Rüyada Kitap Görmek Tabiri

Rüyada kitap görmek, güç ve kud­rete, kendisiyle iyi anlaşılan dost ve arkadaşa, üzüntü ve kederden kurtul­maya, kalbî ve bedenî hastalıklardan kurtulmaya, berrak zihne, bilgi ve hikmete işarettir.

rüyada (sayfalan) açık kitap gör­mek, yaygın habere; kapalı kitap,gizli habere işarettir.

rüyada yazıları sinilmiş kitap say­fası görmek, bildiği bir şeyi veya verdiği bir sözü unutmaya işarettir.

rüyada kimin elinde olursa olsun, kitap görmek, sevinçli habere ve gü­zel gelişmelere işarettir.

elinde dürülü bir kitap görmek,vefat etmeye işarettir.

sağ elde veya sağ tarafta görülen kitap, sıkıntıdan kurtulmaya, ucuz­luğa ve bolluk seneye işarettir.

sol tarafta veya sol elde görülen

kitap, yaptığı bir işten, sarfettiği bir sözden pişmanlık duymaya işarettir.

rüyada bir kimsenin elinden sağ eliyle bir kitap aldığını görmek, o kimseden veya onun seviyesindeki birinden sevince vesile olacak bir şey almaya işarettir.

rüyada tefsir (kur’an yorumu) ve ilmî bir eser görmek, görevini düz­gün yapmaya, doğru ve güvenilir biri olmaya işarettir.

rüyada fıkıh (islâm hukuku ve din bilgileri) kitabı görmek, gelecek bir hayra işarettir.

rüyada tarih kitabı görmek, devlet yöneticilerine yakın olmaya işarettir.

mantık ve felsefe kitapları görmek, doğru yargı ve değerlendirmeye, çok yönlü düşünmeye veya kafa karışık­lığına işarettir.

rüyada edebiyat eseri görmek, ge­niş tecrübe ve bilgi birikimine, ince ruhlu ve duyarlı biri olmaya işarettir.

sosyoloji ve psikoloji kitabı görmek, toplum ve bireylerin yapıp ettikleri üzerine kafa yormaya, sosyal konular­la fazla ilgilenmeye, kendini aşın din­leyip kuruntuya kapılmaya işarettir.

gök bilimleriyle ilgili kitap gör­mek, başarma ve yükselme arzusuna işarettir.

fal ve astrol oji kitapları görmek, acayip işlerle uğraşmaya işarettir.

fen bilimleriyle ilgili bir kitap gör­mek, çevre ve eşyaya karşı duyarlı olmaya, ilgi ve meraka işarettir.

rüyada atlas veya coğrafya kitabı görmek, yolculuk yapmaya işarettir.

matematik kitabı görmek, gerçekçi biri olmaya veya uzun hesaplar yap­maya, planlar kurmaya işarettir.

elinde kur’ân-ı kerim veya arap­ça başka bir kitap görmek, hayır ve iyiliğe, sevince ve istikamet düzgün­lüğüne işarettir.

rüyada elinde farsça kitap gör­mek,, üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada elinde yabancı dilde yazıl­mış orijinal bir kitap görmek, bu dili bilen veya ilim ehli kimse için, hayra ve büyük açılımlara; dil bilme­yen ve kitap okumayan kimse için, üzüntü ve kedere işarettir.

rüyada tercüme eser görmek veya okumak, olup bitene başkalannın gözüyle de bakmaya işarettir.

gökten kitap indiğini germek, içe­riği ve haberleri hayır ise, hayra; içeriği şer ise, kötülüğe işarettir.

bazan rüyada gökten inen kitap görmek, kur’ân-ı kerîm’e ve onun hükümlerine işaret eder.

içeriği bilinmeyen ciltli kitap, gizli yapılan alışverişe, işinde ve sanatın­da hile yapmaya işarettir.

dört ilâhî kitaptan önce bazı pey­gamberlere gönderilen ve suhuf (sahifeler) denilen kitapçıkları gör­mek, ilme, hidayete, doğru haberlere, şahitliğe ve kendilerine uyularak hi­dayete erişilen imamlara işaret eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. eda dedi ki:

    çantanın içinde test kitabı gördüm ve sevindim.

  2. eda dedi ki:

    birkaç gün önce test kitabı almak istedim ve kırtasiyeye gittim param yetmediği için eve geri döndüm. bugün rüyamda bir okul çantasının içinde test kitabı gördüm ve sevindim.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler