın yerinden koptuğunu veya devrildiğini görmek, bir dev­letin çökmesine, bir düşüncenin iflas etmesine ve bir milletin birliğinin bo­zulmasına işarettir.

Rüyada dağın sarsıldığını görmek,milletin uyanmasına, olup bitenin farkına varmasına işarettir.

Rüyada dağın sarsıldığını ve tit­remeden dolayı çatlaklar oluştu­ğunu görmek, devlet ve hükümetin ülkeyi yönetmekte zaaf içinde olma­larına işarettir.

Rüyada dağın yandığını görmek,devlet veya hükümet başkanının ve­fat etmesine işarettir.

Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik, yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine veya devletten gelecek yardım ve desteğe işarettir.

Dağı uzaktan görmek, önemli Bîr konu üzerinde düşünmeye işarettir.

Dağın üzerine göçtüğünü görmek,devlet ve hükümetten gelecek zarar ve uğranılacak musibete işarettir.

Bir dağda merdiven, patika vb. gibi bir yerden yürüyerek yukarı­ya doğru çıktığını görmek, arzu ve emellerin gerçekleşmesine işarettir.

Dağda kıhç veya silahla gezinmek ya da birine eşlik ederek yürüdü­ğünü görmek, yüksek bir dereceye ulaşmaya ve birçok iyiliğe işarettir.

Hasta bir kimse rüyada dağdan yu­varlanarak düştüğünü ve bir yere tutunamadığını görse, vefat eder.

Dağın suyundan içmek, onda bu­lunan nimetlerden istifade etmek,hayırlı bir konuma gelmeye, nimete ve rahmete işarettir.

Bir dağın üzerinde Allah Teâlâ’ya hamdettiğini veya O’nu zikrettiği­ni görmek, maneviyat önderlerinden (âlim ve velilerden) feyiz almaya, büyük nimete ermeye işarettir.

Rüyada dağın tepesinde secdeye vardığını görmek, makam ve çıkar için riyakâr davranmaya veya görev­den alınmaya işarettir.

Dağı sırtına yüklenip zorlukla gö­türdüğünü görmek, büyük bir kim­senin kahrını çekmeye işarettir.

Bir dağa yaslanarak oturduğunu görmek, sırtını büyük bir kimseye dayamaya işarettir.

Rüyada bir dağın gökten yere indi­ğini görmek, ülkenin veya o belde­nin başına yeni bir yönetici gelmesi­ne işarettir.

Rüyada dağın göğe çıktığını gör­mek, devlet reisi, hükümet başkanı gibi önemli bir makam sahibinin isti­fasına veya ileri gelen bir yöneticinin görevden alınmasına işarettir.

Rüyada dağ yolu görmek, sıkın­tılardan kurtulmaya veya yolculuğa işarettir.

Sadece kayalar ve taşlardan ibaret, çıplak bir dağa zorlukla çıktığını görmek, zahmet ve sıkıntıya; böy­le bir dağdan indiğini görmek ise,sevinç ve neşeye işaret eder (Rüyada meşhur bir dağ görüldü ise, o mad­deye bakılmalıdır).

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. MUHAMMET FATİH PARLAK dedi ki:

    ben 2 gün önce rüyamda bir büyük dağın böyle volkan patlaması gibi şiddetli bir şekilde patlayıp tek tek sırayla mavi renkte büyük harflerle ALLAH yazısı gördüm bu neye işarettir saygılar…

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler