Rüyada Hurma Görmek Tabiri

Rüyada tam olgunlaşmamış hur­ma görmek, yağmura işarettir.

Rüyada kızarmış fakat tam olgun­laşmamış hurma görmek, kan basıncinin artmasına, yüksek tansiyona ve buna bağlı rahatsızlıklara işaret eder.

rüyada mevsiminde taze hurma görmek, memuriyete, helâl rızka, bol kazanca, şifaya, üzüntüden kurtul­maya, düşmana galip gelmeye, erkek çocukla müjdelenmeye ve namusu hakkında söylenen dedikodulardan kurtulmaya işarettir.

rüyada mevsimi dışında taze ve yaş hurma yediğini görmek, hasta­lanmaya işarettir.

rüyada sarı hurma görmek, safra ve mide bulantısına işarettir.

hurma rüyası, temiz ve helâl ka­zançla, güzel rızıkla yorumlanır.

bir kimse rüyada iyi kalite hurma yediğini görse, güzel bir söz işitir ve büyük menfaate kavuşur.

hurma yediğini görmek, kendine ait mal veya dünyalıktan yeterince yararlanmaya, iç huzuruna, inandığı gibi yaşayıp mutlu olmaya işarettir.

bazan   hurma   yediğini   görmek,kur’ân-ı kerîm okumaya, zikir hal­kalarında ve ilim meclislerinde bu­lunmaya, din ve dünyası için yararlı olan şeyleri yapmaya işarettir.

rüyada hububat ölçüsü ile görülen hurma, ganimettir.

rüyada kötü ve bozuk hurma ye­diğini gören kimse, zimmetine mal geçirir.

bir kimse rüyada bir hurmayı emip bunu başkasına verdiğini, o kimsenin de aynı hurmayı emdiği­ni görse, bu rüya, bu iki kişi arasında küçük çaplı bir ortaklığın meydana gelmesine işaret eder.

rüyada hurma çekirdeği*çıkardığı­nı gören kimsenin, bir çocuğu olur.

rüyada kendisine hurma getiril­diğini veya bir hurma ziyafetinde bulunduğunu gören kimse, varlık ve makam sahibi kimseler tarafından ikram görür, eline mal geçer.

bir kadın, rüyada süt ile hurma ye­diğini görse, kocasından miras alır.

rüyada katranla hurma yemek,haram malla yorumlanır.

bir yere istiflenmiş hurma, birikti­rilmiş mala işarettir.

rüyada bir yere hurma gömdü­ğünü gören kimse, biriktirdiği malı gizler; defnedilmiş hurma kabuğu­nun yorumu da böyledir.

dağılmış ve saçılmış hurma, de­vamlı olmayan paradır.

mevsiminde belli sayıda hurma ye­diğini gören kimsenin eline, yediği hurma miktannca para geçer.

belli sayıda hurmayı mevsimi dı­şında yiyen kimse, biri tarafından dövülür.

mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini gören bekâr kimse, itibar sahibi, neşeli, zengin, iyiliksever ama hiddetli bir kadınla evlenir.

mevsiminde    hurma    devşirmek,ilim öğrenmeye, şerefli insanlardan yardım görmeye de işaret eder.

mevsimi dışında hurma devşirmek,aldığı eğitim veya öğrendiği ilimden yararlanmamakla yorumlanır.

kuru bir hurma ağacından üzeri­ne hurma düştüğünü gören kimse,ikiyüzlü birinden ilim öğrenir.

sıkıntı ve keder içinde olan birinin, hurma ağacından üzerine hurma düşürdüğünü veya düştüğünü gör­mesi, içinde bulunduğu üzücü du­rumdan kurtulmasına işarettir.

rüyada görülen hurma ağacı, ilim sahibi bir kimseye veya bir çocuğa işarettir.

rüyada hurma ağacı kesmek, bu ağacın temsil ettiği kişinin ölümüne işaret eder.

hurma ağacı, kadri yüce, asil, in­sanlara çok yararı dokunan arap asıl­lı bir adamla da yorumlanır.

hurma ağacının dalı, kavmin bü­yüklerine işarettir.

rüyada birçok hurma ağacına sa­hip olduğunu gören kimse, o ağaç­ların sayısınca yardımcılara veya adamlara sahip olur; böyle bir rüya gören kimse tüccar veya esnaf ise, ticareti açılır ve kazancı bol olur.

rüyada sahip olunan hurma ağaç­ları, bostan ve hurma ağacı olma­yan herhangi bir yerde olursa, bu rüya, onu gören kimse için gelir geti­ren bir mülke işaret eder.

elini uzatarak hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini gören kimse­ye, birtakım kimselerden veya tarla ve çiftlik gibi yerlerden mal isabet eder.

rüyada, medine’de yetişen iyi bir hurma çeşidi olan acve hurmasını görmek, helâl nzık ve toplu bir mal­la yorumlanır.

rüyada acve hurması yediğini gö­ren kimse, bütün dertlerden kurtulur.

kuru hurma ağacı, kendisine güve­nilmez, ikiyüzlü, münafık bir kimse ile yorumlanır.

rüyada bir hurma ağacının kesil­diğini gören kimse, eğçr yola çıka­caksa, bu yolculuğu ertelemelidir.

rüzgârın hurma ağacını kökün­den çıkardığını görmek, o şehirde salgın bir hastalığın meydana gelme­sine veya ora halkının bir sıkıntıyla karşılaşmasına işarettir.

hurma ağacı, kişinin halası veya bir arap kadınla da yorumlanır.

bir hurma çekirdeğinin topraktan filiz olarak çıkıp kısa sürede hur­ma ağacı olduğunu görmek, rüya­nın görüldüğü günlerde doğan bir çocuğun, bilgili ve faziletli bir kimse olacağına işaret eder.

hurma dışında bir ağaç çekirdeği­nin veya fidanının büyüyüp hurma ağacı olduğunu görmek, toplum içinde değersiz insanların itibar gör­mesiyle yorumlanır.

bazı yorumcular, rüyada hurma ağacı görmeyi, uzun ömür ve hayırlı evlat ile yormuşlardır.

rüyada hurma ağacı görmek, eve, evin hanımına, bir yere, mülke, mala, elbiseye, seneye, çocuk veya bilgin bir kimseye de işaret eder

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Kader dedi ki:

    rüyada hurma görmek ams yiyememek nedir acaba

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler